Year 2019, Volume , Issue , Pages 1 - 6 2019-01-01

Retrospective Review of Patients Presenting to the Immunology Outpatient Clinic with Recurrent Infections
Sık Enfeksiyon ile İmmünoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

Murat CANSEVER [1]

25 52

Amaç: Çocuklarda hastaneye başvurunun en önemli nedenlerinden olan sık enfeksiyon geçirme dikkat edilmesi ve ayrıntılı
değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Sık enfeksiyon geçirme öyküsü ile immünoloji kliniğine başvuran olgularda
birincil immün yetmezlikler (BİY) ve tekrarlayan enfeksiyonların diğer nedenlerini saptamayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Sık enfeksiyon geçirme öyküsü ile çocuk immünoloji polikliniğimize yönlendirilen çocukların hasta
kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Sık enfeksiyona yol açan risk faktörleri olarak tüm olgularda sigara maruziyeti,
gastroösefageal reflü, adenoid vejetasyon, ailesinde ve kendisinde atopi bulunması, kronik hastalık varlığı sorgulandı.
Bulgular: Olguların %40’ı (n=52) kız, %60’ı (n=78) erkekti. Çocukların %15.3’ünde (n=20) ailede akrabalık, %10.7’sinde
(n=14) ailede BİY tanısı almış birey varlığı ve %26.1’inin (n=34) ailesinde atopi öyküsü saptandı. Çalışmaya dahil edilen
olguların yaşları 2 ay ile 193 ay arasında değişmekteydi. Hastaların öykülerinden; %94.6’sının (n=123) yılda sekizden fazla
üst solunum yolu enfeksiyonu, %15.4’ünün (n=20) yılda iki veya daha fazla alt solunum yolu enfeksiyonu, %13.8’nün
(n=18) yılda iki veya daha fazla sinüzit, %14.6’sının da (n=19) yılda iki veya daha fazla otit geçirdiği öğrenildi.
Olguların %26.1’inde (n=34) enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatış öyküsü vardı. Hastaların %30’unda (n=39) altta yatan
atopi, %7.6’sında (n=10) adenoid vejetasyon, %15.3’ünde (n=20) gastroözoefageal reflü öyküsü vardı. Olguların %11.5’i
(n=15) BİY tanısı almıştı ve %35.6’sında (n=46) sık enfeksiyon açıklayacak hiçbir neden bulunamadı. BİY hastalığı olan
olgular arasında selektif IgA eksikliği %61 (n=8)’di. İki ve daha fazla risk faktörüne sahip hastalar ile daha az risk faktörüne
sahip hastalar üst solunum yolu enfeksiyonu hariç diğer enfeksiyonlar ve hastaneye yatış öyküleri açısından kıyaslandığında
fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001).
Sonuç: Sık enfeksiyon geçiren çocuk olgularda risk faktörleri detaylı öykü, fizik muayene ve birinci basamak tetkikleri ile
saptanabilir. Böylece olası birincil immün yetmezlikler daha erken tanı alabilir.
Birincil immün yetmezlik, Risk faktörleri
 • 1. Buckley R. Evaluation of suspected Immuno deficiency. In: Kliegman RM, Stanton BF, St Geme JW, Schor NF, Behrman RE (eds). Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2011:715-22.
 • 2. Paul ME, Shearer WT. The child who has recurrent infection. Immunol Aller Clin North Am 1999;19:423-33.
 • 3. Grüber C, Keil T, Kulig M, Roll S, Wahn U, Wahn V; MAS-90 Study Group. History of respiratory infections in the first 12 yr among children from a birth cohort. Pediatr Allergy Immunol 2008;19:505- 12.
 • 4. Kilic SS. Recurrent respiratory tract infection. In: Recent Advances in Pediatrics. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2004;1-18.
 • 5. ESID Registry – Working Definitions for Clinical Diagnosis of PID 2015.
 • 6. Ballow M. Approach to the patient with recurrent infections. Clin Rev Allergy Immunol 2008;34:129-40.
 • 7. Couriel J. Assessment of the child with recurrent chest infections. Br Med Bull 2002;61:115-32.
 • 8. Asghar A, Hassan A, Payam M, Nima R. The approach to children with recurrent infections. Iran J Allergy Asthma Immunol 2012;11:89-109.
 • 9. Oliveira B, Fleisher TA. Laboratory evaluation of primary immuno deficiencies. J Allergy Clin Immunol 2010;125:297-305.
 • 10. Campbell H. Acute respiratory infection: A global challenge. Arch Dis Child 1995;73:281-3.
 • 11. Dykewicz MS. Rhinitis and sinusitis. J Allergy Clin Immunol 2003; 111:520-9.
 • 12. Mucha SM, Baroody FM. Relation ships between atopy and bacterial infections. Curr Allergy Asthma Rep 2003;3:232-7.
 • 13. Khorasani EN, Fallahi GH, Mansouri F, Rezaei N. The effect of omeprazole on asthmatic adolescents with gastroesophageal reflux disease. Allergy Asthma Proc 2008;29:517-20.
 • 14. Chinen J, Shearer WT. Secondary immuno deficiencies, including HIV infection. J Allergy Clin Immunol 2010;125:195-203.
 • 15. Kolesnikov AP, Khabarov AS, Kozlov VA. Diagnosis and differentiated treatment of secondary immuno deficiencies. Ter Arkh 2001;73:55-9.
 • 16. Gibbons T, Fuchs GJ. Chronic enteropathy: Clinical aspects. Nestle Nutr Workshop Ser Pediatr Program 2007;59:89-101.
 • 17. Aghamohammadi A, Pouladi N, Parvaneh N, Yeganeh M, Movahedi M, Gharagolou M, et al. Mortality and morbidity in common variable immunodeficiency. J Trop Pediatr 2007;53:32-8.
 • 18. Al-Herz W, Bousfiha A, Casanova JL, Chapel H, Conley ME, Cunningham-Rundles C, et al. Primary immuno deficiency diseases: An update on the classification from the international union of immunological societies expert committee for primary immuno deficiency. Front Immun 2011;2:54.
 • 19. Reda SM, Afifi HM, Amine MM. Primary immuno deficiency diseases in Egyptian children: A single-center study. J Clin Immunol 2009;29:343-51.
 • 20. Al-Herz W. Primary immuno deficiency disorders in Kuwait: First report from Kuwait National Primary Immuno deficiency Registry (2004-2006). J Clin Immunol 2008; 28:186-93.
 • 21. Leiva LE, Zelazco M, Oleastro M, Carneiro-Sampaio M, Condino- Neto A, Costa-Carvalho BT, et al. Primary immunodeficiency diseases in Latin America: The second report of the LAGID registry. J Clin Immunol 2007;27:101-8.
 • 22. Al-Attas RA, Rahi AH. Primary antibody deficiency in Arabs: First report from eastern Saudi Arabia. J Clin Immunol 1998;18:368-71.
 • 23. Janzi M, Kull I, Sjöberg R, Wan J, Melén E, Bayat N. Selective IgA deficiency in early life: Association to infections and allergic diseases during childhood. Clin Immunol 2009;133:78-85.
 • 24. Kilic SS, Tezcan I, Sanal O, Metin A, Ersoy F. Transient hypogammaglobulinemia of infancy: Clinical and immunologic features of 40 new cases. Pediatr Int 2000;42:647-50.
 • 25. Kilic SS, Ozel M, Hafizoglu D, Karaca NE, Aksu G, Kutukculer N. The prevalences and patient characteristics of primary immuno deficiency diseases in Turkey-two center study. J Clin Immunol 2012;5:1007-14.
 • 26. Rezaei N, Mohammadinejad P, Aghamohammadi A. The demographics of primary immuno deficiency diseases across the unique ethnic groups in Iran, and approaches to diagnosis and treatment. Ann N Y Acad Sci 2011;1238:24-32.
 • 27. Kutukculer N, Aksu G. Frequency of primary immun deficiencies diagnosed in 10 years in a pediatric immunology department in Turkey (480 cases). XII th Meeting of the European Society for Immuno deficiencies (ESID). Budapest, Hungary 2006;4-7:229.
 • 28. Reisli İ, Karaarslan S. Primer immün yetersizlik tanısı ile takip edilen hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi (uzmanlık tezi). Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Konya, 2007.
Primary Language tr
Subjects General and Internal Medicine
Journal Section ORIGINAL ARTICLES
Authors

