Year 2014, Volume 4, Issue 2, Pages 40 - 52 2014-07-22

SOSYAL MEDYA GAZETELERİ NASIL ETKİLİYOR? HABERLERİN TWITTER’DA YAYILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Cem S. SÜTÇÜ [1] , Serkan BAYRAKÇI [2]

260 611

Social media has been an important outlet for newspapers. Social media have advantages in terms of reaching wider audience and sharing comments about news. Being a digital platform, modularity and automation make social media suitable for newspapers to disseminate their news. In social media there are very large amounts of data. Some of them are about news. To collect those data and analyze them to get meaningful information is a difficult task. Beside the software designed to be used for this purpose, it is possible to collect data with simple search tools like Twitter’s search function. Although automation very similar to manual data gathering is possible, data gathering is limited with this function. On the other hand, it is easy to use such functions and gives an idea on how complicated monitoring software work. In this work, by looking at the dispersion of news from different sections of newspapers on Twitter, the tweeting ratio of news were calculated. The relation of dissemination of news between newspapers and social media was examined. It is found that the higher the comment ratio on newspaper Website, the higher the dissemination of news on Twitter.
Sosyal medya, gazeteler açısından önemli bir mecra haline gelmiştir. Haberin daha fazla okuyucuya ulaşması, haber hakkında yapılan yorumların paylaşılması açısından avantajlara sahiptir. Dijital bir ortam olması, modülerliği, otomasyona uygun olması sosyal medyanın gazeteler için haber yayılımı açısından uygun bir ortam olmasını sağlamaktadır. Sosyal medyada veri miktarı çok fazladır. Bunların bir kısmı gazete haberleri ile ilgilidir. Bu verileri toplamak ve analiz ederek anlamlı enformasyona dönüştürmek zor bir görevdir. Bu amaçla kullanılan çeşitli yazılımların yanı sıra Twitter’in arama fonksiyonu gibi basit araçlarla da veri toplamak mümkün olabilmektedir. Elle veri toplamaya çok uzak olmayan bir otomatikleşme sağlanabilse de bu tür fonksiyonlarla ancak sınırlı miktarda veri toplanabilmektedir. Diğer taraftan, bu tür fonksiyonların kullanılması kolaydır ve karmaşık takip yazılımların nasıl çalıştığı konusunda bir fikir verir. Bu çalışmada, gazetelerin haber kategorilerinde yer alan haberlerin Twitter’daki dağılımlarına bakarak gazete haberlerinin tweet edilme oranları hesaplanmıştır. Gazete haberleri ile sosyal medya arasındaki haber yayılımı ilişkisi incelenmiştir. Haber Web sitesinde çok yorum alan haberlerin sosyal medyada yayılımının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
  • ___. (Mayıs-Haziran 2013). Online Reklam Mercek Altında. Basın Hayatı, Sayı: 23, 20-21.
  • Bastos, M.T. ve G. Zago. (2013). Tweeting News Articles: Readership and News Sections in Europe and the Americas, Sage Open, July-September, 1-18, DOI: 10.1177/2158244013502496. Carlson, D. (2003). The History of Online Journalism. K. Kawamoto (editor), Digital Journalism: Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism içinde, Roman and Littlefield, 31- Chaffee, S. ve M. Metzger. (2001). The End of Mass Communication? Mass Communication & Society, 365-379. Chan-Olmsted S., H. Rim and A. Zerba. (2013). Mobile News Adoption among Young Adults: Examining the Roles of Perceptions, News Consumption, and Media Usage, Journalism & Mass Communication Quarterly, 90(1) 126–147. Çevikel, T. (2004). Türkçe Haber Siteleri ve Türkiye’de İnternet Gazeteciliğinin Gelişimini Sınırlayan Faktörler, 2. Uluslararası Communication in the Millenium Konferansı, İstanbul. http://www.medyatava.com/tiraj/04.11.2013 http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/101884/Blogs-tweets-Social-Media-and-theNews-Business.aspx http://www.rjionline.org/sites/default/files/nfr_social_media.pdf Kaul, V. (2013). Journalism in the Age of Digital Technology, Online Journal of Communication and Media Technologies Volume: 3, Issue: 1, January. Ludtke, M. (2009). Let’s Talk: Journalism and Social Media. Nieman Reports, 4-5. McCombs, M. (2005). A Look at Agenda-setting: past, present and future, Journalism Studies, 6: 4, 543-557 DOI: 10.1080/14616700500250438. Fortunati, L., M. Deuze ve F. de Luca. (2013). The New About News: How Print, Online, Free, and Mobile Coconstruct New Audiences in Italy, France, Spain, the UK, and Germany, Journal of Computer-Mediated Communication, 1-20, DOI: 10.1111/jcc4.12017. Sayre, B. L. Bode, D. Shah, D. Wilcox ve C. Shah. (2010). “Agenda Setting in a Digital Age: Tracking Attention to California Proposition 8 in Social Media, Online News, and Conventional News,” Policy & Internet: Vol. 2: Iss.2, 7-32, DOI: 10.2202/1944-2866.1040. Sütcü, C.S. (2014). Yeni Medya ve Enformasyona Özgürce Ulaşma Bağlamında Gazetecinin Bilişimciye Dönüşümü, Yeni Türkiye Dergisi Özel Sayısı, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ocak-Şubat 2014, Sayı: 56, ISSN: 1300-4174, 924-928. Türkiye İstatistik Kurumu (Ağustos 2010). Son Üç Ay içinde İnternet Kullanan Bireylerin İnterneti Kişisel Kullanma Amaçları, Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması Bulteni, Sayı: 148, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6308 [02.03.2014] Türkiye İstatistik Kurumu (Ağustos 2013). Son Üç Ay içinde İnternet Kullanan Bireylerin İnterneti Kişisel Kullanma Amaçları, Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması Bulteni, Sayı: 13569 http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028 [02.03.2014] Türkiye İstatistik Kurumu (Eylül 2013). Yazılı Medya İstatistikleri, 2012, Haber Bülteni, Sayı: 13576, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13576 [02.03.2014] Weeks, B. ve Holbert, R. (2013). Predicting Dissemination of News Content in Social Madia: A Focus on Reception, Friending, and Partisanship. Journalism & Mass Communication Quarterly, 213-2 Xiaoge, X. (2007). Engaging and Empowering News Audiences Online: A Feature Analysis of Nine Asian News Websites, Ejournalist.com.au, 35-53. [05.02.2014]
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Cem S. SÜTÇÜ

