Makaleler


A. ŞEKER
Bauman, Z., Mazzeo, R. (2019). Edebiyata Övgü. (İngilizceden Çeviren: Akın Emre Pilgir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 144 sayfa. ISBN: 978-605-314372-7, Litera, (2020)
A. ŞEKER
“İçimizdeki Şeytan”a yenilmeyen Macide’nin toplumsal cinsiyet açısından düşündürdükleri, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (2020)
A. ŞEKER
YAŞAR KEMAL’İN ‘BİR ADA HİKÂYESİ’NDE İYİ BİR TOPLUM ARAYIŞININ SOSYOKÜLTÜREL TEMELLERİ, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2020)
A. ŞEKER
İş bölümünün, Sosyal Politika ve Toplumsal Dayanışma Açısından Sosyolojik Çözümlemesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
A. ŞEKER
KİTAP TANITIMI, International Journal of Social Science, (2020)
A. ŞEKER
Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojik Dokusunu Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Değerlendirmek, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, (2020)
A. ŞEKER
Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Edebi Metinlerde Kadın Gerçekliği, Söylem Filoloji Dergisi, (2019)
A. ŞEKER
Edward Tryjarski, Türkler ve Ölüm / Geçmişten Bugüne Türklerde Ölüm Kültürü, çev. Hafize Er, Pinhan Yayıncılık, İstanbul 2012, 639 s. (ISBN: 978.605.5302-06-1)., Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (2019)
A. ŞEKER
Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak, İnsan ve İnsan, (2019)
A. ŞEKER
Orhan Kemal, Kemal Tahir ve Yaşar Kemal’in romanlarında mizojinik söylemlerin analizi, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (2019)
A. Şeker
Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojisinde İnsan Sevgisi ve Değerinin Varoluşsal Kaynakları, Folklor/Edebiyat, (2019)
A. ŞEKER
Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi, Mavi Atlas, (2019)
A. ŞEKER
YAŞAR KEMAL’İN ROMANLARINDA EKOSOSYOLOJİ, Türkoloji Dergisi, (2019)
A. ŞEKER, G. KURT
BİR SOSYAL POLİTİKA ALANI OLARAK YAŞLILIK VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI, Nüfusbilim Dergisi, (2018)