Makaleler


R. Bakış, Y. Bayazıt, C. Koç, D. Ahmady
INVESTIGATION OF HYDROPOWER GENERATION FROM IRRIGATION DAMS, Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, (2018)
Y. Bayazıt, R. Bakış
SEYDİSUYU HAVZASINDA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI, Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, (2015)
R. BAKIŞ, S. GÖNCÜ
AKARSU DEBİ ÖLÇÜMLERİNDE EKSİK VERİLERİN TAMAMLANMASI: ZAP SUYU HAVZASI ÖRNEĞİ, Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, (2015)
R. BAKIŞ, S. GÖNCÜ, E. GÜMÜŞLÜOĞLU
Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, (2013)
R. BAKIŞ, H. KOYUNCU, A. ÖZKAN, M. BANAR, G. YILMAZ, E. YÖRÜKOĞULLARI
Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, (2011)
R. BAKIŞ
Bodrum Yarımadası’nda Turizmin Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi Ve İçme-Kullanma Suyu Problemi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2010)
R. BAKIŞ, M. BİLGİN, A. TUNCAN, M. ALTAN
Porsuk Havzasındaki Çok Amaçlı Barajlardan Elektrik Üretiminin Araştırılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2009)
R. BAKIŞ, M. ALTAN, E. GÜMÜŞLÜOĞLU, A. TUNCAN, C. AYDAY, H. ÖNSOY, K. OLGUN
Porsuk Havzası Su Potansiyelinin Hidroelektrik Enerji Üretimi Yönünden İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2008)
R. BAKIŞ, H. TİP
Zap Suyu Havzası Hidroelektrik Potansiyelinin Araştırılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2007)
R. BAKIŞ, İ. GÜRKAN
Thomas-Fiering Modeli İle Sentetik Akış Serilerinin Hesaplanmasında Yeni Bir Yaklaşım, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2004)
R. BAKIŞ, M. BİLGİN
Baraj Hazne İşletme Çalışmalarında Yeni Kriterler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2004)
M. TOMBUL, R. BAKIŞ
Kocaeli Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Bölgesîalt Yapı Sistemleri Ve Su Kaynakları Yönetimi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (1999)