Makaleler


C. ÇAKI, M. GAZİ, G. ÇAKI, M. GÜLADA
Lenin’in Likbez Kampanyası Döneminde Kitap Okumanın Teşvik Edilmesine Yönelik Hazırlanan Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi, Türk Kütüphaneciliği, (2020)
M. GAZİ, C. ÇAKI, M. GÜLADA, G. ÇAKI
Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Devrimi Sürecinde Okuma Alışkanlığının Propaganda Posterlerinde Sunumu, Türk Kütüphaneciliği, (2020)
C. ÇAKI, M. GÜLADA
KOMÜNİZM İDEOLOJİSİ ALTINDA ERMENİ KADINLARIN PROPAGANDA POSTERLERİNDEKİ TEMSİLİ, Ermeni Araştırmaları, (2020)
M. GÜLADA
Joseph Goebbels'in Radyo Propagandasının Mizah Çekiciliği Bağlamında Karikatürlerdeki Sunumu, TRT Akademi, (2020)
C. ÇAKI, G. ÇAKI, M. AKSOĞAN, M. GÜLADA
ÇİN MİLLİYETÇİ PARTİSİ TARAFINDAN JAPON İŞGALİ'NE KARŞI YÜRÜTÜLEN ULUSAL SEFERBERLİK PROPAGANDASI, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
M. GÜLADA
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN CASUSLUK KARŞITI PROPAGANDASININ POSTERLERDEKİ SUNUMU, Medeniyet ve Toplum Dergisi, (2019)
M. GÜLADA
1936 Berlin Olimpiyatları'nda Spor Yayıncılığının Propaganda Amaçlı Kullanımı: Olympia Filmi Üzerine İnceleme, TRT Akademi, (2019)
M. GÜLADA, M. GAZİ, C. ÇAKI
Nazi Propagandasının Ulusal Seferberlikte İdealize Ettiği Alman Genç Kızları: “Das Deutsche Mädel” Dergisi Üzerine İnceleme, Erciyes İletişim Dergisi, (2019)
M. GÜLADA, C. ÇAKI
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA SOVYET PARTİZANLARA YÖNELİK HAZIRLANAN PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNE İNCELEME, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, (2019)
M. OZAN GÜLADA
Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Hazırlanan Kamu Spotu Reklamlarının Göstergebilimsel Analizi, SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, (2019)
M. GÜLADA
Donald Trump’ın Göçmenlere Yönelik İnşa Edilmesi Planlanan Meksika Duvarı ve Propaganda Karikatürlerindeki Sunumu, Göç Araştırmaları Dergisi, (2019)
C. ÇAKI, M. GÜLADA, G. ÇAKI
BALKANLARDA BİR NAZİ ORDUSU: NAZİ PROPAGANDA AFİŞLERİNDE HANÇER TÜMENİ, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
C. Çakı, M. GÜLADA
İslamofobiye Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamlarında Müslümanların Temsili: ABD, Kanada ve Hollanda Örneği, Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, (2018)
M. GAZİ, C. ÇAKI, M. GÜLADA
İSPANYA 2000 PARTİSİ'NİN GÖÇMEN KARŞITI PROPAGANDA FAALİYETLERİ ÜZERİNE İNCELEME, Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
C. ÇAKI, M. GÜLADA
2. DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ SOVYET PROPAGANDA POSTERLERİNİN ÖFKE ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ, İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), (2018)
M. GAZİ, C. ÇAKI, M. GÜLADA
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA SOVYET KÜLT LİDER PROPAGANDASINDA VLADİMİR LENİN VE JOSEPH STALİN'İN SUNUMU, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, (2018)
C. ÇAKI, M. GÜLADA
2. Dünya Savaşı'nda Kullanılan Sovyet Propaganda Posterlerinde Coşku Çekiciliği Bağlamında Kadınların Temsili - The Representation of Women within the Context of the Enthusiasm Appeal the Soviet Propaganda Posters Used in the Second World War, Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, (2018)
M. GÜLADA
KORKU ÇEKİCİLİĞİ KAVRAMININ TRAFİK KAZALARINI KONU ALAN KAMU SPOTU REKLAMLARINDA KULLANIMI, International Journal of Social Science, (2018)