İSTANBUL SANAT MÜZELERİ VE SOSYAL- MEDYA: TWİTTER ÖRNEĞİ

Mehmet ÜSTÜNİPEK [1]

259 722

Contemporary art museums in Turkey have been established during the last decade and activated in social life. This period was coinciding with the rise of twitter as a social media instrument. Through the social missions of museums to make a contribution for a better society and to push forward the intellectual improvement of individuals it is inevitable for them to benefit effectively from the social media like facebook, twitter, blogs, Networks etc. Analyzing the twitters of three main art museums of Istanbul it can be seen that their quantitative and qualitative values are equal to the averages of main world museums. By tweets in English accompanying the Turkish ones it seems that all of them are searching for the international art platform. They use twitter to create a museum based social atmosphere. Considering the numbers of their followers it is possible to tell that this social environment is existing and improving. Istanbul art museums are following mostly the twitters of main world museums but only few individuals. On the contrary none of those world museums are following them. This case makes us think that they are not proclaiming themselves while holding so many important international exhibitions.
Türkiye’de çağdaş sanat müzeleri son on yıllık zaman dilimi içerisinde kurulmuş ve sosyal yaşamda etkinleşmeye başlamıştır. Bu süreç, bir sosyal medya platformu olan twitter’ın doğuşuyla da örtüşmektedir. Müzelerin daha iyi bir toplum yaratmak konusunda katkı sağlamak ve bireylerin entelektüel gelişimine ivme kazandırmak gibi toplumsal misyonları doğrultusunda facebook, twitter, bloglar, networkler gibi sosyal medya platformlarından etkili bir şekilde yararlanmaları kaçınılmazdır. İstanbul’daki üç büyük sanat müzesinin twitter hesapları incelendiğinde nitelik ve nicelik olarak önemli dünya müzelerinin ortalamalarından farkları olmadığı görülmektedir. Her üç müzenin de Türkçe tweetlere eşlik eden birer İngilizce tweete de yer vermesi uluslar arası sanat ortamını hedef aldıklarını göstermektedir. Twitterı müze odaklı bir sosyal atmosfer yaratmak üzere kullanmaktadırlar. Takipçi sayıları dikkate alındığında böyle bir atmosferin varolduğunu ve gelişmekte olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İstanbul sanat müzeleri ağırlıklı olarak dünyadaki diğer sanat müzelerinin hesaplarını takip etmekteyken çok az sayıda bireysel twitter hesabının takipçisidir. Buna karşılık önemli sanat müzelerinin hiçbiri onların hesaplarını takip etmemektedir. İstanbul sanat müzeleri pek çok önemli uluslararası serge düzenlemekte olmasına karşın bu durum kendilerini yeterince tanıtamadıklarını düşündürmektedir.
  • ARTUN, Ali; Müze ve Modernlik 1 Tarih Sahneleri Müze ve Modernlik, İletişim Yayınları 1189, sanathayat dizisi 9, 1.baskı, İstanbul 2006, s.295
  • ATAGÖK, Prof. Tomur; “21.Yüzyıl Projesi: İstanbul Sanat Müzesi”, 5.Müzecilik Semineri Bildiriler 20-22 Eylül 2000, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, İstanbul 2001, s.52
  • ATASOY, Dr. Sümer; “Bir Kentin Sosyal ve Ekonomik Yaşamında Müzeler”, 4.Müzecilik Semineri Bildiriler 16-18 Eylül 1998, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, s.38, 39
  • BARKER, Emma; “Müzenin Toplumdaki Yeri: Yeni Tate Galerileri” (ç.E. Soğancılar), Müze ve Eleştirel Düşünce Tarih Sahneleri Sanat Müzeleri 2, (ed. A.Artun), İletişim Yayınları 1190, sanathayat dizisi 10, 1.baskı, İstanbul 2006, s.149
  • HUYSSEN, Andreas; “Bellek Yitiminden Kaçış: Kitle İletişim Aracı Olarak Müze” (ç. K.Atakay), Müze ve Eleştirel Düşünce Tarih Sahneleri Sanat Müzeleri 2, (ed. A.Artun), İletişim Yayınları 1190, sanathayat dizisi 10, baskı, İstanbul 2006, s.271
  • İNAL, Doç. Berke; “Çağdaş Müzeciliğin Temel Yapısı”, 5.Müzecilik Semineri Bildiriler 20-22 Eylül 2000, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, İstanbul 2001, s.28
  • İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’yle ilgili bir değerlendirme yazısı için bkz: ÜSTÜNİPEK, Mehmet; “İstanbul Resim ve Heykel Müzesi: Bir İradenin Yarım Kalmış Tarihi”, Türkiye’de Sanat, Mart/ Nisan 2002, S.53, s.3033 http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya (Eylül 2013) http://twitter.nedir.com/#ixzz2gDVMhgFu (Eylül 2013) http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter (Eylül 2013) http://www.istanbulmodern.org/tr/muze/hakkinda_3.html (Eylül 2013)
  •                                                                                                                           ATASOY, Dr. Sümer; “Bir Kentin Sosyal ve Ekonomik Yaşamında Müzeler”, 4.Müzecilik Semineri Bildiriler 16-18 Eylül 1998, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, s.38, 39 16 İNAL, Doç. Berke; “Çağdaş Müzeciliğin Temel Yapısı”, 5.Müzecilik Semineri Bildiriler 20-22 Eylül 2000,
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet ÜSTÜNİPEK

