Year 2017, Volume , Issue 68, Pages 1 - 9 2017-05-18

Dorutay Ovası ve yakın çevresindeki kırsal yerleşmelerin coğrafi özellikleri
Geographical characteristics of rural settlements in Dorutay Plain and immediate surroundings

Murat Yılmaz [1]

413 578

Bu çalışmada Dorutay Ovası ve yakın çevresindeki kırsal yerleşmelerin coğrafi özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Dorutay ovası ve yakın çevresi Van İli’ne bağlı Özalp, Saray ve Çaldıran ilçelerinin idari alanlarında yer almaktadır. Araştırma sahasında günümüzde 22’si köy 2’si mahalle olmak üzere toplam 24 kırsal yerleşme bulunmakta ve bu yerleşmelerde 29939 kişilik bir nüfus yaşamaktadır. Dorutay ovası ve çevresinde yer alan köy yerleşmeleri ova ve dağ-tepe eteklerinde yer almaktadır. Araştırma Sahasındaki köy yerleşmelerinin tamamı toplu dokuludur. Yükseltinin fazla olduğu sahada yerleşmenin alt ve üst sınırı da yüksek olup bu değerler sırasıyla 2000 ve 2250 m.ler dir. Araştırma sahasında ortalama köy idari alanı nüfus büyüklüğü 1360 iken köy nüfusları 252 ile 4773 arasında değişmektedir.  İnceleme alanındaki köylerin eski ve yeni isimlerinin fiziki ve beşeri coğrafya unsurlarından izler taşıdığı görülmektedir. Araştırma sahasındaki köy yerleşmelerinde başlıca ekonomik faaliyet ziraat ve hayvancılıktır. Geçim kaynaklarının sınırlı olduğu yörede, dışarıya yönelik göçler devam etmektedir. Göçü azaltmak için tarım ve hayvancılığın daha verimli metotlarla yapılması ve yörede potansiyeli bulunan mandıracılık, arıcılık ve kültür balıkçılığı gibi alternatif geçim kaynaklarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

It is aimed in this study to examine the geographical characteristics of rural settlements in Dorutay plain and immediate surrounding which is located east part of Turkey. It is located in the administrative area of the Özalp, Saray and Çaldıran districts of Van Province. In the research area, currently, there are  24 rural settlements including 2 hamlets 22 villages and the population in these settlements are 29939. The geographical characteristics of settlements in the Dorutay plain and immediate surrounding vary from each other. The plain areas and foothills are selected as settlement places. In the research area, all the village settlements are collective textured. Altitude of the settlement in the area is high and so are the upper and lower limits which are respectively 2000 and 2250 meters. In the study area, average village population is 1360 and population of the villages vary between 252 and 4773. The old and the new names of the villages in research area have marks of the physical and human geography of the area. In the study area, main economic activities of villagers are agriculture and livestock. People from the region continue to migrate outwards because of limited livelihoods. Agriculture and livestock need to be done by more efficient methods to reduce migration from the region. Also, it is necessary to develop alternative livelihoods such as livestock, beekeeping and aquaculture which have potentials in the region.

  • Alper, C. (2001). Çeşitli Yönleriyle Van, Altan Matbaacılık: İstanbul.
  • Balbal, M. (2011). Her Yönüyle Tarih ve Doğanın Penceresinden İlçemiz Özalp, Pelin Ofset: Ankara.
  • Deniz, O. ve Doğu, A.F. (2008). ‘‘Türkiye-İran Sınırı: Sınırın Coğrafi Durumu ve Sınır Köylerimizin Sosyo-Ekonomik Yapıları’’. Doğu Coğrafya Dergisi, 19, 49-72.
  • Doğanay, H. (2014). Türkiye Beşeri Coğrafyası, Pegem-Akademi Yayıncılık: Ankara.
  • Erinç, S. (1953). Doğu Anadolu Coğrafyası, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Coğrafya Enstitüsü Yayın no:15.
Subjects Social
Published Date Haziran
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat Yılmaz

Bibtex @research article { tcd314753, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {Turkish Geographical Society}, year = {2017}, volume = {}, pages = {1 - 9}, doi = {10.17211/tcd.314753}, title = {Dorutay Ovası ve yakın çevresindeki kırsal yerleşmelerin coğrafi özellikleri}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Murat} }
APA Yılmaz, M . (2017). Dorutay Ovası ve yakın çevresindeki kırsal yerleşmelerin coğrafi özellikleri. Türk Coğrafya Dergisi, (68), 1-9. DOI: 10.17211/tcd.314753
MLA Yılmaz, M . "Dorutay Ovası ve yakın çevresindeki kırsal yerleşmelerin coğrafi özellikleri". Türk Coğrafya Dergisi (2017): 1-9 <http://dergipark.org.tr/tcd/issue/29399/314753>
Chicago Yılmaz, M . "Dorutay Ovası ve yakın çevresindeki kırsal yerleşmelerin coğrafi özellikleri". Türk Coğrafya Dergisi (2017): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - Dorutay Ovası ve yakın çevresindeki kırsal yerleşmelerin coğrafi özellikleri AU - Murat Yılmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17211/tcd.314753 DO - 10.17211/tcd.314753 T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - IS - 68 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - doi: 10.17211/tcd.314753 UR - https://doi.org/10.17211/tcd.314753 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Turkish Geographical Review Dorutay Ovası ve yakın çevresindeki kırsal yerleşmelerin coğrafi özellikleri %A Murat Yılmaz %T Dorutay Ovası ve yakın çevresindeki kırsal yerleşmelerin coğrafi özellikleri %D 2017 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V %N 68 %R doi: 10.17211/tcd.314753 %U 10.17211/tcd.314753
ISNAD Yılmaz, Murat . "Dorutay Ovası ve yakın çevresindeki kırsal yerleşmelerin coğrafi özellikleri". Türk Coğrafya Dergisi / 68 (May 2017): 1-9. https://doi.org/10.17211/tcd.314753