Turkish Journal of Pediatric Disease
Cover Image
ISSN 1307-4490 | e-ISSN 2148-3566 | Period Bimonthly | Founded: 2007 | Publisher University of Health Science Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital | http://tchdergisi.org/index.php/tchd/index


Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi’nin amacı genel çocuk sağılığı ve hastalıkları ve alt dalları alanında uluslararası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayınlamaktır. Ayrıca editör görüşü, editöre mektup, derleme, olgu sunumları, kitap değerlendirmesi, daha önce yayımlanmış makaleler üzerine yorumlar, toplantı ve konferans bildirileri, duyurular, biyografi yayımlamaktadır. Dergide çocuk sağlığı ve hastalıkları alanı yanında bu alan ile ilişkili olması koşulu ile cerrahi, diş hekimliği, halk sağlığı, beslenme ve diyetetik, sosyal hizmetler, insan genetiği, temel bilimler, psikoloji, psikiyatri, eğitim bilimleri, sosyoloji ve hemşirelik gibi alanlarda hazırlanmış yazılar da yayınlanabilir.


1.       Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  2019 yılı itibariyle  yılda 6 sayı olarak basılacaktır. (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım).

2.       Değerlendirilmek üzere gönderilen Türkçe makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda en geç bir ay içinde yazarlardan makalenin 

          tümünün İngilizce versiyonu talep edilecektir.

3.       Başvuru aşamasında İngilizce olarak yüklenen makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda basılmalarına öncelik verilecektir.

4.       Deneysel çalışmalar sonucunda yazılmış makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda basımlarına öncelik verilecektir.

5.       Derlemler davet usulü yazılmaktadır.

6.       Olgu raporu kabulleri sınırlandırılacaktır.


Turkish Journal of Pediatric Disease

ISSN 1307-4490 | e-ISSN 2148-3566 | Period Bimonthly | Founded: 2007 | Publisher University of Health Science Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital | http://tchdergisi.org/index.php/tchd/index
Cover Image

4.285

19.518


Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi’nin amacı genel çocuk sağılığı ve hastalıkları ve alt dalları alanında uluslararası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayınlamaktır. Ayrıca editör görüşü, editöre mektup, derleme, olgu sunumları, kitap değerlendirmesi, daha önce yayımlanmış makaleler üzerine yorumlar, toplantı ve konferans bildirileri, duyurular, biyografi yayımlamaktadır. Dergide çocuk sağlığı ve hastalıkları alanı yanında bu alan ile ilişkili olması koşulu ile cerrahi, diş hekimliği, halk sağlığı, beslenme ve diyetetik, sosyal hizmetler, insan genetiği, temel bilimler, psikoloji, psikiyatri, eğitim bilimleri, sosyoloji ve hemşirelik gibi alanlarda hazırlanmış yazılar da yayınlanabilir.


1.       Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  2019 yılı itibariyle  yılda 6 sayı olarak basılacaktır. (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım).

2.       Değerlendirilmek üzere gönderilen Türkçe makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda en geç bir ay içinde yazarlardan makalenin 

          tümünün İngilizce versiyonu talep edilecektir.

3.       Başvuru aşamasında İngilizce olarak yüklenen makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda basılmalarına öncelik verilecektir.

4.       Deneysel çalışmalar sonucunda yazılmış makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda basımlarına öncelik verilecektir.

5.       Derlemler davet usulü yazılmaktadır.

6.       Olgu raporu kabulleri sınırlandırılacaktır.


MART 2019 Last Issue
Volume 13 - Issue 2 - Mar 2019
 1. Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Konjenital Hipotiroidi İle İntraventriküler Kanama İlişkisinin Değerlendirilmesi
  Pages 45 - 49
  UFUK ÇAKIR
 2. YENİDOĞANDA PNÖMOTORAKS VE GÖĞÜS TÜPÜ İLE DRENAJ TEDAVİSİ GEREKSİNİMİNE GÖRE DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 50 - 56
  Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ, Evrim ALYAMAÇ DİZDAR, Nilüfer OKUR, Buse ÖZER BEKMEZ, Cüneyt TAYMAN
 3. Edinsel Aplastik Anemili Çocuklarda Allojenik Kök Hücre Nakli
  Pages 57 - 62
  Pamir IŞIK
 4. Prematüre ve Zamanında Doğan Yenidoğanlarda Timpanik, Aksiller ve Rektal Vücut Sıcaklığı Ölçümlerinin Karşılaştırılması
  Pages 63 - 66
  Hasan Tolga ÇELİK
 5. İlk Kez Afebril Nöbet Geçiren Çocuklarda Nörogörüntüleme Bulguları
  Pages 67 - 72
  Altan GÜNEŞ
 6. Alfa 1 Antitripsin Eksikliği Olan Çocukların Karaciğer Tutulumları ve Genetik Özellikleri
  Pages 73 - 77
  Aysel ÜNLÜSOY AKSU
 7. EBEVEYNLERİN HPV AŞISI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE YAKLAŞIMLARI
  Pages 78 - 82
  Esma Altınel Açoğlu, Melahat Melek Oğuz, Saliha Şenel
 8. TORTİKOLLİS VE ALTTA YATAN CİDDİ HASTALIKLAR
  Pages 83 - 86
  Melahat Melek Oguz, Esma Altınel Açoğlu
 9. EVALUATION of THE RELATIONSHIP BETWEEN THYROID FUNCTIONS and DISEASE OUTCOME in CHILDREN WITH ACUTE LIVER FAILURE
  Pages 87 - 94
  Zeren BARIŞ, Oya BALCI SEZEN, Figen ÖZÇAY
 10. Wilson Hastalarının Nörolojik Bulguları
  Pages 95 - 100
  Gülen GÜL MERT
 11. Yeme Sorunu Tanısı Alan Çocukların Ailelerinin Damgalanmışlık (Stigma) Algısı
  Pages 101 - 106
  Bahar BİNGÖLLER PEKCİCİ
 12. PFAPA SENDROMU, TEKRARLAYAN TONSİLLOFARENJİT VE ENFEKSİYÖZ TONSİLLOFARENJİT AYRIMINDA KLİNİK VE LABORATUVAR ÖZELLİKLER
  Pages 107 - 111
  Fehime KARA EROĞLU
 13. Çocuk Acil Polikliniğinde Adölesan Olguda Göğüs Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Spontan Pnömomediastinum
  Pages 112 - 115
  Damla HANALİOĞLU
 14. Rehabilitation is an Important Pillar of the Treatment in Patients with Niemann Pick Disease Type C: A Case Report
  Pages 116 - 119
  Dilek BADAY KESKİN