Author: Murat CANSEVER (Primary Author)
Institution: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji ve İmmunoloji Bilim Dalı, Talas/Kayseri, Türkiye

Dates

Publication Date: January 1, 2019

Bibtex @research article { tchd538079, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {1 - 6}, doi = {10.12956/tjpd.2018.392}, title = {Sık Enfeksiyon ile İmmünoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {CANSEVER, Murat} }
APA CANSEVER, M . (2019). Sık Enfeksiyon ile İmmünoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, (), 1-6. DOI: 10.12956/tjpd.2018.392
MLA CANSEVER, M . "Sık Enfeksiyon ile İmmünoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi (2019): 1-6 <http://dergipark.org.tr/tchd/issue/43771/538079>
Chicago CANSEVER, M . "Sık Enfeksiyon ile İmmünoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi (2019): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - Sık Enfeksiyon ile İmmünoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi AU - Murat CANSEVER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12956/tjpd.2018.392 DO - 10.12956/tjpd.2018.392 T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - IS - SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - doi: 10.12956/tjpd.2018.392 UR - https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.392 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Pediatric Disease Sık Enfeksiyon ile İmmünoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi %A Murat CANSEVER %T Sık Enfeksiyon ile İmmünoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi %D 2019 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V %N %R doi: 10.12956/tjpd.2018.392 %U 10.12956/tjpd.2018.392
ISNAD CANSEVER, Murat . "Sık Enfeksiyon ile İmmünoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi / (January 2019): 1-6. https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.392
AMA CANSEVER M . Sık Enfeksiyon ile İmmünoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2019; 1-6.
Vancouver CANSEVER M . Sık Enfeksiyon ile İmmünoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2019; 6-1.