Cherifi ASSİA Dr. Laboratoire de Production, sauvegarde des espèces menacées et des récoltes. Faculté des Sciences biologiques et des sciences agronomiques. Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Algérie
Yayın 1 Hakemlik 0
1 Yayın
0 Hakemlik

Uzmanlık Alanları

Doğal Kaynak Yönetimi

Kurum

Laboratoire de Production, sauvegarde des espèces menacées et des récoltes. Faculté des Sciences biologiques et des sciences agronomiques. Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Algérie
Makalelerin Yayınlandığı Dergiler
Kullanıcının DergiPark'ta kayıtlı görevi bulunmamaktadır.
Crossref atıf bulunmamaktadır.
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.