Turkish Journal of Pediatric Disease
Cover Image
ISSN 1307-4490 | e-ISSN 2148-3566 | Period Bimonthly | Founded: 2007 | Publisher Sağlık Bilimleri Üniversitesi | http://tchdergisi.org/index.php/tchd/index

8.908

62.282


Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi'ne ingilizce tam metin olarak gönderilen yazılar yayın değerlendirmesi sonrası kabul edilmesi durumunda takip eden ilk sayıda basılı olarak (Cilt, Sayı ve Sayfa numarası verilerek) yayınlanacaktır. 

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi’nin amacı genel çocuk sağılığı ve hastalıkları ve alt dalları alanında uluslararası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayınlamaktır. Ayrıca editör görüşü, editöre mektup, derleme, olgu sunumları, kitap değerlendirmesi, daha önce yayımlanmış makaleler üzerine yorumlar, toplantı ve konferans bildirileri, duyurular, biyografi yayımlamaktadır. Dergide çocuk sağlığı ve hastalıkları alanı yanında bu alan ile ilişkili olması koşulu ile cerrahi, diş hekimliği, halk sağlığı, beslenme ve diyetetik, sosyal hizmetler, insan genetiği, temel bilimler, psikoloji, psikiyatri, eğitim bilimleri, sosyoloji ve hemşirelik gibi alanlarda hazırlanmış yazılar da yayınlanabilir.


1.       Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  2019 yılı itibariyle  yılda 6 sayı olarak basılacaktır. (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım).

2.       Değerlendirilmek üzere gönderilen Türkçe makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda en geç bir ay içinde yazarlardan makalenin 

          tümünün İngilizce versiyonu talep edilecektir.

3.       Başvuru aşamasında İngilizce olarak yüklenen makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda basılmalarına öncelik verilecektir.

4.       Deneysel çalışmalar sonucunda yazılmış makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda basımlarına öncelik verilecektir.

5.       Derlemler davet usulü yazılmaktadır.

6.       Olgu raporu kabulleri sınırlandırılacaktır.


Turkish Journal of Pediatric Disease

ISSN 1307-4490 | e-ISSN 2148-3566 | Period Bimonthly | Founded: 2007 | Publisher Sağlık Bilimleri Üniversitesi | http://tchdergisi.org/index.php/tchd/index
Cover Image

8.908

62.282


Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi'ne ingilizce tam metin olarak gönderilen yazılar yayın değerlendirmesi sonrası kabul edilmesi durumunda takip eden ilk sayıda basılı olarak (Cilt, Sayı ve Sayfa numarası verilerek) yayınlanacaktır. 

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi’nin amacı genel çocuk sağılığı ve hastalıkları ve alt dalları alanında uluslararası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayınlamaktır. Ayrıca editör görüşü, editöre mektup, derleme, olgu sunumları, kitap değerlendirmesi, daha önce yayımlanmış makaleler üzerine yorumlar, toplantı ve konferans bildirileri, duyurular, biyografi yayımlamaktadır. Dergide çocuk sağlığı ve hastalıkları alanı yanında bu alan ile ilişkili olması koşulu ile cerrahi, diş hekimliği, halk sağlığı, beslenme ve diyetetik, sosyal hizmetler, insan genetiği, temel bilimler, psikoloji, psikiyatri, eğitim bilimleri, sosyoloji ve hemşirelik gibi alanlarda hazırlanmış yazılar da yayınlanabilir.


1.       Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  2019 yılı itibariyle  yılda 6 sayı olarak basılacaktır. (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım).

2.       Değerlendirilmek üzere gönderilen Türkçe makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda en geç bir ay içinde yazarlardan makalenin 

          tümünün İngilizce versiyonu talep edilecektir.

3.       Başvuru aşamasında İngilizce olarak yüklenen makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda basılmalarına öncelik verilecektir.

4.       Deneysel çalışmalar sonucunda yazılmış makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda basımlarına öncelik verilecektir.

5.       Derlemler davet usulü yazılmaktadır.

6.       Olgu raporu kabulleri sınırlandırılacaktır.


Volume 13 - Issue 3 - May 2019
 1. Akılcı Antibiyotik Kullanımı
  Pages 121 - 121
  Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY
 2. Çocuklarda Burunda Yabancı Cisimler: 132 Olgunun Değerlendirilmesi
  Pages 122 - 125
  Orhan TUNÇ
 3. Tubularised Buccal Mucosal Graft Urethroplasty for Posterior Pelvic Fracture Urethral Distraction Defects in Children
  Pages 126 - 129
  Doğuş GÜNEY
 4. Çocuklarda Bakteriyel Deri Enfeksiyonları
  Pages 130 - 135
  Fadime KILINÇ
 5. Ebeveynlerin Skolyoz Konusundaki Farkındalıkları
  Pages 136 - 141
  Hamidiye ARDA SÜRÜCÜ
 6. Çocuklarda Akciğer Kist Hidatiği: Komplike ve Komplike Olmayan Lezyonlarda Görüntüleme Bulguları
  Pages 142 - 148
  Adalet Elçin YILDIZ
 7. Çocuklarda Bronşiyolitis Obliterans ve Bronşiyolitis Obliterans ile Gastroösefageal Reflü Hastalığı Birlikteliği
  Pages 149 - 153
  Betül SİYAH BİLGİN
 8. Okul Çağındaki Çocuklarda Demir, Çinko ve A Vitamini Eksikliği Prevalansının Değerlendirilmesi
  Pages 154 - 159
  Zuhal ÖRNEK
 9. Booster Dose Vaccine Response among Children Who were Primary Hepatitis B Vaccine Non-Responders and Sensitive Groups Concerning Vaccine Response
  Pages 160 - 164
  Aysun KARA UZUN
 10. Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre İnfantlarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
  Pages 165 - 170
  Ufuk ÇAKIR
 11. Neonatal Yoksunluk Sendromu (NYS) Sıklığı ve NYS’de Sistemik İnflamatuvar Yanıtın Değerlendirilmesi
  Pages 171 - 176
  Cüneyt TAYMAN
 12. Bir Çocuk Psikiyatrisi Ünitesine Başvuran Olgularda Otizm Spektrum Bozukluğu: Demografik ve Klinik Bulgular
  Pages 177 - 183
  Çağatay UĞUR
 13. Evaluation of Nutritional Habits and Dietary Management in Children with Chronic Kidney Disease
  Pages 184 - 192
  Nevra KOÇ
 14. Psödotümör Serebri; Tek Merkez Deneyimi
  Pages 193 - 202
  Yasemin ÖZKALE
 15. Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı ile İlgili Ebeveynlerin Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
  Pages 203 - 207
  Ali GÜNGÖR
 16. Düşük Kompleman Düzeyi Olan Henoch Schönlein Purpuralı Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi
  Pages 208 - 212
  Özge BAŞARAN
 17. Ortopedik Semptomlarla Başvuran İki Nöroblastom Olgusu
  Pages 213 - 216
  Arzu AKYAY
 18. Waardenburg Sendromu ve Proktokolit Birlikteliği Olan Bir Süt Çocuğu
  Pages 217 - 219
  Emine ÖZÇELİK