Ömer ARSLAN Dr. Öğr. Üyesi Muş Alparslan Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Yayın 2 Atıf 0 Hakemlik 0
2 Yayın
0 Atıf
0 Hakemlik

Uzmanlık Alanları

Tarım Ekonomisi Sanayi Ekonomisi Gelişme Ekonomisi - Mikro Doğal Kaynaklar Ekonomisi Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Biyografi

Ömer Arslan
Ömer Arslan ilk ve orta öğrenimini memleketi Muş’ta tamamladıktan sonra Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi ve aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji ABD’de yüksek lisansını tamamladı. Ardından YÖK Burslusu olarak İngiltere’de mühendislik alanında bir ekol olan ve dünyanın prestijli üniversitelerinden biri olan İngiliz Kraliyet Akademisinde (Imperial College London) doktora çalışmasını yaptı. Doktora çalışması süresince kazandığı AB Enerji Bursu tarafından kendisine aylık burs verildi ve doktora eğitim ücreti karşılandı. Doktora konusu Termik Güç Santrallerinde Uçucu Organik Gazların Emisyonun Matematik Modellenmesi konusuydu. Bu çalışmanın amacı kanser yapıcı ve çevreye zarar verici bu gazların emisyonunu hesaplamaktı. 1,3 milyon avro bütçeli ve AB ülkelerinden 5 üniversitenin ortak olarak çalıştığı projenin matematiksel modellenmesi yazar tarafından yapıldı. Doktora süresince altı ayda bir düzenlenen teknik ve idari toplantılara danışman hocası Prof. Dr. F.C. Lockwood’u temsilen katılarak AB projelerinin teknik ve idari yönetimi konusunda deneyim kazandı. Doktora çalışmasının bitimine yakın, the Rolls-Royce şirketinin Imperial College kampüsünde ucu açık üniversite-sanayi işbirliği bağlamında oluşturduğu ‘’Vibration University Technology Centre’’ araştırma merkezinde uçak aerodinamiği alanında araştırma görevlisi olarak bir yıla yakın çalıştı. Doktorasını bitirdikten sonra Londra’da tıp alanında yazılım üreten Medicsight Plc şirketinde araştırmacı olarak üç yıla yakın çalıştı. Burada tıbbi görüntüleme teknikleri ve hastalık tanılarıyla ilgili algoritma ve programlar geliştirdi. Daha sonra sırasıyla Instant Panacea Ltd., Signx Design Studio Ltd. ve Yokno Ltd. şirketlerini kurarak bu şirketlerde genel müdürlük görevi yaptı. Bu şirketler KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunları çözme, özel ihtiyaçları için yazılım geliştirme, IT sorunlarını çözme; bu firmalara ulaştırma, pazar araştırmaları ve marka imajı oluşturma konusunda danışmalık hizmetleri sunmaktaydı. Daha sonra bağımsız danışman olarak İngiltere’de birçok firmaya enerji alanında hizmet verdi. Yukarıda belirtilen tüm iş konuları CFD, IT, tıbbi görüntüleme teknikleri ve yapay zeka konularını kapsamaktaydı. Bu alanlarda çalışırken değişik teknikler kullandı. Bunlardan bazıları sonlu hacim metodu, diferansiyel geometri, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, yapay zekâ teknikleri, istatistik analizleri, kısmi diferansiyel denklemler ve evrimsel algoritmaydı. İngiltere’de 15 yıl yaşadıktan sonra 2011 yılında, doğduğu şehir olan Muş’a dönerek Muş Alparslan Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı ve bu görevini halen sürdürmektedir. Yazar MŞÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde Dekan Yardımcılığı, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Senato Temsilciliği, Bilimsel Araştırmalar-Yayınlar ve Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAYPUAM) ve Kampüs Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KENER) kurarak bu merkezlerin kurucu müdürlüğünü yapmıştır. Halen Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca MŞÜ SODES Koordinatörlüğü, DAKA, DAP ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurullarında üniversiteyi son yıllara kadar temsil etti ve buna ek olarak KOSGEB kurullarında Ar-Ge ve inovasyon uzmanı olarak yer almaya devam etmektedir. 2016-2019 yılları arasında 3 yıl kamu-üniversite-sanayi işbirliği (KÜSİ) temsilcisi olarak çalıştı. Bu sürede ildeki her işletmeyi birkaç defa, çoğu zaman KÜSİ kurul üyeleri olan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ve KOSGEB İl Müdürüyle birlikte ve bazen de tek başına, ziyaret edip bu işletmeleri yakından tanıma şansına sahip oldu. Ayrıca yazar 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının mentörlük kursuna katılarak bakanlığın Türkiye’deki ilk 33 mentöründen biri olmuştur. Mentörlük firmaların sorunlarını çözebilme ve sürdürülebilir büyümelerini kendi başlarına başarabilme yetkinliğini geliştirmeslerine yardımcı olan bir meslek olarak dünyada gittikçe önem kazanmaktadır. Yazar ilde şu ana kadar birkaç firmaya mentörlük desteği sağlamış ve hâlihazırda destek talebinde bulunan firmalara gönüllü destek vermeye devam etmektedir.
Yazar multidisipliner ve sosyal içerikli konulara ilgi duymanın yanı sıra araştırmalarının özellikle Muş iliyle ilgili olmasına özen göstermektedir. Muş iliyle ilgili çok sayıda bildiri ve makalesi bulunmaktadır. Ayrıca Muş sanayisini ele alan hâlihazırdaki kitap çalışmasının dışında Muş Ekonomik Modeli ve Muş Enerji Modeli adlarında iki kitap çalışması devam etmektedir. Bu kitabın yayımlanması sonrası, bitmek üzere olan Kalkınma Arayışında Yerel Dinamikler ve MUŞ EKONOMİ MODELİ kitabını yayımlamayı düşünmektedir. Bunlara ek olarak yazarın Genel Matematik ve Kariyer Yönetimi adlı iki kitap çalışması da devam etmektedir.

Kurum

Muş Alparslan Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Kullanıcının DergiPark'ta kayıtlı görevi bulunmamaktadır.
^: Atıf sayıları CrossRef'ten çekilmektedir. Popüler yayınlar, DergiPark'ta araştırma yapan araştırmacılar tarafından favoriye eklenme istatistiğine göre otomatik belirlenmektedir. Bu sayfada görüntülenen istatistikler anlık değerler olmayıp, gerçek istatistikler arasında 24 saate kadar gecikme olabilmektedir.