Author Guidelines

 1. Makale genel olarak; Başlık, Türkçe ve İngilizce özet, Giriş, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları, Tartışma ve Sonuç, Literatür Listesi, ana başlıkları altında hazırlanmalıdır. Eğer isteniyorsa teşekkür bölümü literatür listesinden hemen önce yer almalıdır.

 2. Makalenin tamamı metin, çizelge ve şekiller dahil olmak üzere 12 sayfayı geçmeyecek şekilde A4 kağıdına yazılmalıdır.

 3. Makale metni, üstten 4.0 cm, alttan 3.0 cm, sağ ve sol yandan 2.5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

 4. Makale metni, 1.5 satır aralıklı ve “Tahoma” yazı karakteri ile yazılmalıdır.

 5. Hakem düzeltmelerindeki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla satırlar her sayfada yeniden başlayacak şekilde numaralandırılmalıdır.

 6. Makale başlığında sözcüklerin sadece baş harfleri büyük, 13 yazı karakteri büyüklüğü ile koyu ve ortalanmış olarak yazılmalıdır.

 7. Yazar adları, başlıktan sonra 2 satır boşluk bırakılmalı, yazarların adları  küçük, soyadları büyük kısaltılmaksızın, 10 yazı karakteri büyüklüğü ile koyu yazılmalıdır. Birden fazla yazar adı virgülle ayrılarak yan yana sıralanmalıdır.

 8. Yazar adlarından sonra boşluk bırakılmadan yazarların çalıştıkları kurum adları, adresleri ve sorumlu yazarın e-posta adresi yer almalıdır.

 9. Adreslerin ardından 2 satır boşluk bırakılarak “Özet” bölümüne başlanmalıdır. Özet metni 9 yazı karakteri büyüklüğü ile 1 satır aralıklı yazılmalı ve altında “Anahtar kelimeler:” yer almalıdır.

 10. Özet bölümünün ardından 1 satır boşluk bırakılarak İngilizce başlık 10 yazı karakteri büyüklüğü ile yazılmalıdır. İngilizce başlıktan sonra 1 satır boşluk bırakılarak “Abstract” bölümüne başlanmalıdır. Abstract metni 9 yazı karakteri büyüklüğü ile 1 satır aralıklı yazılmalı ve altında “Key words:” yer almalıdır.

 11. Bölüm başlıkları ve metin, “Tahoma” yazı karakteri ile 9 büyüklüğünde yazılmalıdır.

 12. Bölüm başlıkları, koyu, büyük harfle ve soldan hizalı olarak, bölümler içindeki alt başlıklar ise ilk harfleri büyük olacak şekilde koyu yazılmalı, başlıkların hepsi numarasız olmalıdır.

 13. Makale metni, sağdan ve soldan hizalı olarak yazılmalı paragrafların ilk satırında 0.5 cm girinti yapılmalıdır. Paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır.

 14. Metin içinde literatür açıklamaları soyadı ve tarih verilmek suretiyle (Witney, 1998; Howell and Hiller, 1974; Pitts et al., 1986) düzenlenmelidir. Birden fazla kaynak belirtilmek istendiğinde bunlar noktalı virgül ile ayrılmalıdır. İkiden fazla yazar olması durumunda birinci yazardan sonra “ark.” veya “et al.” kısaltılması yapılmalıdır. 

 15. Eşitlikler MSWord “Equation Editor” kullanılarak, ayrı bir satır/lar halinde  yazılmalıdır. Eşitlikler numaralandırılmalıdır. Eşitlikler satır ortasına, eşitlik numaraları ise bu kolonun sağına dayalı olarak parantez içinde yer almalıdır. Eşitliklerdeki matematik simgeler açıklanmalıdır.

 16. Çizelge ve şekiller, büyüklüğüne göre metin içerisinde konu akışına uygun olarak yerleştirilmelidir.

 17. Çizelge başlıkları çizelgelerin üzerine, şekil başlıkları ise şeklin altına, koyu ve ilk harfleri küçük olarak yazılmalıdır. Çizelge ve şekillerin içerikleri, “Tahoma” yazı karakteri ile 8 büyüklüğünde  olmalıdır.

 18. Çizelge ve şekiller bilgisayar ortamında siyah-beyaz olarak hazırlanmalıdır.

 19. Metrik birim sistemleri (SI) kullanılmalıdır.

 20. Metin içinde anılan bütün literatürler, “Literatür Listesi”nde yer almalıdır. Literatür listesi alfabetik sırada 8 yazı karakteri büyüklüğünde aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.


Kitaplar için;

Birinci yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarların adının baş harfi, soyadı, yayın yılı, (kitapta bölüm yazarları iseler, bölüm adı ve kitabın yazarı), kitabın adı (italik), yayınevi.

 

Merriam, J. L., Shearer, M. N., Burt,  C. M., 1983. Evaluating Irrigation Systems and Practices. Chap.17, pp.721-760. In: Design and Operation of Farm Irrigation Systems. M.E.Jensen (ed.), ASAE , 2950 Niles Road, St.Joseph, Michigan, 49085.

 

Dergiler için;

Makalede birinci yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarların adının baş harfi, soyadı, yayın yılı, makalenin adı, derginin adı, cilt no, sayı no, sayfa no.

 

Kang, Y., Nishiyama, S., 1996. Analysis of Microirrigation Systems Using a Lateral Discharge Equation. Transactions of the ASAE 39 (3): 921-929.


URL için;

Schaeffer, L. R. 1997. Subject: Random Regressions.

http://chuckagsci.colostate.edu/wais/logs/agdg869258263.html , Erişim: Kasım 1997.

 

Dpt, 2002. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Gıda Sanayii Özel İhtisas Komisyon Raporu.

http://ekutup.dpt.gov.tr/gida/oik646.pdf , Erişim: Kasım 2002.