Dates

Publication Date: December 1, 2013

Bibtex @ { tojdac156810, journal = {The Turkish Online Journal of Design Art and Communication}, issn = {2146-5193}, eissn = {2146-5193}, address = {Deniz YENGİN}, year = {2013}, volume = {3}, pages = { - }, doi = {}, title = {İSTANBUL SANAT MÜZELERİ VE SOSYAL- MEDYA: TWİTTER ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ÜSTÜNİPEK, Mehmet} }
APA ÜSTÜNİPEK, M . (2013). İSTANBUL SANAT MÜZELERİ VE SOSYAL- MEDYA: TWİTTER ÖRNEĞİ. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 3 (4), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/tojdac/issue/13015/156810
MLA ÜSTÜNİPEK, M . "İSTANBUL SANAT MÜZELERİ VE SOSYAL- MEDYA: TWİTTER ÖRNEĞİ". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 3 (2013): <http://dergipark.org.tr/tojdac/issue/13015/156810>
Chicago ÜSTÜNİPEK, M . "İSTANBUL SANAT MÜZELERİ VE SOSYAL- MEDYA: TWİTTER ÖRNEĞİ". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 3 (2013):
RIS TY - JOUR T1 - İSTANBUL SANAT MÜZELERİ VE SOSYAL- MEDYA: TWİTTER ÖRNEĞİ AU - Mehmet ÜSTÜNİPEK Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - The Turkish Online Journal of Design Art and Communication JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 3 IS - 4 SN - 2146-5193-2146-5193 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication İSTANBUL SANAT MÜZELERİ VE SOSYAL- MEDYA: TWİTTER ÖRNEĞİ %A Mehmet ÜSTÜNİPEK %T İSTANBUL SANAT MÜZELERİ VE SOSYAL- MEDYA: TWİTTER ÖRNEĞİ %D 2013 %J The Turkish Online Journal of Design Art and Communication %P 2146-5193-2146-5193 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD ÜSTÜNİPEK, Mehmet . "İSTANBUL SANAT MÜZELERİ VE SOSYAL- MEDYA: TWİTTER ÖRNEĞİ". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 3 / 4 (December 2013): -.
AMA ÜSTÜNİPEK M . İSTANBUL SANAT MÜZELERİ VE SOSYAL- MEDYA: TWİTTER ÖRNEĞİ. TOJDAC. 2013; 3(4): -.
Vancouver ÜSTÜNİPEK M . İSTANBUL SANAT MÜZELERİ VE SOSYAL- MEDYA: TWİTTER ÖRNEĞİ. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication. 2013; 3(4): -.