Year 2018, Volume 5, Issue 2, Pages 47 - 62 2018-12-15

Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Erhan BOĞAN [1] , Caner ÇALIŞKAN [2] , Bekir Bora DEDEOĞLU [3]

152 434

Uluslararası alanda yaşanan kurumsal ahlaki ve çevresel sorunlar, iş dünyası üzerinde bir baskı oluşturmuştur. Bu baskının sonuçlarından biri olan kurumsal sosyal sorumluluk kavramı (KSS), tüm alanlarda gibi turizm endüstrisinde de kendisine büyük bir yer bulmuştur. Önemine binaen kurumsal sosyal sorumluluğun turizm yazınında ne düzeyde çalışıldığı merak konusudur. Mevcut çalışmada, Türkiye’de, turizm ile ilgili kurumsal sosyal sorumluluk kavramını içeren çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmalar bildiri, makale ve tez kategorisinde incelenmiştir. Çalışmada, bibliyometrik analiz yapılmıştır. Yapılan aramalar sonucunda, 23 makale, 31 bildiri ve 15 tez tespit edilmiştir. Bu çalışmalar, yapıldığı yıl, çalışma türü, yazar sayısı ve yazarların üniversitelere dağılımı ölçütlerine göre detaylı şekilde incelenmiştir. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, konuyla alakalı özellikle makale kapsamında çalışmaların az sayıda olduğu, ampirik çalışmaların yoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonunda, araştırmacılara birtakım konu önerisi sunulmuştur. 

Kurumsal sosyal sorumluluk, bibliyometrik analiz, Türk turizm literatürü
 • Aguinis, H., & Glavas, A. (2012). What we know and don’t know about corporate social responsibility: A review and research agenda. Journal of Management, 38(4), 932-968.
 • Bibu, N., Năstase, M., & Gligor, D. C. (2010). The perception over corporate social responsibility in Romania. Review of International Comparative Management, 11(5), 764-778.
 • Boğan, E., & Dedeoğlu, B. B. (2017). The link between perceived corporate social responsibility, commitment to the tourism industry and willigness to recommend the organization, 7th Advances in Hospitality & Tourism Marketing and Management (AHTMM) Conference, Fagamusta, Cyprus.
 • Boğan, E., Ulama, ş., Sarıışık, M. (2016). Zincir ve grup otel işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini duyurmada web sitelerinin etkinligi uzerine bir araştirma: Türkiye ornegi, International Conference on Eurasian Economies, Kaposvar, Hungary
 • Bohdanowicz, P., & Zientara, P. (2008). Corporate social responsibility in hospitality: Issues and implications. A case study of Scandic. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 8(4), 271-293.
 • Broadus, R. N. (1987), Toward a definition of ‘bibliometrics’, Scientometrics, 12(5), 373–379.
 • Carroll, A. B. (1989). Business and society: Ethics and stakeholder management, 2.Baskı, South-Western Publishing Co. USA, Ohio.
 • Commission of the European Communities (EC), 2001. Promoting a European Frameworkfor Corporate Social Responsibilities. COM (2001) 366 final, Brussels.
 • Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. Corporate social responsibility and environmental management, 15(1), 1-13.
 • De Grosbois, D. (2012). Corporate social responsibility reporting by the global hotel industry: Commitment, initiatives and performance. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 896-905.
 • Deloitte. (2015). Business needs to reset its purpose to attract millennials, according to Deloitte's annual survey (press release). Erişim için https://www2.deloitte.com/be/en/pages/about-deloitte/articles/fourth-annual-millennial-survey.html Erişim tarihi: 21.05.2018.
 • Du, S., Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2010). Maximizing business returns to corporate social responsibility (CSR): The role of CSR communication. International journal of management reviews, 12(1), 8-19.
 • Freeman, R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • Fu, H., Ye, B. H., & Law, R. (2014). You do well and I do well? The behavioral consequences of corporate social responsibility. International Journal of Hospitality Management, 40, 62-70.
 • Glavas, A. (2016). Corporate social responsibility and organizational psychology: An integrative review. Frontiers in Psychology. 7:144., 1-13.
 • Hall, C. M. (2011) ‘Publish or Perish: Bibliometric Analysis, Journal Ranking and the Assessment of Research Quality in Tourism’, Tourism Management 32(1), 16–27.
