Makaleler


F. KAYA, A. BAŞKAN
Kumar Oynama Motivasyonunun İç-Dış Kontrol Odağı İle İlişkisi, Bağımlılık Dergisi, (2020)
F.Ş. KAYA, E. ŞARLI
Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Psikolojik Dayanıklılık ve Benlik Saygısı ile İlişkisi, Eurasian Research in Sport Science, (2020)
F. KAYA
ÖZ-DUYARLILIK, DÖNÜŞÜMCÜ-ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK İLE PSİKOLOJİK SAHİPLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
F. KAYA
KENT YAŞAMI MEMNUNİYETİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2019)
F. KAYA
KIRKLARELİ’DE YAŞAYAN YERLİ ROMANLARIN SOSYAL KİMLİK ALGILARI İLE İLGİLİ SAHA ARAŞTIRMASI, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
F. KAYA, G. KARAHASANOĞLU
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AŞKA İLİŞKİN TUTUMLAR, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BAĞLANMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ, Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, (2019)
F. KAYA, İ. GÜNDÜZ
Anne-Babası Evli Veya Boşanmış Olan Çocukların Algıladıkları Ebeveyn Tutumu İle Somatizasyon Belirtileri Arasındaki İlişki, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (2019)
F. KAYA
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN ÖZ-DUYARLIK, DEĞER YÖNELİMLERİ VE DİNDARLIK EĞİLİMLERİ (DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ KARŞILAŞTIRMASI), Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, (2018)