Year 2019, Volume 13, Issue 3, Pages 160 - 164 2019-05-24

Birincil Hepatit B Aşı Yanıtsız Çocuklarda Hatırlatma Doz Aşı Yanıtları ve Aşı Yanıtında Hassas Gruplar
Booster Dose Vaccine Response among Children Who were Primary Hepatitis B Vaccine Non-Responders and Sensitive Groups Concerning Vaccine Response

Aysun KARA UZUN [1]

31 23

Amaç: Çalışmada birincil hepatit B aşı yanıtsız 2-16 yaş aralığındaki 83 çocukta, 0, 1 ve 6. ay aşı şeması uygulanarak

elde edilen hatırlatma doz aşı yanıtları değerlendirilmiş ve aşı yanıtında hassas gruplar belirlenmeye çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Küçük cerrahi girişimler öncesi yapılan tetkikler sonrasında birincil hepatit B aşı yanıtsızlığı saptanan

2-16 yaş aralığındaki sağlıklı 83 çocuğa, 2. kez 0, 1 ve 6. aylarda 3 doz 10 μg HBsAg içeren Euvax B aşısı deltoid

kasa 0.5ml kas içine uygulanmıştır. Çocuklardan birinci aşıdan 1, 6 ve 7. ay sonra olmak üzere, 3 kez kan alınarak anti-

HBs titresi enzyme-linked immunosorbent assay tekniği ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çocukların yaş ortalaması 9.3±3.6 yıl (2-15.9) bulunmuştur. Birinci aşı sonrası anti-HBs ortalama geometrik

konsantrasyonu 537.97±377.51 mIU/mL (0.6-1000), 2. aşı sonrası 309.33± 337.45 mIU/mL (8-1000), 3. aşı sonrası

609.78±347.43 mIU/mL (11.1-1000) bulunmuştur. Birinci aşı sonrası tetkik yapılabilen 81 çocuk arasında T1’de anti-

HBs-positive serokonversiyon oranı, aşı öncesi anti-HBs titresi 1 mIU/mL’nin altında olan çocuklarda diğer gruba göre

istatistiksel anlamlı biçimde daha düşük bulunmuştur (p=0.01, Z -3.29, U 469). Bu 2 grup arasında T6 ve T7’de istatistiksel fark saptanmamıştır.

Malnütrisyonlu hastalarda T6 ve T7’de anti-HBs positive serokonversiyon oranı diğer gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha

yüksek bulunmuştur (p=0.008, Z -2.56, U 60.5, p=0.03, Z -2.11, U 26.5).

Sonuç: İki doz aşıya rağmen T6’daki hızlı düşüşe bakıldığında, anti-HBs serokonversiyon oranı ve anti-HBs ortalama geometrik konsantrasyon

değerleri hatırlatma doz sayısından ziyade, hatırlatma yapılmasına, aşı öncesi anti-HBs titresine ve anti-HBs titresi bakma zamanıyla

ilgili gözükmektedir. Ancak, aşı öncesi anti-HBs titresi <1 mIU/mL olanlar ve malnütrisyonlu çocuklarda 3 doz aşılamanın daha doğru

olacağı kanaatindeyiz.

Objective: In this study, booster dose vaccine response was evaluated after performing a vaccine schedule at 0,

1st and 6th months among 83 children aged between 2 and 16 years who were primary hepatitis B vaccine nonresponders

and we tried to determine which groups were sensitive concerning vaccine response.

Material and Methods: Euvax B vaccine which included 10 μg HBsAg was administered in 3 doses for the second

time at 0, 1 and 6 months as 0.5 ml intramuscularly in the deltoid muscle to 83 healthy children aged between 2 and 16

years who were primary hepatitis B vaccine non-responders and their vaccine status was determined with tests before

minor surgery. Blood tests were taken three times from children at 1, 6 and 7 months after the first vaccination and anti-

HBs titer was evaluated by using enzyme-linked immunosorbent assay technique.

Results: The mean age of the children was 9.3±3.6 years (2-15,9 years). The anti-HBs geometric mean concentration

was found to be 537.97±377.51 mIU/mL (0.6-1000) after the first vaccination, as 309.33± 337.45 mIU/mL (8-1000)

after the second vaccination and as 609.78±347.43 mIU/mL (11.1-1000) following the third vaccination. Anti-HBs

positive conversion rates in T1 were compared in 81 children who had been checked after the first vaccination and anti-

HBs positive conversion rates were found to be significantly lower in children whose anti-HBs titer was under 1 mlU/ml

before vaccination (p=0,01, Z -3.29, U 469). There was no difference concerning T6 and T7 between these two groups.

