Year 2019, Volume 13, Issue 3, Pages 136 - 141 2019-05-24

Ebeveynlerin Skolyoz Konusundaki Farkındalıkları

Hamidiye ARDA SÜRÜCÜ [1]

52 104

Amaç: Skolyoz’da gelişen omurga eğriliği çok büyük olursa, kalp ve akciğer sorunlarına ve çok ciddi eğriliklerin gelişmesi
durumunda ise sinirleri veya omuriliği sıkıştırabilmekte, bu da felce neden olabilmektedir. Bu çalışma; 8 yaş ile 18
yaş arasında çocuğu olan ebeveynlerin skolyozdan (Omurga Eğriliği-Postür bozuklukları) haberdar olma durumlarının
incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Araştırma; Batman ili merkezine bağlı bir Aile Sağlığı Merkezinde yürütülmüştür. Çalışmanın verileri,
Aile Sağlığı Merkezine 1 Ağustos- 30 Ekim 2017 tarihleri arasında başvuran 400 ebeveynden (anne ve babalardan)
toplanmıştır. Veri toplamada tanıtıcı bilgiler formu kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmada yer alan ebeveynlerin %83.0’nın daha önce hiç skolyoz kelimesini duymadıklarını ve %91.5’nin her
üç çocuktan birinde skolyoz hastalığının bulunduğundan haberdar olmadığı belirlenmiştir. Çalışmada yer alan ebeveynlerin
%2.3’ü çocuklarında, Skolyoz’un yaygın üç belirtisinin mevcut olduğunu ifade etmişlerdir. Skolyoz belirtileri taşıyan
çocuklar ile günlük evde masa başında ders çalışmak için oturur pozisyonda kaldığı saat arasındaki ilişkinin istatistiksel
olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (r=0.111, p= 0.026).
Sonuç: Ebeveynlerin çoğunun skolyozdan haberdar olmadıkları ve skolyoz risk faktörlerine dikkat etmedikleri saptanmıştır.
Bunun yanı sıra çocuğun günlük masa başında ders çalışmak için geçirdiği süre ile skolyoz belirtilerine sahip olma
durumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin Skolyozdan haberdar olma durumunun geliştirilmesi
ve okul taramalarının rutin izleme geçirilmesi için ulusal çapta politikaların belirlenmesi ve uygulanması önerilmektedir.
Skolyoz ile ilgili ileriye yönelik geniş kapsamlı projeler ve çalışmalar planlanmalıdır.
Adölesan, Çocuk, Omurga eğrilikleri
 • Yılmaz HG. İdiyopatik skolyozda egzersiz reçeteleme. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2014;(60 Özel Sayı 2):S31-S35.
 • 2. The Scoliosis Research Society. Skolyoz Nedir? https://www. srs.org/turkish/patient_and_family/scoliosis/index.htm.Erişim tarihi 21.Kasım.2017.
 • 3. Gardner A. Clinical assessment of scoliosis. Orthopaedics and Trauma 2011;25:397-402.
 • 4. Grimmer K, Dansie B, Milanese S, Pirunsan U, Trott P. Adolescent standing postural response to backpack loads: A randomised controlled experimental study. BMC Musculoskeletal Disorders 2002;3:10.
 • 5. Karabıçak, GÖ. Ayaş Ilçesindeki adolesanlarda fiziksel aktivite düzeyinin postür, ağrı ve anksiyete üzerine etkilerinin incelenmesi. (Doktora Tezi). Ankara, Hacettepe Üniversitesi, 2014.
 • 6. Chansirinukor W, Wilson D, Grimmer K, Dansie B. Effects of backpacks on students: Measurement of cervical and shoulder posture. Australian Journal of physiotherapy 2001;47: 110-6.
 • 7. Dockrell S, Simms C, Blake C. Schoolbag weight limit: Can it be defined? Journal of School Health 2013;83:368-77.
 • 8. Dockrell S, Simms C, Blake C. Schoolbag carriage and schoolbagrelated musculoskeletal discomfort among primary school children. Applied Ergonomics 2015;51:281-90.
 • 9. Jayaratne K. Inculcating the ergonomic culture in developing countries: National healthy schoolbag initiative in Sri Lanka. Human Factors 2012;54:908-24.
 • 10. Adeyemi AJ, Rohani JM, Rani MRA. Backpack-back pain complexity and the need for multifactorial safe weight recommendation. Applied Ergonomics 2017;58:573-82.
 • 11. Chow DH, Kwok ML, Cheng JC, Lao ML, Holmes AD, et al. The effect of backpack weight on the standing posture and balance of schoolgirls with adolescent idiopathic scoliosis and normal controls. Gait & Posture 2006;24:173-81.
 • 12. Young JG, Trudeau MB, Odell D, Marinelli K, Dennerlein JT. Wrist and shoulder posture and muscle activity during touchscreen tablet use: Effects of usage configuration, tablet type, and interacting hand. Work 2013;45:59-71.
 • 13. Kee IK, Byun JS, Jung JK, Choi JK. The presence of altered craniocervical posture and mobility in smartphone-addicted teenagers with temporomandibular disorders. J Phys Ther Sci 2016;28:339-46.
 • 14. Cilli K, Tezeren G, Taş T, Bulut O, Oztürk H, Oztemur Z, ve ark. School screening for scoliosis in Sivas, Turkey. Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43:426-30.
 • 15. Seçginli S, Erdoğan S, Demirezen E. Okul sağlığı tarama programı: bir pilot çalışma örneği. Sted 2004;13:462-8.
 • 16. Adak B, Ören MŞ, Tekeoğlu İ, Arslan A. Van ili merkez ilköğretim okullarında skolyoz taraması. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999;2.
 • 17. İbisoglu YU, Calis FA, On AY. Prevalence of scoliosis among primary school children aged 12-14 years living in a town in Western Turkey/ Izmir ili Bornova ilcesi ilkogretim kurumlarinda okuyan 12-14 yas grubu cocuklarda skolyoz prevalansi. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012; 58:109-14.
 • 18. Temel AB, İnci FH, Harputlu D, Sert ZE. Türkiye’de okul-tabanlı skolyoz tarama programının sonuçları. TAF Prev Med Bull 2015;14:202-8.
 • 19. Barış FG. Ankara ili sincan ilçesinde bir ilköğretim okulu ve bir lisede öğrenim gören öğrencilerde skolyoz ve kifoz sıklığının belirlenmesi, (Yüksek Lisans Tezi). Ankara, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı, 2009.
 • 20. American Academy of Orthopedic Surgeons. Scoliosis. Avaiable from: https://www.aaos.org/store/product/?productid=19866. Erişim tarihi: 21 Kasım 2017.
 • 21. Tutgun A, Deniz L, Man-Ki MOON. A comparative study of problematic internet use and loneliness among Turkish and Korean prospective teachers. TOJET. Turkish Online Journal of Educational Technology 2011;10:14-30.
 • 22. Sapountzi‐Krepia DS, Valavanis J, Panteleakis GP, Zangana DT, Vlachojiannis PC, Sapkas GS. Perceptions of body image, happiness and satisfaction in adolescents wearing a Boston brace for scoliosis treatment. J Adv Nurs 2001;35:683-90.
 • 23. Gold JE, Driban JB, Thomas N, Chakravarty T, Channell V, Komaroff EG. Postures, typing strategies, and gender differences in mobile device usage: An observational study. Applied Ergonomics 2012;43:408-12.
 • 24. Lee SY, Lee DH, Han SK. The effects of posture on neck flexion angle while using a smartphone according to duration. J Korean Soc Phys Med 2016;11:35-9.
 • 25. Lindstrom-Hazel, D. The backpack problem is evident but the solution is less obvious. Work 2009;32:329-38.
 • 26. American Occupational Therapy Association. Scoliosis. Avaiable from: http://www.aota.org. Erişim tarihi: 4 Aralık 2017.
 • 27. Demir YP, Çırak Y, Dalkılınç M, Yılmaz GD, Uraş İ, Kömürcü M. İlkokul çocuklarında çanta taşıma, bilgisayar kullanma alışkanlığı ve postür. Ankara Medical Journal 2012;12: 182-7.
 • 28. de Oliveira Pezzan PA, João SMA, Ribeiro AP, Manfio EF. Postural assessment of lumbar lordosis and pelvic alignment angles in adolescent users and nonusers of high-heeled shoes. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2011;34:614-21.
Primary Language tr
Subjects General and Internal Medicine
Journal Section ORIGINAL ARTICLES
Authors

