Year 2015, Volume 1, Issue 2, Pages 93 - 106 2015-11-01

Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Çıkarma ve Satma Hakkı Sermaye Piyasası Hukukunda Yeni Yaklaşımlar

Çağlar Manavgat [1]

342 1123

Squeeze-out and sell-out rights, peculiar to public companies, are enacted in Capital Markets Law and extensive provisions are prescribed by Capital Markets Board’s Communique. In the public companies, squeezing out the minority shareholders and selling out the minority’s shares to the controlling sharehold

Çıkarma ve satma hakları, halka açık anonim ortaklıklara özgü olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Tebliği’yle ayrıntılı hükümler öngörülmüştür. Halka açık anonim ortaklıklarda hâkim ortağın, azınlığı çıkarma hakkı ve azınlıktaki ortağın paylarını hâkim ortağa satma hakkı, menfaatler dengesini kurmak bakımından büyük önem taşımaktadır. Bir tarafta ortaklıkta mutlak hâkimiyet gücüne sahip olan ortağın, marjinal azınlıkla ortaklığa devam etmemek ve ortaklığın halka açıklık statüsünü sona erdirmek menfaati varken, diğer tarafta marjinal azınlık konumuna girmiş ortakların, ortaklıktan ayrılma menfaati vardır. Elbette azınlığın ortaklıktan ayrılmasında önem taşıyan nokta, çıkarılan veya payını satan azınlığa dürüst fiyat ödenmesinin sağlanmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Çıkarma Hakkı, Satma Hakkı, Azınlığın Korunması, Halka Açık Anonim Ortaklık, Borsa Kotundan Çıkma

  • Burgman, Dierdre A./ Cox, Paul N., “Reap- praising The Role Of The Shareholder In The No- dern Public Corporation: Weinberger’s Procedural Approach To Fairness In Freezeouts”, Wisconsin L. R, 1984, s. 593 - 665
  • Burkart, Mike/ Panunzi, Fausto, “Manda- tory Bids, Squeeze-Out, Sell-Out and The Dynamics of The Tender Offer Process”, ECGI Law Working Paper No: 10/2003, www.ecgi.org, (Erişim Tarihi: 04.02.2015)
  • Karacan, Ali İhsan, Ortaklıktan Çıkar- ma-Sermaye Piyasası Hukuku Açısından Bir İncele- me, İstanbul 2015
  • Kendigelen, Abuzer, Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul 1994
  • Manavgat, Çağlar, “Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Kayıtlı Sermaye Sis- temine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, BA- TİDER, C.XXIX, S.1, s. 45-78.
  • Pulaşlı, Hasan, “Alman Hukukunda Büyük Pay Sahiplerinin Azınlığı Şirketten Çıkarma Hakkı”, Ünal Tekinalp’e Armağan, C.I, İstanbul 2003, s. 649- 661.
  • Report of the High Level Group of Company Law Experts on A Modern Regulatory Framework For Company Law in Brussels 2002, www.ec.europa. eu
  • Sönmez, Yusuf, Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı, İstanbul 2009
  • Thompson, Robert B., “ Squeeze-Out Mer- gers And The “New” Appraisal Remedy”, Was- h.U.l.Q, v.62,1985, s. 415 – 434.
  • Van Der Elst, Christoph/ Van Den Steen, Lientje, “Balancing the Interests of Minority and Majority Shareholders: A Comparative Analysis of Squeeze-out and Sell-out Rights”, European Com.&- Fin.L.R., v.4, 2009, s. 391-439.
Primary Language en
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Çağlar Manavgat

Bibtex
APA Manavgat, Ç . (). . , 1 (2), 93-106. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tfm/issue/21330/228824
MLA Manavgat, Ç . "". 1 (): 93-106 <http://dergipark.org.tr/tfm/issue/21330/228824>
Chicago Manavgat, Ç . "". 1 (): 93-106
RIS TY - JOUR T1 - AU - Çağlar Manavgat Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 106 VL - 1 IS - 2 SN - 2149-4576- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %A Çağlar Manavgat %T %D 2015 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Manavgat, Çağlar . "". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 / 2 (November 2015): 93-106.