Makaleler

F. Kaygısız, Z. Traş
A Review on Adolescents’ Resilience in Terms of Submissive Behaviors and Self-Compassion, Research on Education and Psychology, (2019)
Z. TRAŞ, E. AYDIN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISI İLE KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, (2019)
Z. Traş, G. Keser
Üniversite Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnanç Empatik Eğilim ve Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2019)
Z. TRAŞ, K. ÖZTEMEL, E. KAĞNICI
Öğretmen Adaylarında Kendini Toparlama Gücünün Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, (2019)
Z. TRAŞ, K. Öztemel, M. KOÇAK
Öğretmen Adaylarının Mutluluk Düzeylerinin Bazı Öznel Niteliklerine Göre İncelenmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, (2019)
E. Aydın, Z. Traş
Ergenlerde Çatışma Çözme ve Anne Baba Tutumlarının İncelenmesi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2019)
M. Sert, Z. Traş
Ergenlerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Öz-yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2019)
E. Yakıcı, Z. Traş
Life Satisfaction and Loneliness as Predictive Variables in Psychological Resilience Levels of Emerging Adults, Research on Education and Psychology, (2018)
A. Turan, Z. Traş
Ergenlerde Çocukluk Örselenme Düzeyleri ile Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2017)
Z. TRAŞ, Z. GÖKCE
Lise Öğrencilerinin Kariyer Karar Verme Güçlükleri ve Ego Kimlik Statülerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (2017)