Year 2019, Volume 13, Issue 3, Pages 165 - 170 2019-05-24

Evaluation of Thyroid Functions in Very Low Birth Weight Preterm Infants
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre İnfantlarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Ufuk ÇAKIR [1]

37 139

Amaç: Konjenital hipotiroidizm (KH) dünya çapında zihinsel engelliğin önlenebilir ve önde gelen nedenidir. Konjenital
hipotiroidi prevalansı yaklaşık 1/3000’dir. Hipotiroidi, özellikle hasta olanlarda olmak üzere prematürelerde term bebeklere
göre daha sıktır. Çalışmamızda çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA; <1500g) olan hastalarda KH sıklığını saptamayı
amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma 52 aylık dönem boyunca yatan ÇDDA bebeklerin tıbbi kayıtlarının retrospektif olarak
değerlendirilmesi neticesinde gerçekleştirildi. İlk yatıştan sonra 5 günden uzun yaşayan hastaların tiroid fonksiyon testleri
(TFT), [serbest tiroksin (sT4), tiroid stimülan hormon (TSH)] kayıt edildi. Anormal sonucu olan hastaların kontrol TFT sonuçlarına
göre hastalar alt gruplara ayrıldı. KH grubuna tiroid hormon takviyesi yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya 5. günde alınan TFT sonucu elde edilebilen 581 hasta dahil edildi. Yetmişdokuz hastadan alınan
ilk TFT anormal, ikinci kontrolde 26 hastanın TFT değerleri anormal olması nedeniyle KH tanısı konularak tiroid hormon
takviyesi verildi. Çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda KH oranı %4.4 (1/23) olarak tespit edildi. Ayrıca KH olan
hastaların gebelik haftaları, doğum ağırlığı anlamlı olarak daha düşük (sırasıyla p<0,00, p=0,037), kız cinsiyet oranı daha
yüksek (p=0.017) bulunmuştur.
Sonuç: Konjenital hipotiroidi oranı ÇDDA prematürelerde daha düşük gebelik haftası ve doğum ağırlığı ile kız cinsiyette
yüksek bulunmuştur. Prematürelerde tiroid fonksiyon bozukluğu yaygın olarak izlenmektedir. Özellikle prematürelerde
nörogelişimsel sonuçlar düşünüldüğünde tiroid fonksiyon testlerinin tekrarı KH’yi tespit etme açısından önemlidir.
Çok düşük doğum ağırlığı, Konjenital hipotiroidi, Prematüre
 • 1. LaFranchi S. Thyroid function in the preterm infant. Thyroid 1999;9:71-8.
 • 2. Lee JH, Kim SW, Jeon GW, Sin JB. Thyroid dysfunction in very low birth weight preterm infants. Korean J Pediatr 2015;58:224-9.
 • 3. Torkaman M, Ghasemi F, Amirsalari S, Abyazi M, Afsharpaiman S, Kavehmanesh Z, et al. Thyroid Function Test in pre-term neonates during the first five weeks of life. Int J Prev Med 2013;4:1271-6.
 • 4. Hashemipour M, Hovsepian S, Ansari A, Keikha M, Khalighinejad P, Niknam N. Screening of congenital hypothyroidism in preterm, low birth weight and very low birth weight neonates: A systematic review. Pediatr Neonatol 2018; 59:3-14.
 • 5. Wassner AJ, Brown RS. Congenital hypothyroidism: Recent advances. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2015;22:407-12.
 • 6. Vigone MC, Caiulo S, Di Frenna M, Ghirardello S, Corbetta C, Mosca F, et al. Evolution of thyroid function in preterm infants detected by screening for congenital hypothyroidism. J Pediatr 2014;164:1296-302.
 • 7. Chung ML, Yoo HW, Kim KS, Lee BS, Pi SY, Lim G, et al. Thyroid dysfunctions of prematurity and their impacts on neurodevelopmental outcome. J Pediatr Endocrinol Metab 2013;26:449-55.
 • 8. American Academy of Pediatrics; Rose SR; Section on Endocrinology and Committee on Genetics, American Thyroid Association; Brown RS; Public Health Committee, et al. Update of newborn screening and therapy for congenital hypothyroidism. Pediatrics 2006;117:2290-303.
 • 9. Guy VV, Johnny D. Disorders of the thyroid in the newborn and infant. In: Sperling MA (ed). Pediatric Endocrinology. 4th ed. Philadelphia (PA): Saunders, 2014:186-208.
 • 10. Chiesa A, Prieto L, Mendez V, Papendieck P, Calcagno Mde L, Gruñeiro-Papendieck L. Prevalence and etiology of congenital hypothyroidism detected through an argentine neonatal screening program (1997-2010). Horm Res Paediatr 2013;80:185-92.
 • 11. Olivieri A, Fazzini C, Medda E; Italian Study Group for Congenital Hypothyroidism. Multiple factors influencing the incidence of congenital hypothyroidism detected by neonatal screening. Horm Res Paediatr 2015; 83:86–93.
 • 12. Yordam N, Calikoglu AS, Hatun S, Kandemir N, Oguz H, Tezic T, et al. Screening for congenital hypothyroidism in Turkey. Eur J Pediatr 1995;154:614-6.
 • 13. Turkmen S, Vahapoglu A, Doğan N, Can UG. Congenital hypothyroidism. Turk J Biochem 2012; 37:366.
 • 14. Larson C, Hermos R, Delaney A, Daley D, Mitchell M. Risk factors associated with delayed thyrotropin elevations in congenital hypothyroidism. J Pediatr 2003;143:587-91.
 • 15. Mitchell ML, Hsu HW, Sahai I. The increased incidence of congenital hypothyroidism: fact or fancy? Clin Endocrinol (Oxf) 2011;75:806– 10.
 • 16. Deladoey J, Ruel J, Giguere Y, Van Vliet G. Is the incidence of congenital hypothyroidism really increasing? A 20-year retrospective population-based study in Quebec. J Clin Endocrinol Metab 2011; 96:2422–9.
 • 17. Phelps DL, ET-ROP Cooperative Group. The early treatment for retinopathy of prematurity study: Better outcomes, changing strategy. Pediatrics 2004;114:490-1.
 • 18. Kapelari K, Kirchlechner C, Hogler W, Schweitzer K, Virgolini I, Moncayo R. Pediatric reference intervals for thyroid hormone levels from birth to adulthood: A retrospective study. BMC Endocr Disord 2008;8:15.
 • 19. Hatipoglu N, Buyukkayhan D, Kurtoglu S. Yenidogan dönemi tiroid hastalıkları. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2006;2:63-82.
 • 20. Woo HC, Lizarda A, Tucker R, Mitchell ML, Vohr B, Oh W, et al. Congenital hypothyroidism with a delayed thyroid-stimulating hormone elevation in very premature infants: incidence and growth and developmental outcomes. J Pediatr 2011;158:538-42.
Primary Language tr
Subjects General and Internal Medicine
Journal Section ORIGINAL ARTICLES
Authors

