avatar
Sefa ÖZBEK Doç. Dr. TARSUS ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜMRÜK İŞLETME BÖLÜMÜ
Yayın 50 Hakemlik 28 CrossRef Atıf 60 TR Dizin Atıf 13
50 Yayın
28 Hakemlik
60 CrossRef Atıf
13 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

Panel Veri Analizi Zaman Serileri Analizi Makro İktisat Uluslararası Finans

Kurum

TARSUS ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜMRÜK İŞLETME BÖLÜMÜ

Popüler Yayınları

5

1

1174

0

1

709

1

1

522

3

1

937

2

1

974

Yayınlar

0

180

YEŞİL BÜYÜMENİN BELİRLEYİCİLERİ: ÇİN ÖRNEĞİ
Yazarlar: Sefa ÖZBEK
DOI: 10.18092/ulikidince.1180617
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 426

0

426

1

613

0

285

0

545

1

445

0

1477

Panel Veri Yöntemi ile Seçilmiş Ülke Ekonomilerinde Fosil Yakıt Talebinin İncelenmesi
Yazarlar: Sefa ÖZBEK
Yayın Bilgisi: 2023 , Yönetim ve Ekonomi Dergisi
DOI: 10.18657/yonveek.1180058
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 269

0

269

1

727

0

651

1

522

Testing The Environmental Kuznets Curve Hypothesis under Structural Breaks: The Case of Turkey
Yayın Bilgisi: 2022 , Alanya Akademik Bakış
DOI: 10.29023/alanyaakademik.992079
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 214

0

214

0

471

1

308

Çin Kirli mi Büyüyor? Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi
DOI: 10.26650/JEPR1055637
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 408

1

408

0

695

0

457

0

773

0

710

0

724

1

937

Para ve maliye politikalarının göreli etkinliği: Türkiye örneği
DOI: 10.54614/OJFHSS.2022.963981
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1212

0

1212

0

627

0

1231

0

518

0

940

0

1072

1

974

TARIM ANLAŞMASI'NIN TÜRK TARIM SEKTÖRÜNE YANSIMALARI
Yayın Bilgisi: 2021 , Journal of Economics and Research
DOI: 10.53280/jer.918546
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 710

1

710

0

470

E-7 ülkelerinde sosyo-demografik faktörlerin sağlık harcamalarına etkisinin ekonometrik analizi
Yayın Bilgisi: 2021 , Erciyes Akademi
DOI: 10.48070/erciyesakademi.901506
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 430

0

430

1

1174

0

445

0

976

0

1132

0

794

Finansallaşma, İşsizliği Artırıyor mu? E7 Ülkelerinden Yeni Kanıtlar
DOI: 10.15869/itobiad.742285
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1097

0

1097

0

387

0

1093

Makalelerin Yayımlandığı Dergiler

Yayınlar

1

1

613

3

1

445

Panel Veri Yöntemi ile Seçilmiş Ülke Ekonomilerinde Fosil Yakıt Talebinin İncelenmesi
Yazarlar: Sefa ÖZBEK
Yayın Bilgisi: 2023 , Yönetim ve Ekonomi Dergisi
DOI: 10.18657/yonveek.1180058
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 269

1

0

269

2

1

727

Enerji İthalatçısı Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji Yoğunluğunun Belirleyicileri
Yazarlar: Sefa ÖZBEK
DOI: 10.37880/cumuiibf.1181547
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 651

1

0

651

1

1

522

2

1

308

4

0

695

1

0

457

1

0

586

Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma
DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.1041209
ATIF 6 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 710

6

0

710

3

1

937

3

0

940

2

1

974

1

0

470

E-7 ülkelerinde sosyo-demografik faktörlerin sağlık harcamalarına etkisinin ekonometrik analizi
Yayın Bilgisi: 2021 , Erciyes Akademi
DOI: 10.48070/erciyesakademi.901506
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 430

1

0

430

5

1

1174

9

0

1090

1

0

976

Finansallaşma, İşsizliği Artırıyor mu? E7 Ülkelerinden Yeni Kanıtlar
DOI: 10.15869/itobiad.742285
ATIF 11 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1097

11

0

1097

1

0

1093

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.