Makaleler


P. ALABOZ, S. DEMİR, A. IŞILDAR, L. BAŞAYİĞİT
Elma Tarım Alanlarında Yüzey Toprakların Sınırlandırılmış Su Aralığının Belirlenmesi, Toprak Su Dergisi, (2021)
H. ŞENOL, P. ALABOZ, O. DENGİZ
Farklı ana materyal üzerinde oluşmuş toprakların fiziko-kimyasal ve besin elementi içeriklerinin enterpolasyon yöntemle değerlendirilmesi, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2020)
M. MÜJDECİ, P. ALABOZ, A. IŞILDAR, V. UYGUR
Bağ ve Elma Bahçelerinde Toprak Agregasyonunun Değerlendirilmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, (2020)
P. ALABOZ, S. DEMİR, O. DENGİZ
Farklı Enterpolasyon Yöntemleri Kullanılarak Toprakların Nem Sabitelerine Ait Konumsal Dağılımların Belirlenmesi, Isparta Atabey Ovası Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2020)
P. ALABOZ, T. ÇAKMAKCI
Kumlu tın ve killi tın toprakta kokopit uygulamasının tarla kapasitesi ve devamlı solma noktası üzerine etkisi, Mediterranean Agricultural Sciences, (2020)
P. ALABOZ, H. ÖZ
Biyokömür ve Solarizasyon Uygulamalarının Bazı Toprak Fiziksel Özellikler Üzerine Etkileri, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2020)
M. MÜJDECİ, P. ALABOZ, A. DEMİRCİOĞLU
Çiftlik Gübresi ve Yeşil Gübre Uygulamalarının Bazı Toprak Fiziksel Özelliklerine Etkileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, (2020)
P. ALABOZ, A. IŞILDAR
Pedotransfer Fonksiyonların (PTFs) Bazı Toprak Fiziksel Özellikleri için Değerlendirilmesi, Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, (2019)
P. ALABOZ, S. DEMİR, L. BAŞAYİĞİT, A. IŞILDAR
Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, (2019)
P. ALABOZ, A. IŞILDAR
Elma ve gül posası biyoçarlarının kumlu toprağın bazı fiziksel özellikleri üzerine etkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, (2018)
P. ALABOZ, H. ŞENOL, S. GÜLSOY, G. ÖZKAN
Boylu ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) ormanları altındaki toprakların fizikokimyasal özellikleri, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2018)
P. ALABOZ, A. IŞILDAR, M. MÜJDECİ, H. ŞENOL
Farklı Düzeylerde Vermikompost ve Sulama Uygulamalarının Bazı Toprak Özellikleri ve Biber (Capsicum annuum) Gelişimi Üzerine Etkileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, (2017)