Dergi Sahibi

Prof. Dr. M. Fatih Uşan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Hayri Bozgeyik

Editörler

Prof. Dr. Hayri Bozgeyik

Doç. Dr. Cafer Eminoğlu

Yayın Kurulu

Prof. Dr. M. Fatih Uşan

Prof. Dr. Hayri Bozgeyik

Doç. Dr. Cafer Eminoğlu

Yrd. Doç. Dr. A. Oğuzhan Hacıömeroğlu

Arş. Gör. Dr. Süleyman Kıran

Arş. Gör. Kemalettin Ahmet Aksoy

Arş. Gör. Fatma Betül Çelebi

Arş. Gör. Nevin Meral

Arş. Gör. Tuğçe Nimet Yaşar

Uzm. Furkan Batuhan İpek