Konular

• Fiziksel Kimya
• Kimyasal Kinetik
• Nükleer Kimya
• Su ve Atıksu Arıtma
• Termodinamik