İstanbul Commerce University Journal of Science
Cover Image
ISSN 1305-7820 | e-ISSN 2587-165X | Period Biannually | Founded: 2002 | Publisher Istanbul Ticaret University | http://dergipark.gov.tr/ticaretfbd

45.763

115.199

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Türkiye ve dünyada fen bilimleri alanına katkıda bulunan bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergidir. Fen Bilimleri alanında araştırma makalesi, tarama makalesi ve bildiri niteliğindeki yazıların yayınlandığı, bahar ve güz dönemlerinde en az iki (2) sayı çıkan hakemli bir dergidir.

Dergi yayınlarında American Psychological Association (APA) tarafından hazırlanmış olan standartlar benimsenmiştir. Dergiye sunulacak yazılarda izlenecek kurallar için lütfen APA yayın kılavuzuna (tercihen 4. derlemesine) başvurunuz. Eğer bu kaynağa erişemiyorsanız, en genel çerçeveyi özetleyen bir metni editörlerden isteyebilirsiniz. Bu tür iletişimde süreci hızlandırmak için, eğer internete erişim olanağınız varsa normal posta yerine elektronik postayı kullanmanızı öneririz. Yazı göndermede izlenmesi gereken belli başlı kurallar ise aşağıda belirlenmiştir.

İstanbul Commerce University Journal of Science

ISSN 1305-7820 | e-ISSN 2587-165X | Period Biannually | Founded: 2002 | Publisher Istanbul Ticaret University | http://dergipark.gov.tr/ticaretfbd
Cover Image

45.763

115.199

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Türkiye ve dünyada fen bilimleri alanına katkıda bulunan bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergidir. Fen Bilimleri alanında araştırma makalesi, tarama makalesi ve bildiri niteliğindeki yazıların yayınlandığı, bahar ve güz dönemlerinde en az iki (2) sayı çıkan hakemli bir dergidir.

Dergi yayınlarında American Psychological Association (APA) tarafından hazırlanmış olan standartlar benimsenmiştir. Dergiye sunulacak yazılarda izlenecek kurallar için lütfen APA yayın kılavuzuna (tercihen 4. derlemesine) başvurunuz. Eğer bu kaynağa erişemiyorsanız, en genel çerçeveyi özetleyen bir metni editörlerden isteyebilirsiniz. Bu tür iletişimde süreci hızlandırmak için, eğer internete erişim olanağınız varsa normal posta yerine elektronik postayı kullanmanızı öneririz. Yazı göndermede izlenmesi gereken belli başlı kurallar ise aşağıda belirlenmiştir.