Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 65 - 74 2015-06-17

Limited Şirkette Genel Kurul Nisapları

Hülya Çoştan [1]

242 383

Important innovations are provided within the Turkish Commercial Code (TCC, No. 6102) in regard to the limited liability companies law. Such changes are seen in the provisions relating to voting rights and general meeting quorum as well. According to TCC, limited company general meeting resolutions are segregated into three as normal resolutions, important resolutions and resolution for changing company contract, and quorums are also determined according to this distinction. In terms of the resolutions expanding the responsibilities of the company members have sought the approval of the relevant partners
Limited şirketler hukukuna ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) önemli yenilikler öngörülmüştür. Bu değişiklikler oy hakkı ve genel kurul nisaplarına ilişkin hükümlerde de görülmektedir. TTK’da limited şirket genel kurul kararları bakımından olağan karar, önemli kararlar ve şirket sözleşmesinin değiştirilmesi kararı şeklinde üçlü ayırım yapılmış ve nisaplar da bu ayrıma göre belirlenmiştir. Ortakların sorumluluğunu genişleten kararlar bakımından ise ilgili ortakların onayı aranmıştır. Anahtar Kelimeler: Limited şirket, genel kurul, nisap, olağan karar, önemli kararlar
 • Akbay, Direnç, Türk Ticaret Kanunu Ta- sarısı’na Göre Limited Ortaklık Genel Kurulu’nun Toplanma ve Karar Alma Esasları, İstanbul 2010.
 • Bilgili, Fatih/Demirkapı, Ertan, Şirketler Hukuku, 9. Basım, Bursa 2013.
 • Botschafts zur Revision des Obligationen- rechts (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht) vom 19. Dezember 2001.
 • Çoştan, Hülya, Limited Şirkette Oyda İm- tiyazlı Paylar ( ) ve İmtiyazlı Paylar, Ankara Barosu Dergisi 2012-Sayı 4, s. 77 vd.
 • Çoştan, Hülya, Yeni Türk Ticaret Kanu- nu’na Göre Birleşme Bölünme ve Tür Değiştirme Kararları, 3. Baskı, Ankara 2013.
 • Daeniker, Daniel/Frick, Jürg, Kommentie- rung von Art. 64 FusG, [içinde: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht – Fusionsgesetz, Hrsg.: Watter/Vogt/Tschäni/Daeniker, Basel 2005].
 • Kendigelen, Abuzer, Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler Yenilikler ve İlk Tespitler, 2. Bası, İs- tanbul 2012.
 • Moroğlu, Erdoğan/Kendigelen, Abuzer, İçtihatlı-Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mev- zuat, Güncelleştirilmiş 10. Bası, İstanbul 2014.
 • Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, C.II, Ankara 2011.
 • Tekinalp, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013.
 • Yıldız, Şükrü, Türk Ticaret Kanunu Tasarı- sına Göre Limited Şirketler Hukuku, İstanbul 2007.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hülya Çoştan

Bibtex @ { tfm228807, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {65 - 74}, doi = {}, title = {Limited Şirkette Genel Kurul Nisapları}, key = {cite}, author = {Çoştan, Hülya} }
APA Çoştan, H . (2015). Limited Şirkette Genel Kurul Nisapları. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 1 (1), 65-74. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tfm/issue/21329/228807
MLA Çoştan, H . "Limited Şirkette Genel Kurul Nisapları". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 (2015): 65-74 <http://dergipark.org.tr/tfm/issue/21329/228807>
Chicago Çoştan, H . "Limited Şirkette Genel Kurul Nisapları". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 (2015): 65-74
RIS TY - JOUR T1 - Limited Şirkette Genel Kurul Nisapları AU - Hülya Çoştan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 74 VL - 1 IS - 1 SN - 2149-4576- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Limited Şirkette Genel Kurul Nisapları %A Hülya Çoştan %T Limited Şirkette Genel Kurul Nisapları %D 2015 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Çoştan, Hülya . "Limited Şirkette Genel Kurul Nisapları". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 / 1 (June 2015): 65-74.