Year 2014, Volume 4, Issue 2, Pages 53 - 71 2014-07-22

GRAFİK TASARIMININ REKLAM AFİŞLERİNDE KULLANIMI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİ

Deniz GAFUROĞULLARI [1]

289 3033

Advertisement industry works to affect and persuade its target mass. It is necessary to have a good communication in order to convince the people. If an advertisement is important to persuade somebody, it is essential to have a perfect design. In the industry sector, a good graphics desing is very important. This research is done to determine suitability of Turkish State Railways advertising banners past and today graphic design principles. In research process, Turkish State Railways advertising banners is analyzed design concept, graphic design theory, its importance in of graphic design within advertising, and theory. Ten banners which have been chosen for research has been analyzed for the graphical and advertisement and gained findings are in light of annotated. The purpose of this research, consumer advertising graphic design of an effective communication with public awareness is an important tool to show that. By this research, advertisement posters suitability to graphical design principles with increase effectiveness consumer society and consumption tool for people is concluded.
Reklam sektörü hedef kitlesini etkilemek ve onu ikna edebilmek için çalışmaktadır. Kişileri ikna etmek onlarla iyi bir iletişim kurmakla mümkün olmaktadır. İkna edebilmek bir reklâm için önemli ise, bu iknanın gerçekleşmesi için iyi bir tasarım ortaya çıkarılması gerekmektedir. Reklâm sektöründe bu nedenle iyi bir grafik tasarımın büyük önemi bulunmaktadır.Bu araştırma geçmiş ve günümüzdekiTürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları reklam afişlerinin grafik tasarım ilkelerine uygunluğunu belirlemek için yapılmıştır . Araştırma süresince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları reklam afişleri grafik tasarım, grafik tasarımın reklam içindeki önemi ve kuram açısından incelenmiştir. Araştırmanın amacından yola çıkılarak belirlenen 10 afiş grafiksel ve reklam açısından analiz edilmiş ve elde edilen bulgular ışığında yorumlanmıştır. Bu araştırmadaki amaç, tüketici reklamların etkili bir grafik tasarım iletişimi ile halkı bilinçlendirmede önemli bir araç olduğunu göstermektir. Araştırmanın sonunda, reklam afişlerinin grafik tasarım ilkelerine uygunluğu ile tüketici grup üzerinde etkisinin arttığı ve tüketim aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 • Akerson, Erkman Fatma. (2005) Göstergebilime Giriş, Multilingual, İstanbul.
 • Babacan, Muazzez. (2012) Nedir Bu Reklam?, Beta Basım, İstanbul.
 • Becer, Emre. (2013) İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, İstanbul.
 • Dağtaş, Banu. (2003) Reklamı Okumak, Ütopya Yayınevi, İstanbul.
 • Elden, Müge. ve Kocabaş, Fusün. (2013) Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Elden, Müge. (2013) Reklam ve Reklamcılık, Say Yayınları, İstanbul.
 • Küçükerdoğan, Rengin. G. (2005) Reklam Söylemi, Es Yayınları, İstanbul.
 • Küçükerdoğan, Rengin. G. (2009) Reklamda Kültürlerarasılık Reklam İletişiminde Yerel/Küresel Göstergeler, Es Yayınları, İstanbul.
 • Peltekoğlu, Balta Filiz. (2010) Kavram ve Kuramlarıyla Reklam, Beta Basım, İstanbul.
 • Rifat, Mehmet. (2013) Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Teker, Ulufer. (2002) Grafik Tasarım Reklam, Dokuz Eylül Yayıncılık, İzmir. Afişler
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Deniz GAFUROĞULLARI

Dates

Publication Date: July 22, 2014

Bibtex @ { tojdac156828, journal = {The Turkish Online Journal of Design Art and Communication}, issn = {2146-5193}, eissn = {2146-5193}, address = {Deniz YENGİN}, year = {2014}, volume = {4}, pages = {53 - 71}, doi = {}, title = {GRAFİK TASARIMININ REKLAM AFİŞLERİNDE KULLANIMI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {GAFUROĞULLARI, Deniz} }
APA GAFUROĞULLARI, D . (2014). GRAFİK TASARIMININ REKLAM AFİŞLERİNDE KULLANIMI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİ. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 4 (2), 53-71. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tojdac/issue/13017/156828
MLA GAFUROĞULLARI, D . "GRAFİK TASARIMININ REKLAM AFİŞLERİNDE KULLANIMI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİ". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 4 (2014): 53-71 <http://dergipark.org.tr/tojdac/issue/13017/156828>
Chicago GAFUROĞULLARI, D . "GRAFİK TASARIMININ REKLAM AFİŞLERİNDE KULLANIMI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİ". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 4 (2014): 53-71
RIS TY - JOUR T1 - GRAFİK TASARIMININ REKLAM AFİŞLERİNDE KULLANIMI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİ AU - Deniz GAFUROĞULLARI Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - The Turkish Online Journal of Design Art and Communication JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 71 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-5193-2146-5193 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication GRAFİK TASARIMININ REKLAM AFİŞLERİNDE KULLANIMI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİ %A Deniz GAFUROĞULLARI %T GRAFİK TASARIMININ REKLAM AFİŞLERİNDE KULLANIMI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİ %D 2014 %J The Turkish Online Journal of Design Art and Communication %P 2146-5193-2146-5193 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD GAFUROĞULLARI, Deniz . "GRAFİK TASARIMININ REKLAM AFİŞLERİNDE KULLANIMI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİ". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 4 / 2 (July 2014): 53-71.
AMA GAFUROĞULLARI D . GRAFİK TASARIMININ REKLAM AFİŞLERİNDE KULLANIMI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİ. TOJDAC. 2014; 4(2): 53-71.
Vancouver GAFUROĞULLARI D . GRAFİK TASARIMININ REKLAM AFİŞLERİNDE KULLANIMI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİ. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication. 2014; 4(2): 71-53.