Year 2019, Volume 13, Issue 3, Pages 149 - 153 2019-05-24

Bronchiolitis Obliterans and Bronchiolitis Obliterans Association with Gastroesophageal Reflux Disease in Children
Çocuklarda Bronşiyolitis Obliterans ve Bronşiyolitis Obliterans ile Gastroösefageal Reflü Hastalığı Birlikteliği

Betül SİYAH BİLGİN [1]

33 142

Amaç: Bronşiyolitis obliterans (BO) nadir görülen ve alt solunum yollarında ağır hasar sonrası oluşan obstrüktif ve inflamatuvar
reaksiyon ile karakterize kronik akciğer hastalığıdır. Pnömoniden altı hafta sonra devam eden hışıltı, öksürük,
krepitan rallerin duyulması ve yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografide mozaik perfüzyon, vasküler atenüasyon ve
santral bronşektazi bulguları varlığında düşünülür. Gastroösefageal reflüsü (GÖR) olan hastalarda tekrarlayan aspirasyonlar
akciğerlerde kimyasal ve enfeksiyöz hasara yol açabilmektedir. Çalışmamızda tekrarlayan hışıltı nedeniyle izlenen,
klinik ve radyolojik bulguları ile bronşiyolitis obliterans tanısı alan hastalarda GÖR birlikteliğinin araştırılması ve GÖR varlığının
hastalığın prognozuna etkisi olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Persistan hışıltılı hastalar arasından önceden BO tanısı alan 84 hasta çalışma grubunu ve aynı
yaş ve cinste olan 25 GÖR(+) ve 25 GÖR(-) hasta seçilerek kontrol grubu oluşturuldu. Altı aylık izlem sonrasında klinik
ve radyolojik düzelme değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların ortalama tanı yaşının 2.9 yaş olduğu ve ilk hışıltı atağı ile başvurduğu yaşın ise ortalama 9.6 ay
olduğu belirlendi. Bronşiyolitis obliteranslı hastaların % 63’ü erkek ve GÖR sıklığı % 41 bulundu. Seksen dört hastanın
68’ine kontrol HRCT çekilebildi ve 37 hastada (%54) klinik ve radyolojik düzelme görüldü, 16 hastada (%23) sadece
klinik düzelme, 5 hastada (%7) sadece radyolojik düzelme gözlendi. Geriye kalan 10 hastada klinik ve radyolojik düzelme
saptanmadı. Reflü varlığının klinik ve radyolojik prognoz üzerinde istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturmadığı saptandı
(p=0.428).
Sonuç: Sonuç olarak BO’lu hastalarda etiyolojide GÖR olasılığı veya kronik obstrüktif akciğer hastalığına sekonder GÖR
gelişme ihtimali olduğundan GÖR birlikteliği araştırılmalıdır. Çalışmamızda %41 oranında GÖR birlikteliği saptanmıştır.
Ancak GÖR varlığının hastalığın klinik ve radyolojik prognozunda etkisi olmadığı gözlenmiştir. Bu hastalarda GÖR’ü daha
duyarlı yöntemlerle araştıran ve daha fazla hastayı değerlendiren kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmüştür.

