Makaleler


M. İLBAN, C. ULUER SAVGIN
Nerede O Eski Mutfaklar, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, (2020)
M. İLBAN, N. YILDIZ
Destinasyona Yönelik Müşteri Sadakati Oluşturmada Yöresel Mutfak Memnuniyeti ve Tüketici Güveninin Rolü: Sakarya/Adapazarı (Türkmen Mutfağı) Örneği, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, (2020)
M. İLBAN, K. BAL
Yat Limanları Hizmet Alanlarındaki Müşteri Memnuniyetinin Aidiyet ve Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, (2020)
M. LİCELİ, M. İLBAN
TANITIM FAALİYETLERİNİN TURİZM ÜZERİNE ETKİSİNİN ANALİZİ: ARDL MODELDEN KALINTILAR, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2020)
M. İLBAN, A. GÜNGÖR
Havayolu Ulaştırma Hizmetlerinin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Edremit ve Güllük Körfezi Örneği, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, (2020)
M. İLBAN, T. KÖMÜR
Destinasyon Markalaşmasında Festival Turizminin Rolü: Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri Örneği, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, (2019)
İ. KAYA, M. İLBAN
PAZARLAMA ÇALIŞANLARINDA İŞ TATMİNİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: EDREMİT KÖRFEZİ ÖRNEĞİ, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
M. İLBAN, E. GÜLEÇ
Sosyal Medyanın Turistik Deneyim Üzerindeki Etkisini Belirlemede Sosyal Medya Kullanma Yoğunluğunun Aracı Rolü, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, (2018)
M. İLBAN, M. BEZİRGAN, F. ÇOLAKOĞLU
Termal Otellerde Algılanan Hizmet Kalitesi, Memnuniyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Edremit Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, (2016)
M. İLBAN, M. BEZİRGAN, A. KAPLAN
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞ TARZLARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ: EDREMİT KÖRFEZİ ÖRNEĞİ, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)
M. İLBAN, M. AKKILIÇ, Ö. YILMAZ
TERMAL TURİZMDE TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: GÖNEN ÖRNEĞİ - DETERMINATION OF THE FACTORS AFFECTING CONSUMER PURCHASE BEHAVIOR IN THERMAL TOURISM, Öneri Dergisi, (2012)
N. HACIOĞLU, M. İLBAN
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ETKİSİYLE DESTİNASYON MARKA İMAJI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Öneri Dergisi, (2008)
C. AVCIKURT, M. İLBAN, K. ÖZCAN
YEREL HALKIN BOŞ ZAMAN YE REKREASYON FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ ÖRNEĞİ, Öneri Dergisi, (2004)