Author: Ufuk ÇAKIR (Primary Author)
Institution: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM, Yenidoğan Kliniği, Ankara

Bibtex @research article { tchd538095, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {University of Health Science Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {165 - 170}, doi = {10.12956/tjpd.2018.360}, title = {Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre İnfantlarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ÇAKIR, Ufuk} }
APA ÇAKIR, U . (2019). Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre İnfantlarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 13 (3), 165-170. DOI: 10.12956/tjpd.2018.360
MLA ÇAKIR, U . "Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre İnfantlarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019): 165-170 <http://dergipark.org.tr/tchd/issue/45426/538095>
Chicago ÇAKIR, U . "Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre İnfantlarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019): 165-170
RIS TY - JOUR T1 - Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre İnfantlarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi AU - Ufuk ÇAKIR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12956/tjpd.2018.360 DO - 10.12956/tjpd.2018.360 T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 170 VL - 13 IS - 3 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - doi: 10.12956/tjpd.2018.360 UR - https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.360 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Pediatric Disease Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre İnfantlarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi %A Ufuk ÇAKIR %T Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre İnfantlarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi %D 2019 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 13 %N 3 %R doi: 10.12956/tjpd.2018.360 %U 10.12956/tjpd.2018.360
ISNAD ÇAKIR, Ufuk . "Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre İnfantlarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 / 3 (May 2019): 165-170. https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.360