Year 2013, Volume 3, Issue 4, Pages 29 - 37 2013-12-01

SOSYAL MEDYA HER AN VE HER YERDE GÖRÜNÜR OLMAK

Reyhan ULUDAĞ ERASLAN [1]

400 832

For centuries, the desire of individuals to be visible at any time and any place has started with the art of portrait and continued with the art of photography. This phenomenon has differentiated and reached its climax with the advent of social media today.. Social media shows itself not only with visual intensive communication forms such as picture, photography, video and film but also via text-based communication forms such as blogs, microblogs, online social forums, dictionaries, chat and meeting rooms. The critical theorists G. Deleuze, F. Guattari and J. Baudrillard’s texts in the 1970 and 1980s are accepted as the early-written subtext of social media usage. In particular, Deleuze and Guattari foresee todays redefined publicity types with oedipal representation and subjectivity concepts which are the constituent aspects of their their two-volume books "Capitalism and Schizophrenia". At the same time, the case of ‘yüzsellik’ mentioned in the second volume "A Thousand Plateaus" provides an overview on social media. The present study focuses on the individuals’ desire to be visible starting with the art of portrait and how it continues through social media today. The study also emphasises that this situation overlapped with the G. Deleuze, F. Guattari and J. Baudrillard's texts in the 1970-80s and how the desire of visibility caused visual pollution day by day explained with examples.
Yüzyıllardır, bireyin her an ve her yerde görünür olma isteği portre resim sanatı ile başlayıp fotoğraf sanatı ile yoğunlaşarak devam etmiştir. Günümüzde ise sosyal medya ile farklılaşıp doruk noktasına ulaşmaktadır. Sosyal medya resim, fotoğraf, video, film gibi görsel paylaşım ağırlıklı iletişimin yanında blok, mikroblog, forum, sözlük, sohbet, tanışma odaları gibi metin tabanlı iletişim ortamları şeklinde de kendini göstermektedir. Eleştirel kuramcılar; G. Deleuze, F. Guattari ve J. Baudrillard’ın 1970-80’lerdeki metinleri günümüzde sosyal medyanın kullanılması ile ilgili önceden yazılmış birer alt metin niteliğindedir. Özellikle Deleuze ve Guattari, “Kapitalizm ve Şizofreni” adlı iki ciltlik kitaplarının kurucu unsurlarından ödipalleştirilmiş temsiliyet ve öznellik tanımları ile günümüzde yeniden tanımlanan kamusallık türlerini öngörmektedirler. Aynı zamanda ikinci cilt “Bin Yayla” da söz ettikleri yüzsellik olgusu sosyal medya ile ilgili bir bakış sunmaktadır. Bu çalışmada, bireyin görünür olma isteği portre sanatı ile başlayarak günümüzde sosyal medya aracılığı ile devam etmesi üzerinde durulmaktadır. Bu durum ile G. Deleuze, F. Guattari ve J. Baudrillard’ın 1970-80’lerdeki metinlerinin örtüştüğü vurgulanarak, görüntü olma isteğinin her geçen gün görüntü kirliliğine yol açtığı örneklerle anlatılmıştır.
 • Akay, Ali. Postmodern Görüntü, (İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 1997).
 • Akay, Ali. Sanatın Sosyolojik Gözü, (Ankara: Bağlam Yayıncılık, 1999).
 • Barthes, Roland. Göstergebilimsel Serüven, çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005).
 • Baudrillard, J.2001, Tam ekran, YKY, İstanbul
 • Baudrillard, Jean. Kusursuz Cinayet. çev. Necmettin Sevil, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998)
 • Baudrillard, Jean. Simülakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, (Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2003).
 • Baudrillard, Jean. Tam Ekran, çev. Bahadır Gülmez, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002).
 • Bozkurt, Muammer. Video Sanatı, (İstanbul: Bilişim Yayınevi, 2005).
 • Cave face 'the oldest portrait on record'. The Times. 5 Haziran 2006.
 • Connor, Steven. Post-modernist Kültür: Çağdaş Olmanın Kuramlarına Bir Giriş, çev. Doğan Şahiner, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001).
 • Gans Herbert J. Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, çev. Emine Onaran Goodchild, P. 2005, Deleuze & Guattari: Arzu politikasına giriş, Ayrıntı, İstanbul
 • İncirlioğlu, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005).
 • Kılıç, Levend. 2008 Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Leppert, Richard. 2002. Sanatta Anlamın Görüntüsü, İmgelerin Toplumsal İşlevi. Çev: İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Sontag, Susan. Fotoğraf Üzerine, çev. Reha Akçakaya, (İstanbul: Altıkırkbeş Yayın, 1999).
 • Thomas Howard, 2nd Earl of Arundel and Surrey (1585-1646), Patron of art and collector. National Portrait Gallery http://developers.face.com/docs/recognition-howto/ http://vimeo.com/26865925 http://www.dijitolog.com/2011/08/coca-coladan-yuz-tanima-kullanimi/ http://www.ntvmsnbc.com/id/25235764/ http://www.rep.licants.org http://www.timesonline.co.uk/article/0,,13509-2211142,00.html, 4 Ocak 2008. http://www.trendhunter.com/trends/lg-eve http://www.youtube.com/watch?v=9MX-2CnpMPo http://www.youtube.com/watch?v=uGsDMgkj5b0
 •                                                                                                                           9  Baudrillard,  J.  2001,  Tam  ekran,  YKY,  İstanbul  
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Reyhan ULUDAĞ ERASLAN

