Mehdi CENGİZ Dr. Öğr. Üyesi ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Yayın 14 Hakemlik 12 CrossRef Atıf 1 TR Dizin Atıf 2
14 Yayın
12 Hakemlik
1 CrossRef Atıf
2 TR Dizin Atıf
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Çeviribilim Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı Arap Dili ve Belâgati Kelam Dilbilimi

Kurum

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Popüler Yayınları

Eski Arap Şiiri Sorgulanamaz mı?: Câhiliye Şiirinin Kanonlaşmasına Dair Bir Değerlendirme
Yazarlar: Mehdi CENGİZ
Yayın Bilgisi: 2021 , İlahiyat Tetkikleri Dergisi
DOI: 10.29288/ilted.963683
ATIF 0 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 989

0

ATIF

2

FAVORİ

989

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Edebî Değer Açısından Dil Sapmalarının Üstünlük Problemi: Cahiliye Dönemi Özelinde Şiir Zaruretleri
Yazarlar: Mehdi CENGİZ
Yayın Bilgisi: 2021 , Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
DOI: 10.18505/cuid.856471
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 811

0

ATIF

1

FAVORİ

811

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Münâzara Geleneğinde Üslup Sorunu: İbnü’d-Demâmînî’nin Safedî Tenkidi
Yazarlar: Mehdi CENGİZ
Yayın Bilgisi: 2021 , Usul İslam Araştırmaları
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 170

0

ATIF

1

FAVORİ

170

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

Yayınlar

Kelâm- Felsefe Etkileşimi Bağlamında Şemseddîn es-Semerkandî’de Dış ve İç Duyular
Yazarlar: Mehdi CENGİZ
Yayın Bilgisi: 2022 , Hitit İlahiyat Dergisi
DOI: 10.14395/hid.1067706
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 459

0

ATIF

0

FAVORİ

459

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Şemseddin es-Semerkandî’de Bilginin Tanımı Problemi
Yazarlar: Mehdi CENGİZ
DOI: 10.47424/tasavvur.1085871
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 142

0

ATIF

0

FAVORİ

142

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Şemseddîn es-Semerkandî’nin Epistemolojisinde Kesin Bilginin Kaynakları
Yazarlar: Mehdi CENGİZ
Yayın Bilgisi: 2022 , Mütefekkir
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 116

0

ATIF

0

FAVORİ

116

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Eski Arap Şiiri Sorgulanamaz mı?: Câhiliye Şiirinin Kanonlaşmasına Dair Bir Değerlendirme
Yazarlar: Mehdi CENGİZ
Yayın Bilgisi: 2021 , İlahiyat Tetkikleri Dergisi
DOI: 10.29288/ilted.963683
ATIF 0 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 989

0

ATIF

2

FAVORİ

989

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
ESKİ ARAP ŞİİRİNDE KASİDENİN BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KONU BÜTÜNLÜĞÜ SORUNU
Yazarlar: Mehdi CENGİZ
Yayın Bilgisi: 2021 , Şarkiyat
DOI: 10.26791/sarkiat.1009306
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 357

0

ATIF

0

FAVORİ

357

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Dilde Kesinlik Konusunda Molla Gürânî’nin Birleştirici Yorumu ve Bunun Eleştirisi
Yazarlar: Mehdi CENGİZ
Yayın Bilgisi: 2021 , Trabzon İlahiyat Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 171

0

ATIF

0

FAVORİ

171

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Müşâkele Sanatının Kavramsallaşma Sürecinde Fahreddin er-Râzî
Yazarlar: Mehdi CENGİZ
DOI: 10.17335/sakaifd.985761
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 805

0

ATIF

0

FAVORİ

805

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Edebî Değer Açısından Dil Sapmalarının Üstünlük Problemi: Cahiliye Dönemi Özelinde Şiir Zaruretleri
Yazarlar: Mehdi CENGİZ
Yayın Bilgisi: 2021 , Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
DOI: 10.18505/cuid.856471
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 811

0

ATIF

1

FAVORİ

811

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Münâzara Geleneğinde Üslup Sorunu: İbnü’d-Demâmînî’nin Safedî Tenkidi
Yazarlar: Mehdi CENGİZ
Yayın Bilgisi: 2021 , Usul İslam Araştırmaları
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 170

0

ATIF

1

FAVORİ

170

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Lâmiyyetü’l-ʿAcem Şerh-Hâşiye Geleneğinde Kurucu Bir Eser: Safedî’nin Ġays̱ü’l-Edeb’i
Yazarlar: Mehdi CENGİZ
Yayın Bilgisi: 2021 , Eskiyeni
DOI: 10.37697/eskiyeni.958134
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 206

0

ATIF

0

FAVORİ

206

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Tuğrâî’nin Lâmiyyetü’l-Acem Adlı Kasidesinde Sembolik Anlatım
Yazarlar: Mehdi CENGİZ
Yayın Bilgisi: 2021 , İslam Araştırmaları Dergisi
DOI: 10.26570/isad.957252
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 206

0

ATIF

0

FAVORİ

206

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Molla Lütfi Özelinde Dilbilim- Vazʿ İlişkisi
Yazarlar: Mehdi CENGİZ
Yayın Bilgisi: 2021 , Marife Dini Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33420/marife.894205
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 293

0

ATIF

0

FAVORİ

293

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

ATIF

0

FAVORİ

472

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

353

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
^: Atıf sayıları CrossRef'ten çekilmektedir. Popüler yayınlar, DergiPark'ta araştırma yapan araştırmacılar tarafından favoriye eklenme istatistiğine göre otomatik belirlenmektedir. Bu sayfada görüntülenen istatistikler anlık değerler olmayıp, gerçek istatistikler arasında 24 saate kadar gecikme olabilmektedir.