Konular

• Yenileşme Tarihi
• Dilbilimi
• Alevilik Bektaşilik Araştırmaları
• Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
• Dünya Dilleri ve Edebiyatları
• Çeviribilim
• Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
• Yeni Türk Edebiyatı
• Türk Dili
• Karşılaştırmalı Edebiyat
• Felsefe
• Sosyoloji
• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
• Filoloji