Dates

Publication Date: December 1, 2013

Bibtex @ { tojdac156811, journal = {The Turkish Online Journal of Design Art and Communication}, issn = {2146-5193}, eissn = {2146-5193}, address = {Deniz YENGİN}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {29 - 37}, doi = {}, title = {SOSYAL MEDYA HER AN VE HER YERDE GÖRÜNÜR OLMAK}, key = {cite}, author = {ERASLAN, Reyhan ULUDAĞ} }
APA ERASLAN, R . (2013). SOSYAL MEDYA HER AN VE HER YERDE GÖRÜNÜR OLMAK. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 3 (4), 29-37. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tojdac/issue/13015/156811
MLA ERASLAN, R . "SOSYAL MEDYA HER AN VE HER YERDE GÖRÜNÜR OLMAK". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 3 (2013): 29-37 <http://dergipark.org.tr/tojdac/issue/13015/156811>
Chicago ERASLAN, R . "SOSYAL MEDYA HER AN VE HER YERDE GÖRÜNÜR OLMAK". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 3 (2013): 29-37
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL MEDYA HER AN VE HER YERDE GÖRÜNÜR OLMAK AU - Reyhan ULUDAĞ ERASLAN Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - The Turkish Online Journal of Design Art and Communication JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 37 VL - 3 IS - 4 SN - 2146-5193-2146-5193 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication SOSYAL MEDYA HER AN VE HER YERDE GÖRÜNÜR OLMAK %A Reyhan ULUDAĞ ERASLAN %T SOSYAL MEDYA HER AN VE HER YERDE GÖRÜNÜR OLMAK %D 2013 %J The Turkish Online Journal of Design Art and Communication %P 2146-5193-2146-5193 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD ERASLAN, Reyhan ULUDAĞ . "SOSYAL MEDYA HER AN VE HER YERDE GÖRÜNÜR OLMAK". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 3 / 4 (December 2013): 29-37.
AMA ERASLAN R . SOSYAL MEDYA HER AN VE HER YERDE GÖRÜNÜR OLMAK. TOJDAC. 2013; 3(4): 29-37.
Vancouver ERASLAN R . SOSYAL MEDYA HER AN VE HER YERDE GÖRÜNÜR OLMAK. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication. 2013; 3(4): 37-29.