 • Hemingway, C. A., & Maclagan, P. W. (2004). Managers' personal values as drivers of corporate social responsibility. Journal of Business Ethics, 50(1), 33-44.
 • Holcomb, J. L., Upchurch, R. S., & Okumus, F. (2007). Corporate social responsibility: what are top hotel companies reporting?. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19(6), 461-475.
 • Kang, K. H., Lee, S., & Huh, C. (2010). Impacts of positive and negative corporate social responsibility activities on company performance in the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 29(1), 72-82.
 • Khan, H. U. Z., Azizul Islam, M., Kayeser Fatima, J., & Ahmed, K. (2011). Corporate sustainability reporting of major commercial banks in line with GRI: Bangladesh evidence. Social responsibility journal, 7(3), 347-362.
 • Kim, E., & Ham, S. (2016). Restaurants’ disclosure of nutritional information as a corporate social responsibility initiative: Customers’ attitudinal and behavioral responses. International Journal of Hospitality Management, 55, 96-106.
 • Kim, E., & Ham, S. (2016). Restaurants’ disclosure of nutritional information as a corporate social responsibility initiative: Customers’ attitudinal and behavioral responses. International Journal of Hospitality Management, 55, 96-106.
 • Kim, H. L., Rhou, Y., Uysal, M., & Kwon, N. (2017). An examination of the links between corporate social responsibility (CSR) and its internal consequences. International Journal of Hospitality Management, 61, 26-34.
 • Kim, J. S., Song, H. J., & Lee, C. K. (2016). Effects of corporate social responsibility and internal marketing on organizational commitment and turnover intentions. International Journal of Hospitality Management, 55, 25-32.
 • Kozak, N. (1994). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan yazılar üzerine bir İnceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (Aralık), 22-33.
 • Kucukusta, D., Mak, A., & Chan, X. (2013). Corporate social responsibility practices in four and five-star hotels: Perspectives from Hong Kong visitors. International Journal of Hospitality Management, 34, 19-30.
 • Lantos, G. P. (2001). The boundaries of strategic corporate social responsibility. Journal of Consumer Marketing, 18(7), 595-632.
 • Lee, S., & Heo, C. Y. (2009). Corporate social responsibility and customer satisfaction among US publicly traded hotels and restaurants. International Journal of Hospitality Management, 28(4), 635-637.
 • Lee, S., Seo, K., & Sharma, A. (2013). Corporate social responsibility and firm performance in the airline industry: The moderating role of oil prices. Tourism Management, 38, 20-30.
 • Lee, S., Seo, K., & Sharma, A. (2013). Corporate social responsibility and firm performance in the airline industry: The moderating role of oil prices. Tourism management, 38, 20-30.
 • Lee, S., Singal, M., & Kang, K. H. (2013). The corporate social responsibility–financial performance link in the US restaurant industry: do economic conditions matter?. International Journal of Hospitality Management, 32, 2-10.
 • Lock, I., Seele, P., & Heath, R. L. (2016). Where grass has no roots: The concept of ‘shared strategic communication’ as an answer to unethical astroturf lobbying. International Journal of Strategic Communication, 10(2), 87-100.
 • Milutinović, V., Milovanović, D. ve Simat, K. (2013). Socially responsible aspect of public relations in organizations in Serbia: case study of travel agency "Go2&Max Travel" http://independent.academia.edu/VericaMilutinovic Erişim: 19.10.2018
 • Özel, Ç. H., & Kozak, N. (2012). Turizm pazarlaması alanının bibliyometrik profili (2000-2010) ve bir atıf analizi çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 715-733.
 • Park, S. Y., & E. Levy, S. (2014). Corporate social responsibility: perspectives of hotel frontline employees. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(3), 332-348.
 • Pendlebury, D. A. (2008). White paper using bibliometrics in evaluating research. Research department, Thomson Reuters, Philadelphia, PA USA.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of Documentation, 25, 348-349.
 • Rupp, D. E., & Mallory, D. B. (2015). Corporate social responsibility: Psychological, person-centric, and progressing. Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav., 2(1), 211-236.
 • Sahlin-Andersson, K. (2006). Corporate social responsibility: a trend and a movement, but of what and for what?. Corporate Governance: The international journal of business in society, 6(5), 595-608.
