Konular

• Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
• Sağlık Ekonomisi
• Sanayi Ekonomisi
• İnovasyon Yönetimi