Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
Cover Image
ISSN 1301-0077 | e-ISSN 2651-5091 | Period Biannually | Founded: 1996 | Publisher Türk Dil Kurumu | http://tdk.gov.tr/yayinlar/sureli-yayinlarimiz/turk-dunyasi-dergisi/

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi

ISSN 1301-0077 | e-ISSN 2651-5091 | Period Biannually | Founded: 1996 | Publisher Türk Dil Kurumu | http://tdk.gov.tr/yayinlar/sureli-yayinlarimiz/turk-dunyasi-dergisi/
Cover Image

123.668

375.199
Issue 47 - Mar 2019
 1. ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, TÜRK LEHÇE VE EDEBİYATLARINA KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ (KAZAK EDEBİYATI ÖRNEĞİ)
  Pages 9 - 22
  Cüneyt AKIN, Sinan SARAÇLI
 2. SOVYET POSTMODERNİZMİNİN KARŞILAŞTIRMALI TİPOLOJİSİ ÜZERİNE NOTLAR (RUS, AZERBAYCAN VE TÜRK POSTMODERNİZMİNDEN)
  Pages 23 - 34
  Tamilla ALİYEVA
 3. ÇUVAŞ TÜRKÇESİNİN SÖZLÜKLERİ
  Pages 35 - 76
  Bülent BAYRAM
 4. İZMİR İLİ ÖDEMİŞ-KİRAZ-BEYDAĞ İLÇESİ AĞIZLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
  Pages 77 - 102
  Aylin ÇAKIR
 5. ÖLÜ VE ÖLÜMLE İLGİLİ ANLATILAR KATALOĞU: XV
  Pages 103 - 135
  Nevzat GÖZAYDIN
 6. KAZAK DİL BİLİMİ ÖĞRENCİLERİNİN “-P” , “-ARAK” VE “-A” ZARF-FİİL EKİ ÜZERİNDEN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE İNTİBAK SÜREÇLERİ
  Pages 137 - 147
  Ayşe İLKER
 7. TURFAN BÖLGESİNDEKİ ESKİ UYGUR YER ADLARI
  Pages 149 - 175
  Dai MATSUI
 8. MÖHEMMET MEHDİYEV’İN TURNALARIN İNDİĞİ YERDE ADLI ROMANINDA KAZAN TATAR GELENEKLERİ
  Pages 177 - 194
  Roza KURBAN
 9. 1944 SÜRGÜNÜ SONRASI ÖZBEK TÜRKÇESİNDEN KIRIM TATAR TÜRKÇESİNE GEÇEN KELİMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 195 - 227
  Niyar KURTBİLAL
 10. TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE DUDAK BENZEŞMESİ (LABIAL SINGARMONIZM)
  Pages 229 - 243
  Savaş ŞAHİN
 11. KIRGIZ KÜLTÜRÜNDE KUT KAVRAMININ ÖZELLİKLERİ
  Pages 245 - 257
  Caşteğin TURGUNBAYER
 12. KAFKASYA’DA 19. YÜZYILDA TÜRKÇE HALK KÜLTÜRÜ DERLEMELERİ
  Pages 259 - 264
  Nail TAN
 13. MİNEXANIM NURİYEVA TEKELİ, MERKEZȊ RUSİYANIN TÜRK COĞRAFİYASI (ETİMOLOJİ ÇALIŞMA), BAKI: 2018, 276.
  Pages 265 - 269
  Ahat ÜSTÜNER
 14. KAZAKISTAN’IN TÜRKİSTAN ŞEHRİNDE BİR MİSYON KÜTÜPHANESİ: TÜRIK TILDES HALIKTAR KITAPHANASI (TÜRK DILLI HALKLAR KÜTÜPHANESI)
  Pages 271 - 276
  Turgay AKDURUŞ
 15. Ölümünün Birinci Yılında PROF. DR. HAYRİYE MEMOĞLU SÜLEYMANOĞLU YENİSOY
  Pages 277 - 283
  Nail TAN