Year 2019, Volume 17, Issue 1, Pages 28 - 37 2019-04-30

Türkiye’de 2009 ve 2016 yılları arasında adolesan yaş grubunda ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the causes of adolescent mortality between the years 2009 and 2016 in Turkey

Hanife Ece Erik [1] , Dilek Aslan [2] , Burak Tunç [3]

85 113

Amaç: Adolesan dönemi sağlık sorunları, ihmal edilen ve sıklıkla önlem alınmayan durumlardır. Bu sorunlar bireylerin şu anki sağlık düzeylerini etkilediği gibi yetişkinlik döneminde meydana gelebilecek hastalıkların da temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada adolesan dönemde 2009 ve 2016 yılları arasında meydana gelen ölüm nedenleri incelenmiş, ölümlerin yıllar içindeki değişimleri değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Türkiye’de 2009-2016 yıllarına ait adolesan ölüm nedenlerini inceleyen tanımlayıcı tipteki bu araştırma için gerekli veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yazılı başvuru ile elde edilmiştir. Adolesan dönem ölüm nedenlerinin boyutunu değerlendirmek amacıyla; yaşa-özel ve yaşa-nedene-özel ölüm hızları ile ölüm nedenlerinin tüm ölümler içerisindeki yüzdeleri ölçüt olarak kullanılmıştır. Bulgular: Adolesan yaş grubunda 2009 yılında yüz binde 22.4 olan yaşa-özel ölüm hızı 2016’da yüz binde 29.2’ye çıkmıştır. 2016 yılında adolesan yaş grubunda birinci ölüm nedeni “dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenme kaynaklı ölümler”’dir. Bu nedene bağlı ölüm hızı adolesan yaş grubunda 2009’dan (yüz binde 6.8) 2016 yılına (yüz binde 12.7) artış göstermiştir. Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenme kaynaklı ölümler içerisinde en büyük paya sahip olan taşıma kazalarına bağlı ölümler de 2009’dan (yüz binde 3.0) 2016 yılına (yüz binde 5.1) artış göstermiştir. Sonuç: Ölüm nedenlerinde meydana gelen değişimlerin düzenli olarak değerlendirilmesi önemlidir. Bu değerlendirmeler alınacak olan önlemleri etkileyebilmektedir. Bu nedenle benzer değerlendirmelerin yapıldığı bilimsel zeminli çalışmaların sürdürülmesi önerilmektedir.

Objective: Adolescent health problems are neglected and often preventable. The aim of this study was to assess the causes of death in the adolescent age group, between the years 2009 and 2016. Methods: Data required for assessing causes of adolescent deaths for 2009-2016 in Turkey were obtained through an officially written application to the Turkish Statistical Institute. Age-specific mortality rates, cause-age-specific mortality rates and proportion of death causes in all deaths have been used for this purpose. Results: In the adolescent age group, the age-specific mortality rate rose from 22 (per 100,000) in 2009 to 29.2 (per 100,000) in 2016. In 2016, the leading cause of death in the adolescent age group was '' external causes of injury and deaths from poisoning'' (43% of all deaths). Death rates due to transport accidents (largest share of deaths in external causes of injury, and deaths from poisoning groups) increased from 3.0 (per 100,000) in 2009 to 5.1(per 100,000) in 2016. Conclusion: It is important to regularly evaluate the changes that occur in the causes of death over time. Such assessment has the potential to influence the preventive measures. In this regard, it is suggested that more detailed data analysis via scientific studies should be conducted.

  • 1. [Internet] http://www.who.int/topics/adolescent_health/en/. Erişim:05.09.20172. [Internet] http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21508 Erişim:05.09.20173. [Internet]http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/framework-accelerated-action/en/. Erişim:10.09.2017
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0002-0707-0306
Author: Hanife Ece Erik (Primary Author)
Institution: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4053-2517
Author: Dilek Aslan

Orcid: 0000-0001-7892-0497
Author: Burak Tunç
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { tjph391511, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {Turkish Society of Public Health Specialists}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {28 - 37}, doi = {10.20518/tjph.391511}, title = {Türkiye’de 2009 ve 2016 yılları arasında adolesan yaş grubunda ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Erik, Hanife Ece and Aslan, Dilek and Tunç, Burak} }
APA Erik, H , Aslan, D , Tunç, B . (2019). Türkiye’de 2009 ve 2016 yılları arasında adolesan yaş grubunda ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Public Health, 17 (1), 28-37. DOI: 10.20518/tjph.391511
MLA Erik, H , Aslan, D , Tunç, B . "Türkiye’de 2009 ve 2016 yılları arasında adolesan yaş grubunda ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi". Turkish Journal of Public Health 17 (2019): 28-37 <http://dergipark.org.tr/tjph/issue/44103/391511>
Chicago Erik, H , Aslan, D , Tunç, B . "Türkiye’de 2009 ve 2016 yılları arasında adolesan yaş grubunda ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi". Turkish Journal of Public Health 17 (2019): 28-37
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de 2009 ve 2016 yılları arasında adolesan yaş grubunda ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi AU - Hanife Ece Erik , Dilek Aslan , Burak Tunç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20518/tjph.391511 DO - 10.20518/tjph.391511 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 37 VL - 17 IS - 1 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.391511 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.391511 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Public Health Türkiye’de 2009 ve 2016 yılları arasında adolesan yaş grubunda ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi %A Hanife Ece Erik , Dilek Aslan , Burak Tunç %T Türkiye’de 2009 ve 2016 yılları arasında adolesan yaş grubunda ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi %D 2019 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 17 %N 1 %R doi: 10.20518/tjph.391511 %U 10.20518/tjph.391511
ISNAD Erik, Hanife Ece , Aslan, Dilek , Tunç, Burak . "Türkiye’de 2009 ve 2016 yılları arasında adolesan yaş grubunda ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi". Turkish Journal of Public Health 17 / 1 (April 2019): 28-37. https://doi.org/10.20518/tjph.391511
AMA Erik H , Aslan D , Tunç B . Türkiye’de 2009 ve 2016 yılları arasında adolesan yaş grubunda ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi. TurkJPH. 2019; 17(1): 28-37.
Vancouver Erik H , Aslan D , Tunç B . Türkiye’de 2009 ve 2016 yılları arasında adolesan yaş grubunda ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Public Health. 2019; 17(1): 37-28.