Konular

• Kardiyoloji


Makaleler


H. HARBALIOĞLU, C. TURKOGLU, T. ŞEKER, A. QUİSİ, O. GENC, G. ALICI, S. ALLAHVERDİYEV, A. BAYKAN, M. GÜR
Akut miyokart enfarktüsü olan hastalarda sorumlu lezyonun bifurkasyon lezyon olma sıklığı ve seçilen tedavi stratejisinin erken ve geç dönem sonuçlara etkisi, Pamukkale Tıp Dergisi, (2020)