Konular

• Sonlu Elemanlar Analizi
• Makine Tasarımı ve Makine Elemanları
• Kompozit Malzemeler
• Katı Cisimler Mekaniği