Konular

• Bankacılık ve Sigortacılık
• Yöneylem Araştırması
• Sayısal Yöntemler
• Çok kriterli Karar verme
• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler