Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal
Cover Image
ISSN 1302-1370 | e-ISSN 1302-1370 | Period Quarterly | Founded: 1990 | Publisher Turkish Psychological Counseling and Guidance Association |
Since 1990, The Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal (TPCGJ) has been principal publication of Turkish Psychological Counseling and Guidance Association. TPCGJ accepts the submission of original works; both theoretical and applied, reports of scholarly research as well as analyses of topical issues in field of counseling. It is a scientific, peer reviewed and published semiannually (March and September) and it is indexed by ULAKBİM and EBSCO. The languages of journal are Turkish and English, so Turkish and English written manuscripts are welcomed.

ISSN 1302-1370

Address: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Öncebeci Mah. Umut Sk. No:50/4 Kolej / Ankara, Turkey

Phone and fax: (312) 430 36 74

Internet address: http://www.pdr.org.tr 

Association e-mail address: pdrder@yahoo.com 

Journal e-mail address: pdrdergisi@yahoo.com.tr

Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal

ISSN 1302-1370 | e-ISSN 1302-1370 | Period Quarterly | Founded: 1990 | Publisher Turkish Psychological Counseling and Guidance Association |
Cover Image

56.271

375.445
Since 1990, The Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal (TPCGJ) has been principal publication of Turkish Psychological Counseling and Guidance Association. TPCGJ accepts the submission of original works; both theoretical and applied, reports of scholarly research as well as analyses of topical issues in field of counseling. It is a scientific, peer reviewed and published semiannually (March and September) and it is indexed by ULAKBİM and EBSCO. The languages of journal are Turkish and English, so Turkish and English written manuscripts are welcomed.

ISSN 1302-1370

Address: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Öncebeci Mah. Umut Sk. No:50/4 Kolej / Ankara, Turkey

Phone and fax: (312) 430 36 74

Internet address: http://www.pdr.org.tr 

Association e-mail address: pdrder@yahoo.com 

Journal e-mail address: pdrdergisi@yahoo.com.tr

Cilt 9, Sayı 52 Last Issue
Volume 9 - Issue 52 - Mar 2019
 1. Öğretmenlerin Öznel İyi Oluşlarıyla Kariyer Uyumlulukları Arasında Amaçlar İçin Mücadele Etmenin Aracı Rolü
  Pages 1 - 21
  Ali Eryılmaz, Ahmet Kara
 2. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 23 - 42
  Yasin Demir, Hatice Kumcağız
 3. Okul Psikolojik Danışmanlarının Cinsiyet, Deneyim ve Öz Yeterliklerine Göre Engelli Bireylerin Eğitilmesine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 43 - 67
  Binnaz Kıran, Güney Dengiz
 4. Ebeveynlere ve Öğretmenlere Uygulanan Mizaç Temelli Müdahale Programının 5-9 Yaş Grubu Çocukların Sosyal/Duygusal ve Öz Kontrol Davranışları Üzerindeki Etkisi
  Pages 69 - 107
  Yalçın Özdemir, Ali Serdar Sağkal, Nermin Koruklu, Melek Özdemir, Demet Çevik
 5. Okul Psikolojik Danışmanlarının Ailelerle Yürüttükleri Konsültasyon Çalışmaları
  Pages 109 - 148
  Abdullah Mücahit Aslan, Mehmet Güven
 6. Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Kıskançlıkla Başa Çıkma Biçimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 149 - 179
  Rümeysa Hoşoğlu, Seher Sevim
 7. Boşanma ile İlgili Uyum Güçlüğü Çeken Çocuklarda Kişilik Özellikleri ve Benlik Kavramı
  Pages 181 - 208
  Yasemin Eroğlu, Nursel Topkaya
 8. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Danışman Tercihlerinin İncelenmesi
  Pages 209 - 239
  Özlem Haskan Avcı, Burak Tuna, Hakan Büyükçolpan, Ali Güngör, Merve Yörükoğlu
 9. Is Fine-Art Activities Effective in Fostering Social-Emotional Skills On Primary School Children
  Pages 241 - 259
  Kerem Coşkun, Meral Coşkun, Ali Kolomuç