Author: Serkan BAYRAKÇI

Bibtex @ { tojdac156827, journal = {The Turkish Online Journal of Design Art and Communication}, issn = {2146-5193}, eissn = {2146-5193}, address = {Deniz YENGİN}, year = {2014}, volume = {4}, pages = {40 - 52}, doi = {}, title = {SOSYAL MEDYA GAZETELERİ NASIL ETKİLİYOR? HABERLERİN TWITTER’DA YAYILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {SÜTÇÜ, Cem S. and BAYRAKÇI, Serkan} }
APA SÜTÇÜ, C , BAYRAKÇI, S . (2014). SOSYAL MEDYA GAZETELERİ NASIL ETKİLİYOR? HABERLERİN TWITTER’DA YAYILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 4 (2), 40-52. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tojdac/issue/13017/156827
MLA SÜTÇÜ, C , BAYRAKÇI, S . "SOSYAL MEDYA GAZETELERİ NASIL ETKİLİYOR? HABERLERİN TWITTER’DA YAYILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 4 (2014): 40-52 <http://dergipark.org.tr/tojdac/issue/13017/156827>
Chicago SÜTÇÜ, C , BAYRAKÇI, S . "SOSYAL MEDYA GAZETELERİ NASIL ETKİLİYOR? HABERLERİN TWITTER’DA YAYILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 4 (2014): 40-52
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL MEDYA GAZETELERİ NASIL ETKİLİYOR? HABERLERİN TWITTER’DA YAYILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Cem S. SÜTÇÜ , Serkan BAYRAKÇI Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - The Turkish Online Journal of Design Art and Communication JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 52 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-5193-2146-5193 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication SOSYAL MEDYA GAZETELERİ NASIL ETKİLİYOR? HABERLERİN TWITTER’DA YAYILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Cem S. SÜTÇÜ , Serkan BAYRAKÇI %T SOSYAL MEDYA GAZETELERİ NASIL ETKİLİYOR? HABERLERİN TWITTER’DA YAYILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2014 %J The Turkish Online Journal of Design Art and Communication %P 2146-5193-2146-5193 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD SÜTÇÜ, Cem S. , BAYRAKÇI, Serkan . "SOSYAL MEDYA GAZETELERİ NASIL ETKİLİYOR? HABERLERİN TWITTER’DA YAYILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 4 / 2 (July 2014): 40-52.