Konular

• Malzeme Tasarım ve Davranışları
• Döküm Teknolojileri
• Malzeme Bilimi
• Malzeme Karekterizasyonu
• Malzeme Muayene ve Kırılma Mekaniği
• Malzeme Üretim Teknolojileri
• Metal Alaşımlar
• Metalik Malzemeler
• Triboloji


Makaleler


A. HEKİMOĞLU, M. HACIOSMANOĞLU, M. BAKİ
Farklı oranlardaki çinko katkılarının AC-48100 (Al-17Si-4Cu-Mg) alaşımının yapısal, mekanik ve tribolojik özelliklerine etkisinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2020)
Ş. BAYRAKTAR, A. HEKİMOĞLU
Al-30Zn Alaşımının Delinmesinde Yüzey Cevap Metodu (YCM) Kullanarak İlerleme Kuvveti ve Yüzey Pürüzlülüğünün Optimizasyonu, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2020)
A. HEKİMOĞLU, M. ÇALIŞ
Titanyum ile tane inceltmenin Al-25Zn alaşımının mikroyapı, mekanik ve korozyon özelliklerine etkisinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2019)
A. HEKİMOĞLU, M. HACIOSMANOĞLU
Bakır ve Magnezyum Katkılarının Al-17Si Alaşımının Yapısal, Mekanik ve Tribolojik Özelliklerine Etkisi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2019)
A. HEKİMOĞLU, Y. TURAN, İ. İSMAİLOĞLU, M. AKYOL, E. ŞEN
Bor ile yapılan tane inceltmenin Al-30Zn alaşımının mikroyapı ve mekanik özelliklerine etkisi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2019)
A. HEKİMOĞLU, G. AYATA
Stronsiyum ve stronsiyum-magnezyum katkılarının ötektiküstü Al-17Si alaşımının içyapı ve mekanik özelliklerine etkisi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2019)
A. HEKİMOĞLU, Y. TURAN
Çinko Oranının Al-(5-50)Zn Alaşımlarının Yapısal ve Mekanik Özelliklerine Etkisi, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2019)
A. HEKİMOĞLU, T. SAVAŞKAN
Basınç ve Kayma Hızının Zn-15Al-3Cu Alaşımının Yağsız Çalışma Durumundaki Sürtünme ve Aşınma Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2018)
A. HEKİMOĞLU, T. SAVAŞKAN
Zn-15Al-3Cu-1Si alaşımı ve SAE 660 bronzunun yağlı durumdaki aşınma karakteristikleri, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2018)