Muhammed KİZİLGUL Dr. University of Health Sciences, Diskapi Training and Research Hospital
Yayın 12 Hakemlik 14 CrossRef Atıf 1
12 Yayın
14 Hakemlik
1 CrossRef Atıf
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Sağlık Bilimleri

Kurum

University of Health Sciences, Diskapi Training and Research Hospital

Yayınlar

Interference of high dose intravenous vitamin C with blood glucose testing in a patient with COVID-19 infection
Yazarlar: Engin KARAGOZ, Muhammed KİZİLGUL
DOI: 10.32322/jhsm.888191
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 149

0

ATIF

0

FAVORİ

149

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Graves hastalığının nadir bir prezentasyonu: bilateral gode bırakan bacak ödemi
DOI: 10.47582/jompac.839026
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 369

0

ATIF

0

FAVORİ

369

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

296

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

512

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Inflamatuar belirteçler ve primer hiperparatiroidi arasındaki ilişki
Yazarlar: Selvihan BEYSEL , Mustafa ÇALIŞKAN , Muhammed KIZILGÜL , Murat ÇİLEKAR, Mustafa ÖZBEK, Erman ÇAKAL
Yayın Bilgisi: 2019 , Acta Medica Alanya
DOI: 10.30565/medalanya.568224
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 640

0

ATIF

0

FAVORİ

640

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
MONOSİT SAYISININ HDL-KOLESTEROLE ORANI FONKSİYONEL ADRENAL TÜMÖRLÜ HASTALARDA YENİ BİR KARDİYOMETABOLİK BELİRTEÇ OLABİLİR
Yazarlar: Selvihan Beysel , Mustafa Çalışkan , Muhammed Kızılgül , Özgür Özçelik, Murat Çilekar, Mustafa Özbek, Erman Çakal
Yayın Bilgisi: 2019 , Kocatepe Tıp Dergisi
DOI: 10.18229/kocatepetip.563553
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 645

0

ATIF

0

FAVORİ

645

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Primer hiperparatiroidide adenom hacmi ile laboratuvar parametreleri ve kardiyo-metabolik risk faktörlerinin ilişkisi
Yazarlar: Muhammed KİZİLGUL , Mustafa CALİSKAN , Bekır Ucan , Erkam Sencar, Davut Sakiz, Erman Cakal, Mustafa Ozbek
Yayın Bilgisi: 2018 , Ortadoğu Tıp Dergisi
DOI: 10.21601/ortadogutipdergisi.344895
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1294

0

ATIF

0

FAVORİ

1294

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Konkominan mediastinal paratiroid karsinom ve boyunda paratiroid adenoma: nadir tutulum
Yayın Bilgisi: 2018 , Ortadoğu Tıp Dergisi
DOI: 10.21601/ortadogutipdergisi.349251
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1359

0

ATIF

0

FAVORİ

1359

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Components of the Complete Blood Count in Type 2 Diabetes Mellitus with Inadequate Glycemic Control
Yazarlar: Muhammed KİZİLGUL , Erkam SENCAR, Bekir UCAN, Selvihan BEYSEL, Ozgur OZCELİK, Mustafa OZBEK, Erman CAKAL
Yayın Bilgisi: 2018 , Dicle Tıp Dergisi
DOI: 10.5798/dicletip.410811
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2602

1

ATIF

0

FAVORİ

2602

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Akromegali hastalarında nodüler tiroid hastalığı ve metabolik parametreler ile ilişkisi
Yazarlar: Bekir UÇAN , Mustafa ŞAHİN , Muhammed KIZILGÜL , Mustafa ÖZBEK, İlknur ÜNSAL , Erman ÇAKAL
DOI: 10.18663/tjcl.310185
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1510

0

ATIF

0

FAVORİ

1510

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Mikropapiller tiroid kanserlerinde tümör çapına ve tek odak-çoklu odak oluşuna göre operasyon bulgularının değerlendirilmesi
Yazarlar: Bekir UÇAN , Muhammed Erkam SENCAR, Muhammed KIZILGÜL , Mustafa ÖZBEK, İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL , Erman ÇAKAL
Yayın Bilgisi: 2017 , Ortadoğu Tıp Dergisi
DOI: 10.21601/ortadogutipdergisi.266085
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 921

0

ATIF

0

FAVORİ

921

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Tiroid kanserinde düşük plazminojen aktivatör inhibitör-1 düzeyleri: Kanser gelişiminde uPA/PAI-1 paradoksu
Yazarlar: Bekir Ucan , Muhammed Kizilgul , Mustafa Sahin , Mustafa Ozbek, Seyda Ozdemir, Erman Cakal
Yayın Bilgisi: 2017 , Çağdaş Tıp Dergisi
DOI: 10.16899/gopctd.316172
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1006

0

ATIF

0

FAVORİ

1006

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
^: Atıf sayıları CrossRef'ten çekilmektedir. Popüler yayınlar, DergiPark'ta araştırma yapan araştırmacılar tarafından favoriye eklenme istatistiğine göre otomatik belirlenmektedir. Bu sayfada görüntülenen istatistikler anlık değerler olmayıp, gerçek istatistikler arasında 24 saate kadar gecikme olabilmektedir.