Anti-HBs positive conversion rates in T6 and T7 were found to be significantly higher in children with malnutrition

(p=0.008, Z -2.56, U 60.5, p=0.03, Z -2.11, U 26.5).

Conclusion: When observing the rapid decrease in T6 in contrast with the two dose vaccination, it is thought that anti-

HBs seroconversion rates and anti-HBs geometric mean concentration are related with reminding, anti-HBs titer before

vaccination and checking time of anti-HBs rather than the number of reminding doses. In fact, we believe that 3 dose

vaccination is better among those children whose anti-HBs titer is under <1 mIU/mL and who have malnutrition.

  • 1. Immunization Coverage. Availablefrom:http://www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs378/en/. Accessed date: 1 Haziran, 2016
  • 2. Zhuang GH,Yan H, Wang XL. Risk factors of and mechanism for non-responsiveness to hepatitis B vaccination. Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi 2006;14:157-60.
  • 3. Averhoff F, Mahoney F, Coleman P, Schatz G, Hurwitz E, Margolis H. Immunogenicity of hepatitis B Vaccines. Implications for persons at occupational risk of hepatitis B virus infection. Am J Prev Med 1998;15:1–8.
  • 4. http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/hepb.html (8.5.2017)
  • 5. Toy M, Önder FO, Wörmann T, Bozdayi AM, Schalm SW, Borsboom GJ, et al. Age- and region-specific hepatitis B prevalence in Turkey estimated using generalized linear mixed models: A systematic review. BMC Infectious Diseases 2011;11:337.
  • 6. Bonanni P, Pesavento G, Boccalini S, Bechini A. Perspectives of public health: Present and foreseen impact of vaccination on the epidemiology of hepatitis B. J Hepatol 2003;39:224-9.
  • 7. Ozmert EN. Dünya’da ve Türkiye’de aşılama takvimindeki gelişmeler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008;51:168-75.
  • 8. Jafarzadeh A, Zarei S, Shokri F. Low dose revaccination induces robust protective anti-HBs antibody response in the majority of healthy non-responder neonates. Vaccine 2008;26:269-76.
Primary Language en
Subjects General and Internal Medicine
Journal Section ORIGINAL ARTICLES
Authors

Author: Aysun KARA UZUN (Primary Author)

Bibtex @research article { tchd569745, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {University of Health Science Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {160 - 164}, doi = {10.12956/tjpd.2018.351}, title = {Booster Dose Vaccine Response among Children Who were Primary Hepatitis B Vaccine Non-Responders and Sensitive Groups Concerning Vaccine Response}, key = {cite}, author = {KARA UZUN, Aysun} }
APA KARA UZUN, A . (2019). Booster Dose Vaccine Response among Children Who were Primary Hepatitis B Vaccine Non-Responders and Sensitive Groups Concerning Vaccine Response. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 13 (3), 160-164. DOI: 10.12956/tjpd.2018.351
MLA KARA UZUN, A . "Booster Dose Vaccine Response among Children Who were Primary Hepatitis B Vaccine Non-Responders and Sensitive Groups Concerning Vaccine Response". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019): 160-164 <http://dergipark.org.tr/tchd/issue/45426/569745>
Chicago KARA UZUN, A . "Booster Dose Vaccine Response among Children Who were Primary Hepatitis B Vaccine Non-Responders and Sensitive Groups Concerning Vaccine Response". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019): 160-164
RIS TY - JOUR T1 - Booster Dose Vaccine Response among Children Who were Primary Hepatitis B Vaccine Non-Responders and Sensitive Groups Concerning Vaccine Response AU - Aysun KARA UZUN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12956/tjpd.2018.351 DO - 10.12956/tjpd.2018.351 T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 160 EP - 164 VL - 13 IS - 3 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - doi: 10.12956/tjpd.2018.351 UR - https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.351 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Pediatric Disease Booster Dose Vaccine Response among Children Who were Primary Hepatitis B Vaccine Non-Responders and Sensitive Groups Concerning Vaccine Response %A Aysun KARA UZUN %T Booster Dose Vaccine Response among Children Who were Primary Hepatitis B Vaccine Non-Responders and Sensitive Groups Concerning Vaccine Response %D 2019 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 13 %N 3 %R doi: 10.12956/tjpd.2018.351 %U 10.12956/tjpd.2018.351
ISNAD KARA UZUN, Aysun . "Booster Dose Vaccine Response among Children Who were Primary Hepatitis B Vaccine Non-Responders and Sensitive Groups Concerning Vaccine Response". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 / 3 (May 2019): 160-164. https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.351