Bronşiyolitis obliterans, Gastroösefageal reflü
 • 1. Kurland G, Michelson P. Bronchiolitis obliterans in children. Pediatr Pulmonol 2005;39:193-208.
 • 2. Kim CK, Kim SW, Kim JS, Koh YY, Cohen AH, Deterding RR, et al. Bronchiolitis obliterans in the 1990s in Korea and the United States. Chest 2001;120:1101-6.
 • 3. Cinel G, Doğru Ersöz D. Alt solunum yolu enfeksiyonu sonrası görülen sekeller: Bronşiyolitis obliterans. Katkı Pediatri Dergisi 2010;32:243-50.
 • 4. Kızılkan NU. Gastroösefageal reflü hastalığı. İçinde: Yurdakök Pediatri. 1. baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitapevi, 2017:3507-12.
 • 5. Santos RV, Rosário NA, Ried CA. Postinfectious bronchiolitis obliterans: Clinical aspects and complementary tests of 48 children. J Bras Pneumol 2004;30:20-5.
 • 6. Li YN, Liu L, Qiao HM, Cheng H, Cheng HJ. Post-infectious bronchiolitis obliterans in children: A review of 42 cases. BMC Pediatr 2014;14:238.
 • 7. Colom AJ, Teper AM, Volmer WM, Diette GB. Risk factors fort the development of bronchiolitis obliterans in children. Thorax 2006;61:503-6.
 • 8. Aguerre V, Castaños C, Pena HG, Grenoville M, Murtagh P. Postinfectious bronchiolitis obliterans in children: Clinical and pulmonary function findings. Pediatr Pulmonol 2010;45:1180-5.
 • 9. Hardy KA, Schidlow DV, Zaeri N. Obliterative bronchiolitis in children. Chest 1988;93:460-6.
 • 10. Yalçin E, Doğru D, Haliloğlu M, Ozçelik U, Kiper N, Göçmen A. Postinfectious bronchiolitis obliterans in children: Clinical and radiological profile and prognostic factors. Respiration 2003;70:371-5.
 • 11. Smith KJ, Dishop MK, Fan LL, Moonnumakal SP, Smith EO, Bayindir P, et al. Diagnosis of bronchiolitis obliterans with computed tomography in children. Pediatr Allergy Immunol Pulmonol 2010;23:253-9.
 • 12. Zang L, IrionK, Porto NS, Abreu Silva FA. High resolution computed tomograph findings in pediatric patients with postinfectious bronchiolitis obliterans. J Thorac Imaging 1999;14:85-9.
 • 13. Aguerre V, Castanos C, Pena HG, Grenoville M, Murtagh P. Postinfectious bronchiolitis obliterans in children: Clinical and pulmonary function findings. Pediatr Pulmonol 2010;45:1180-5.
 • 14. Lino CA, Batista AK, Soares MA, de Freitas AE, Gomes LC, M Filho JH, et al. Bronchiolitis obliterans: Clinical and radiological profile of children followed-up in a reference outpatient clinic. Rev Paul Pediatr 2013;31:10-6.
 • 15. Sadoun D, Valeyre D, Cargill J, Volter F, Amouroux J, Battesti JP. Bronchiolitis obliterans with cryptogenetic-like organizing pneumonia. Demonstration of gastro-esophageal reflux in 5 cases. Presse Med 1988;17:2383-5.
 • 16. Hadjiliadis D, Duane Davis R, Steele MP, Messier RH, Lau CL, Eubanks SS, et al. Gastroesophageal reflux disease in lung transplant recipients. Clin Transplant 2003;17:363–8.
 • 17. Hathorn KE, Chan WW, Lo WK. Role of gastroesophageal reflux disease in lung transplantation. World J Transplant 2017;7:103-16.
 • 18. Liu JR, Xu XF, Zhou CJ, Yang HM, Zhao SY. Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia due to gastroesophageal reflux. Pediatrics 2015;135:1510-3.
 • 19. Mauad T, Dolhnikoff M; São Paulo Bronchiolitis Obliterans Study Group. Histology of childhood bronchiolitis obliterans. Pediatr Pulmonol 2002;33:466-74.
Primary Language tr
Subjects General and Internal Medicine
Journal Section ORIGINAL ARTICLES
Authors

Author: Betül SİYAH BİLGİN
Institution: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM, Yenidoğan Kliniği, Ankara,

Bibtex @research article { tchd538169, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {University of Health Science Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {149 - 153}, doi = {10.12956/tjpd.2018.347}, title = {Çocuklarda Bronşiyolitis Obliterans ve Bronşiyolitis Obliterans ile Gastroösefageal Reflü Hastalığı Birlikteliği}, key = {cite}, author = {SİYAH BİLGİN, Betül} }
APA SİYAH BİLGİN, B . (2019). Çocuklarda Bronşiyolitis Obliterans ve Bronşiyolitis Obliterans ile Gastroösefageal Reflü Hastalığı Birlikteliği. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 13 (3), 149-153. DOI: 10.12956/tjpd.2018.347
MLA SİYAH BİLGİN, B . "Çocuklarda Bronşiyolitis Obliterans ve Bronşiyolitis Obliterans ile Gastroösefageal Reflü Hastalığı Birlikteliği". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019): 149-153 <http://dergipark.org.tr/tchd/issue/45426/538169>
Chicago SİYAH BİLGİN, B . "Çocuklarda Bronşiyolitis Obliterans ve Bronşiyolitis Obliterans ile Gastroösefageal Reflü Hastalığı Birlikteliği". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019): 149-153
RIS TY - JOUR T1 - Çocuklarda Bronşiyolitis Obliterans ve Bronşiyolitis Obliterans ile Gastroösefageal Reflü Hastalığı Birlikteliği AU - Betül SİYAH BİLGİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12956/tjpd.2018.347 DO - 10.12956/tjpd.2018.347 T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 153 VL - 13 IS - 3 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - doi: 10.12956/tjpd.2018.347 UR - https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.347 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Pediatric Disease Çocuklarda Bronşiyolitis Obliterans ve Bronşiyolitis Obliterans ile Gastroösefageal Reflü Hastalığı Birlikteliği %A Betül SİYAH BİLGİN %T Çocuklarda Bronşiyolitis Obliterans ve Bronşiyolitis Obliterans ile Gastroösefageal Reflü Hastalığı Birlikteliği %D 2019 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 13 %N 3 %R doi: 10.12956/tjpd.2018.347 %U 10.12956/tjpd.2018.347
ISNAD SİYAH BİLGİN, Betül . "Çocuklarda Bronşiyolitis Obliterans ve Bronşiyolitis Obliterans ile Gastroösefageal Reflü Hastalığı Birlikteliği". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 / 3 (May 2019): 149-153. https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.347