 • Singal, M. (2014). Corporate social responsibility in the hospitality and tourism industry: Do family control and financial condition matter?. International Journal of Hospitality Management, 36, 81-89.
 • Siu, N. Y. M., Zhang, T. J. F., & Kwan, H. Y. (2014). Effect of corporate social responsibility, customer attribution and prior expectation on post-recovery satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 43, 87-97.
 • Temizkan, P., Çiçek, D., & Özdemir, C. (2015). Bibliometric profile of articles published on health tourism Sağlık turizmi konusunda yayınlanan makalelerin bibliyometrik profili. Journal of Human Sciences, 12(2), 394-415.
 • Vlachos, P. A., Panagopoulos, N. G., & Rapp, A. A. (2013). Feeling good by doing good: Employee CSR-induced attributions, job satisfaction, and the role of charismatic leadership. Journal of Business Ethics, 118(3), 577-588.
 • Vlachos, P. A., Tsamakos, A., Vrechopoulos, A. P., & Avramidis, P. K. (2009). Corporate social responsibility: attributions, loyalty, and the mediating role of trust. Journal of the Academy of Marketing Science, 37(2), 170-180.
 • Wang, C. J. (2014). Do ethical and sustainable practices matter? Effects of corporate citizenship on business performance in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(6), 930-947.
 • Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (1985). The evolution of the corporate social performance model. Academy of Management Review, 10(4), 758-769.
 • Werther Jr, W. B., & Chandler, D. (2005). Strategic corporate social responsibility as global brand insurance. Business Horizons, 48(4), 317-324.
 • World Business Council for Sustainable Development, 1999. Corporate Social Responsibility: Meeting Changing Expectations, Switzerland.
 • Youn, H., Hua, N., & Lee, S. (2015). Does size matter? Corporate social responsibility and firm performance in the restaurant industry. International Journal of Hospitality Management, 51, 127-134.
 • Zientara, P., Kujawski, L., & Bohdanowicz-Godfrey, P. (2015). Corporate social responsibility and employee attitudes: evidence from a study of Polish hotel employees. Journal of Sustainable Tourism, 23(6), 859-880.
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8225-4666
Author: Erhan BOĞAN (Primary Author)
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7774-1769
Author: Caner ÇALIŞKAN
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0722-3392
Author: Bekir Bora DEDEOĞLU
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { touraj474230, journal = {Turizm Akademik Dergisi}, issn = {1302-5759}, address = {Detay Yayıncılık}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {47 - 62}, doi = {}, title = {Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi}, key = {cite}, author = {BOĞAN, Erhan and ÇALIŞKAN, Caner and DEDEOĞLU, Bekir Bora} }
APA BOĞAN, E , ÇALIŞKAN, C , DEDEOĞLU, B . (2018). Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Turizm Akademik Dergisi, 5 (2), 47-62. Retrieved from http://dergipark.org.tr/touraj/issue/41158/474230
MLA BOĞAN, E , ÇALIŞKAN, C , DEDEOĞLU, B . "Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi". Turizm Akademik Dergisi 5 (2018): 47-62 <http://dergipark.org.tr/touraj/issue/41158/474230>
Chicago BOĞAN, E , ÇALIŞKAN, C , DEDEOĞLU, B . "Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi". Turizm Akademik Dergisi 5 (2018): 47-62
RIS TY - JOUR T1 - Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi AU - Erhan BOĞAN , Caner ÇALIŞKAN , Bekir Bora DEDEOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Turizm Akademik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 62 VL - 5 IS - 2 SN - 1302-5759- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turizm Akademik Dergisi Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi %A Erhan BOĞAN , Caner ÇALIŞKAN , Bekir Bora DEDEOĞLU %T Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi %D 2018 %J Turizm Akademik Dergisi %P 1302-5759- %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD BOĞAN, Erhan , ÇALIŞKAN, Caner , DEDEOĞLU, Bekir Bora . "Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi". Turizm Akademik Dergisi 5 / 2 (December 2018): 47-62.
AMA BOĞAN E , ÇALIŞKAN C , DEDEOĞLU B . Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Turizm Akademik Dergisi. 2018; 5(2): 47-62.
Vancouver BOĞAN E , ÇALIŞKAN C , DEDEOĞLU B . Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Turizm Akademik Dergisi. 2018; 5(2): 62-47.