Author: Hamidiye ARDA SÜRÜCÜ (Primary Author)

Bibtex @research article { tchd538009, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {University of Health Science Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {136 - 141}, doi = {10.12956/tjpd.2018.344}, title = {Ebeveynlerin Skolyoz Konusundaki Farkındalıkları}, key = {cite}, author = {ARDA SÜRÜCÜ, Hamidiye} }
APA ARDA SÜRÜCÜ, H . (2019). Ebeveynlerin Skolyoz Konusundaki Farkındalıkları. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 13 (3), 136-141. DOI: 10.12956/tjpd.2018.344
MLA ARDA SÜRÜCÜ, H . "Ebeveynlerin Skolyoz Konusundaki Farkındalıkları". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019): 136-141 <http://dergipark.org.tr/tchd/issue/45426/538009>
Chicago ARDA SÜRÜCÜ, H . "Ebeveynlerin Skolyoz Konusundaki Farkındalıkları". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019): 136-141
RIS TY - JOUR T1 - Ebeveynlerin Skolyoz Konusundaki Farkındalıkları AU - Hamidiye ARDA SÜRÜCÜ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12956/tjpd.2018.344 DO - 10.12956/tjpd.2018.344 T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 141 VL - 13 IS - 3 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - doi: 10.12956/tjpd.2018.344 UR - https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.344 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Pediatric Disease Ebeveynlerin Skolyoz Konusundaki Farkındalıkları %A Hamidiye ARDA SÜRÜCÜ %T Ebeveynlerin Skolyoz Konusundaki Farkındalıkları %D 2019 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 13 %N 3 %R doi: 10.12956/tjpd.2018.344 %U 10.12956/tjpd.2018.344
ISNAD ARDA SÜRÜCÜ, Hamidiye . "Ebeveynlerin Skolyoz Konusundaki Farkındalıkları". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 / 3 (May 2019): 136-141. https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.344