Journal of TESAM Akademy
Cover Image
ISSN 2148-2462 | e-ISSN 2458-9217 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (TESAM) | www.tesamakademi.com

28.714

108.577

Tesam Akademi Dergisi, TESAM Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonomi, dış politika, hukuk ve sosyal bilimler alanında orijinal ve özgün çalışmalarla hazırlayıp yılda 2 kez yayınladığı hakemli bir dergidir.

TESAM AKADEMİ Dergisi'nde makaleler Türkçe veya İngilizce olarak yayımlanabilmektedir. Türkçe makaleler için 750 kelimeden az olmamak koşuluyla İngilizce geniş özet (summary) istenmektedir. 


2019 TEMMUZ (Cilt : 6, Sayı : 2) SAYISINA ÇOK SAYIDA MAKALE GELDİĞİ İÇİN GÖNDERİLEN MAKALELER BU SAYI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

2020 OCAK (Cilt : 7, Sayı :1) SAYISI İÇİN MAKALELER 15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN KABUL EDİLECEKTİR. 

Detaylı bilgi için tesamakademi@gmail.com ADRESİNDEN EDİTÖR İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

Journal of TESAM Akademy

ISSN 2148-2462 | e-ISSN 2458-9217 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (TESAM) | www.tesamakademi.com
Cover Image

28.714

108.577

Tesam Akademi Dergisi, TESAM Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonomi, dış politika, hukuk ve sosyal bilimler alanında orijinal ve özgün çalışmalarla hazırlayıp yılda 2 kez yayınladığı hakemli bir dergidir.

TESAM AKADEMİ Dergisi'nde makaleler Türkçe veya İngilizce olarak yayımlanabilmektedir. Türkçe makaleler için 750 kelimeden az olmamak koşuluyla İngilizce geniş özet (summary) istenmektedir. 


2019 TEMMUZ (Cilt : 6, Sayı : 2) SAYISINA ÇOK SAYIDA MAKALE GELDİĞİ İÇİN GÖNDERİLEN MAKALELER BU SAYI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

2020 OCAK (Cilt : 7, Sayı :1) SAYISI İÇİN MAKALELER 15 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN KABUL EDİLECEKTİR. 

Detaylı bilgi için tesamakademi@gmail.com ADRESİNDEN EDİTÖR İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

Volume 6 - Issue 1 - Jan 2019
 1. ULUSLARIN REKABETÇİ AVANTAJI: ELMAS MODEL ÇERÇEVESİ VE TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ
  Pages 11 - 41
  ADNAN ÖZDEMİR
 2. SUSKUNLUK SARMALI 2.0: TÜRKİYE’DE FACEBOOK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 43 - 75
  ASUMAN KUTLU
 3. BİR KAMU HİZMETİ VE POLİTİKASI ALANI OLARAK EĞİTİMDE TEKNOLOJİK GELİŞİMİN İZLERİNİ SÜRMEK VE DİJİTAL EĞİTİM
  Pages 77 - 95
  BEKİR PARLAK
 4. RACISM IN RUSSIA AND ITS EFFECTS ON THE CAUCASIAN REGION AND PEOPLES
  Pages 97 - 121
  CAN KAKIŞIM
 5. İNTİHARLAR COĞRAFYASI PERSPEKTİFİNDEN DÜNYA, TÜRKİYE VE BURSA İLİ
  Pages 123 - 165
  EMİN ATASOY, MUSTAFA KÖSLE
 6. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN ÜRETİM KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Pages 167 - 185
  GÖNÜL KAYA ÖZBAĞ
 7. MILITARY EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH IN MIDDLE EAST AND NORTH AFRICAN COUNTRIES
  Pages 187 - 211
  IŞIN ÇETİN, SİMLA GÜZEL
 8. E-GOVERNMENT AND CYBER TERRORISM: CONCEPTUAL FRAMEWORK, THEORETICAL DISCUSSIONS AND POSSIBLE SOLUTIONS
  Pages 213 - 247
  MAHİR TERZİ
 9. TEBLİĞ CEMAATİ VE KIRGIZİSTAN’DAKİ FAALİYETLERİ
  Pages 249 - 281
  MEHMET ÇELENK, ULUKBEK KALANDAROV
 10. GELİŞEN PİYASALARDA DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI, EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
  Pages 283 - 303
  MURAT AKKAYA
 11. İSTATİSTİKİ VERİLER IŞIĞINDA CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SİNOP’TA ÜRETİM SEKTÖRLERİ (1927-1935)
  Pages 305 - 338
  NURSAL KUMAŞ
 12. Anadolu Selçuklu Dönemi Yerli ve Yabancı Kaynaklarında Anadolu’da Gıda ve Gıda Üretimi Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 341 - 358
  Sezai SEVİM, Yusuf Alper GÜLLÜ