Yayın Süreci

1) Yazı editör yardımcıları tarafından incelenir, gerekli olması halinde yazara geri gönderilir.

2) Yazar tarafından düzeltilen yazılar en az iki hakeme gönderilir.

3) Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda en az iki hakem tarafından olumlu görüş alan yazılar yayınlanmak için sıraya alınır.

4) Gerekli olması halinde yazarlardan düzeltme istenebilir. Bu durumda düzeltmelerin en az 3 hafta içinde tamamlanması gerekmektedir.

5)Yayınlamak için kabul edilen yazılar editör onayı ile yayın sırasına alınır.