Konular

• Mühendislik
• Uygulamalı Jeoloji
• Metalik Madenler
• Uygulamalı Jeofizik
• Hidrojeoloji
• Maden Yatakları ve Jeokimya
• Jeotermal
• Yer Bilimleri ve Mühendisliği


Makaleler


A. ÖZDEMİR, Y. PALABIYIK
Türkiye’nin Paleozoyik - Miyosen Jeolojik Zaman Aralığındaki Petrol ve Doğalgaz Kaynak Kaya Varlığının Paleocoğrafik ve Paleotektonik Veriler Işığında Kapsamlı Bir Değerlendirmesi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2020)
A. ÖZDEMİR, Y. PALABIYIK, A. KARATAŞ, A. ŞAHİNOĞLU
Organic Geochemical Evidence of the Working Petroleum System in Beypazarı Neogene Basin and Potential Traps (Northwest Central Anatolia, Turkey), Turkish Journal of Geosciences, (2020)
A. ÖZDEMİR, A. KARATAŞ, Y. PALABIYIK, A. ŞAHİNOĞLU
RESERVOIR-TARGETED OIL AND GAS EXPLORATION IN THE KARABURUN PENINSULA (WESTERN TURKEY), The International Journal of Energy and Engineering Sciences, (2020)
A. ÖZDEMİR
Kurşun ve Çinko Yataklarının Hidrokarbon Aramacılığındaki Rolü, Caucasian Journal of Science, (2020)
A. ÖZDEMİR, Y. PALABIYIK
Yüksek Sıcaklıklı ve Derin Jeotermal Sahaların Rezistivite Ölçümlerinin Jeolojik Yorumlama Yöntemleri: Batı Anadolu’dan Bir Çalışma, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
A. ÖZDEMİR, Y. PALABIYIK
Güney (Denizli) Civarında Jeotermal Enerji Arama: Derin Düşey Elektrik Sondaj (DES) Ölçümlerinin Jeofizik ve Jeolojik Yorumu, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
A. ÖZDEMİR
Mamak (Ankara) Çalışan Petrol Sisteminin Jeokimyasal Kanıtı Olarak Olgun Hidrokarbonlarca Zengin Sular ve Bölgedeki Potansiyel Kapan Alanı, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
A. ÖZDEMİR
Hasanoğlan (Ankara) petrol sisteminin organik hidrojeokimyasal kanıtları, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2019)
A. ÖZDEMİR
Büyük Menderes Grabeni (Batı Anadolu) Neojen Öncesi Petrol Sisteminin Organik Hidrojeokimyasal Kanıtları ve Potansiyel Kapanlar, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
A. ÖZDEMİR
Relationship between petroleum and iodine in Southeastern Anatolia Basin, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, (2019)
A. ÖZDEMİR
İyotça Zengin Yüzey ve Yeraltı Sularının Oluşum Mekanizmaları ve Petrol ve Doğalgaz Yatakları ile İlişkileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2018)
A. ÖZDEMİR
Türkiye’nin İyotça Zengin Suları ve Kara Alanlarının Petrol ve Doğalgaz Potansiyeli, Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, (2018)
A. ÖZDEMİR
SUDA TPH (TOPLAM PETROL HİDROKARBONLARI) ANALİZİNİN PETROL VE DOĞALGAZ ARAMA AMAÇLI KULLANIMI: TÜRKİYE’DEN ÖNEMLİ İLK SONUÇLAR, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2018)
B. YEŞİL, A. ATEŞ, A. ÖZDEMİR
Çukurca İlçesinin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2015)
A. ATEŞ, A. ÖZDEMİR
Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) İle Kaytazdere (İzmit) Trafik Gözetleme İstasyonu Zemininin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması, Politeknik Dergisi, (2012)