Year 2016, Volume 15, Issue 30, Pages 77 - 93 2016-12-31

Bulanık Ortamda Topsis Yöntemi İle Personel Seçimi: Katılım Bankacılığı Sektöründe Bir Uygulama

Aleyna DEĞERMENCİ [1] , Berk AYVAZ [2]

262 1164

Personel seçimi süreci, küreselleşen dünyada işletmelerin ayakta kalabilmek, pazar paylarını arttırmak ve rekabet avantajlarını korumalarında en önemli süreçlerdendir. Personel seçimi nitel ve nicel karar kriterlerinin bir arada kullanıldığı birçok kriterli karar verme problemidir.  Bu çalışmada, personel seçimi problemi için Bulanık TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada geliştirilen metot katılım bankacılığı sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluşta uygulanmıştır. Bankada uzman yardımcısı pozisyonu için beş aday, belirlenen on kriter ve beş yöneticiden oluşan karar verici grubu tarafından değerlendirilmiştir. Önerilen seçim metodu ile adayların sıralaması yapılmış ve en uygun aday seçilmiştir.
kb
 • Altan,2012. Bir Hizmet Sisteminde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Performans Değerlendirme: Bir Özel Hastanede Uygulama(Yüksek Lisans Tezi), Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • A.Balezentis, vd., 2012. Personnel selection based on computing with words and fuzzy MULTIMOORA, Expert Systems with Applications 39,s.7961–7967.
 • Bakan, İ., vd., 2014. İnsan kaynakları yönetimi, Gazi kitapevi, Ankara
 • Bali, 2013. Bulanık Boyut Analizi ve Bulanık VIKOR İle Bir ÇNKV Modeli: Personel Seçimi Problemi, KHO Bilim Dergisi, cilt:23, sayı:2, s.125-149.
 • Bilen, 2009.Bankacılık Sektöründe Personel seçimi ve Performans Değerlendirmesine ilişkin Veri Madenciliği uygulaması (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Boran, 2009.Personel Seçimi Probleminde Sezgisel Bulanık Küme Uygulaması (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Celik, E., Gul, M., Aydin, N., Gumus, A. T., Guneri, A. F., 2015. A comprehensive review of multi criteria decision making approaches based on interval type-2 fuzzy sets, Knowledge-Based Systems, Volume 85, Pages 329-341.
 • Çetin, C., vd., 2014 İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım A.Ş., İstanbul
 • Çoban, 2012. Personel seçiminde analitik hiyerarşi prosesi ve İmalat sanayiinde bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Chen S M, Lee L W., 2010. “Fuzzy multiple attributes group decision-making based on the ranking values and the arithmetic operations of interval type-2 fuzzy sets”. Expert Syst. Appl., 37(1), 824–833,
 • Dağdeviren,M., 2007. Personel değerlendirme sürecinin bulanık AHP ile Bütünleşik Modellenmesi, Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 25,3.
 • Doğan ve Önder, 2014. İnsan Kaynakları Temin Ve Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Kullanılması Ve Bir Uygulama, Journal of Yasar University, 9(34), 5796-5819.
 • Dursun ve Karsak, 2010. A fuzzy MCDM approach for personnel selection, Expert Systems with Applications, 37, 4324–4330.
 • Ergeneli, A., vd.,2014. İnsan kaynakları yönetimi, Nobel yayıncılık, Ankara. Güngör, vd., 2009. A fuzzy AHP approach to personnel selection problem, Applied Soft Computing 9 (2009) 641–646,Ankara.
 • İstemi J., 2006. Personel Seçiminde Analitik Hiyerarşi Metodunun Kullanılması (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kabak, vd., 2012. A fuzzy hybrid MCDM approach for professional selection, Expert Systems with Applications 39 (2012) 3516–3525.
 • Kankılıç, 2005. Development of a Fuzzy Decision Making Model for Personnel Selection (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Keçecioğlu, T., 2006. Stratejik insan kaynakları yönetimi İKY ile rekabetçi avantaj kazanmak, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Kelemenis ve Askounis, 2010. A new TOPSIS-based multi-criteria approach to personnel selection, Expert Systems with Applications 37,4999–5008.
 • Köse, vd., 2013. Personel Seçimi İçin Gri Sistem Teori Tabanlı Bütünleşik Bir Yaklaşım, EGE Akademik Bakış, cilt:13, sayı:4; s.461-471.
 • Kücü, 2007. Promethee Sıralama Yöntemi İle Personel Seçimi Ve Bir İşletmede Uygulaması (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özcan, 2012. AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Personel Seçimi Sürecindeki Etkililiğinin Karşılaştırılması: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama(Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özkan, 2007. Personel Seçiminde Karar Verme Yöntemlerinin İncelenmesi: AHP, TOPSIS, ELECTRE Örneği (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Petrescua, vd., 2015. Situational Judgments Tests – a fact in call center personnel selection, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 187, 762 – 766.
 • Sang, vd., 2015. An analytical solution to fuzzy TOPSIS and its application in personnel selection for knowledge-intensive enterprise Xiuzhi, Applied Soft Computing 30, 190–204.
 • Şener, 2011. Personel Seçimi Probleminde Analitik Hiyerarşi Prosesi: Tekstil Sektörü İçin Örnek Uygulama (Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Tortop, N., vd., 2013.İnsan kaynakları yönetimi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Ünal, 2011. Journal of Alanya Faculty of Business / Alanya Isletme Fakültesi Dergisi, Vol. 3 Issue 2, p1-20. Yaralıoğlu, K., 2004. Uygulamada karar destek yöntemleri, İlkem Ofset, İzmir.
 • Yıldırım, B., vd., 2015 İşletmeciler, Mühendisler ve Yöneticiler İçin Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Bursa Basım Yayın , Bursa.
 • Zhang ve Lui, 2011. A GRA-based intuitionistic fuzzy multi-criteria group decision making method for personnel selection, Expert Systems with Applications 38, 11401–11405.
Subjects Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Aleyna DEĞERMENCİ
Institution: AlBaraka Türk Katılım Bankası
Country: Turkey


