Year 2016, Volume 2, Issue 1, Pages 0 - 0 2016-05-30

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNDA BELİRLİ GRUPLARIN TEMSİL EDİLME HAKKI

Rauf Karasu [1]

1022 1708

6102 sayılı TTK ile getirilen yeniliklerden biri de, belli gruplara yönetim kurulunda temsil edilme hakkına ilişkin düzenlemedir. 6762 sayılı TTK’nın yürürlükte olduğu dönemde temsil edilme hakkı konusundaki imtiyazın ancak “pay”a tanınabileceği kabul edilmişken, TTK’nın 360. maddesinde ise bu hakkın, belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa tanınabileceği öngörülmüştür. Kanaatimizce, “belirli bir grup oluşturan pay sahipleri” kavramı geniş yorumlanarak pay sahipleri arasında bir ayrım yapılmasını sağlayacak her kriter grup oluşturmaya yeterli sayılmalıdır. Buna karşılık herhangi bir kriter belirtilmeden belirli somut bir kişiye yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınamaz.

Esas sözleşmede belirli gruplara tanınan yönetim kurulunda temsil edilme hakkı bir imtiyaz niteliğindedir. Bu hak iki şekilde düzenlenebilir. Buna göre, yönetim kurulu üyelerinin, belirli pay grupları, belirli bir grup oluşturan pay sahipleri ve azlık arasından seçileceği öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede belli gruplara belli sayıdaki yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı da tanınabilir.

TTK’nın 360. maddesi her ne kadar emredici nitelikte düzenlenmiş olsa da, bu maddeye her aykırılık butlan sonucunu doğurmamaktadır. Bu nedenle her somut olayda bu madde kapsamında öngörülmüş esas sözleşme hükmüne ve alınan genel kurul kararına göre bir değerlendirme yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler : 6102 Sayılı TTK, Anonim Şirketler, Yönetim Kurulu, Temsil Edilme Hakkı, İmtiyaz

Journal Section Makaleler
Authors

Author: Rauf Karasu

Bibtex @ { tfm287625, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNDA BELİRLİ GRUPLARIN TEMSİL EDİLME HAKKI}, key = {cite}, author = {Karasu, Rauf} }
APA Karasu, R . (2016). ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNDA BELİRLİ GRUPLARIN TEMSİL EDİLME HAKKI. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2 (1), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tfm/issue/27322/287625
MLA Karasu, R . "ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNDA BELİRLİ GRUPLARIN TEMSİL EDİLME HAKKI". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/tfm/issue/27322/287625>
Chicago Karasu, R . "ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNDA BELİRLİ GRUPLARIN TEMSİL EDİLME HAKKI". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNDA BELİRLİ GRUPLARIN TEMSİL EDİLME HAKKI AU - Rauf Karasu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 2 IS - 1 SN - 2149-4576- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNDA BELİRLİ GRUPLARIN TEMSİL EDİLME HAKKI %A Rauf Karasu %T ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNDA BELİRLİ GRUPLARIN TEMSİL EDİLME HAKKI %D 2016 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Karasu, Rauf . "ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNDA BELİRLİ GRUPLARIN TEMSİL EDİLME HAKKI". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 / 1 (May 2016): 0-0.