Makalelerini sisteme yükleyen yazarların imzalı bir şekilde "Telif Hakkı Devir Formu"nu da sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Telif Hakkı Devir Formuna http://dergipark.gov.tr/uploads/files/01f1/ac83/719f/587dad792cdd7.docx bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi'nin eski sayılarına http://www.tebd.gazi.edu.tr/index.php/tebd adresinden de erişebilirsiniz.