Author: Berk AYVAZ
Institution: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2016

Bibtex @research article { ticaretfbd334467, journal = {İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1305-7820}, eissn = {2587-165X}, address = {Istanbul Ticaret University}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {77 - 93}, doi = {}, title = {Bulanık Ortamda Topsis Yöntemi İle Personel Seçimi: Katılım Bankacılığı Sektöründe Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {DEĞERMENCİ, Aleyna and AYVAZ, Berk} }
APA DEĞERMENCİ, A , AYVAZ, B . (2016). Bulanık Ortamda Topsis Yöntemi İle Personel Seçimi: Katılım Bankacılığı Sektöründe Bir Uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 15 (30), 77-93. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ticaretfbd/issue/30874/334467
MLA DEĞERMENCİ, A , AYVAZ, B . "Bulanık Ortamda Topsis Yöntemi İle Personel Seçimi: Katılım Bankacılığı Sektöründe Bir Uygulama". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 15 (2016): 77-93 <http://dergipark.org.tr/ticaretfbd/issue/30874/334467>
Chicago DEĞERMENCİ, A , AYVAZ, B . "Bulanık Ortamda Topsis Yöntemi İle Personel Seçimi: Katılım Bankacılığı Sektöründe Bir Uygulama". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 15 (2016): 77-93
RIS TY - JOUR T1 - Bulanık Ortamda Topsis Yöntemi İle Personel Seçimi: Katılım Bankacılığı Sektöründe Bir Uygulama AU - Aleyna DEĞERMENCİ , Berk AYVAZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 93 VL - 15 IS - 30 SN - 1305-7820-2587-165X M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 İstanbul Commerce University Journal of Science Bulanık Ortamda Topsis Yöntemi İle Personel Seçimi: Katılım Bankacılığı Sektöründe Bir Uygulama %A Aleyna DEĞERMENCİ , Berk AYVAZ %T Bulanık Ortamda Topsis Yöntemi İle Personel Seçimi: Katılım Bankacılığı Sektöründe Bir Uygulama %D 2016 %J İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 1305-7820-2587-165X %V 15 %N 30 %R %U
ISNAD DEĞERMENCİ, Aleyna , AYVAZ, Berk . "Bulanık Ortamda Topsis Yöntemi İle Personel Seçimi: Katılım Bankacılığı Sektöründe Bir Uygulama". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 15 / 30 (December 2016): 77-93.
AMA DEĞERMENCİ A , AYVAZ B . Bulanık Ortamda Topsis Yöntemi İle Personel Seçimi: Katılım Bankacılığı Sektöründe Bir Uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016; 15(30): 77-93.
Vancouver DEĞERMENCİ A , AYVAZ B . Bulanık Ortamda Topsis Yöntemi İle Personel Seçimi: Katılım Bankacılığı Sektöründe Bir Uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016; 15(30): 93-77.