Journal of Turkish Literature Language and Education Sciences
Cover Image
Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Sedat MADEN |

Türk Edebiyat Dil ve Eğitim Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayınlanan dil, edebiyat ve eğitim bilimlerine yönelik çalışmaları kapsamına alan uluslararası hakemli bir dergidir. 

Journal of Turkish Literature Language and Education Sciences

Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Sedat MADEN |
Cover Image

0

0

Türk Edebiyat Dil ve Eğitim Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayınlanan dil, edebiyat ve eğitim bilimlerine yönelik çalışmaları kapsamına alan uluslararası hakemli bir dergidir.