Makaleler


L. ŞİMŞEK, B. ÖZCAN
Türkiye’de Turizm Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçülmesi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2020)
İ. AKBULUT, B. ÖZCAN
Hava Kirliliği Tahmini: Yapay Sinir Ağları ve Regresyon Yöntemleriyle Bir Karşılaştırma, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2020)
Ş. YILMAZ, B. ÖZCAN
YAPAY SİNİR AĞI VE REGRESYON İLE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNE GÖRE KİŞİ BAŞI GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA TAHMİNİ, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (2020)
B. ÖZCAN, E. YEĞİN
LASTİK SEKTÖRÜNDE OWAS VE NASA-TLX YÖNTEMLERİ KULLANILARAK FİZİKSEL VE ZİHİNSEL İŞ YÜKÜ ÖLÇÜMÜ, Ergonomi, (2020)
S. FETTAHOĞLU, B. ÖZCAN, H. KOCAMAN
Gelişmekte Olan Ülkelerde Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemiyle Portföy Yatırım Tercihi Üzerine Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
G. AKMAN, B. Özcan, H. BAŞLI, E. GÜNDÜZ
Çok Kriterli Karar Vermede AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Uçuş Noktası Seçimi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, (2018)
B. ÖZCAN, P. YILDIZ KUMRU, A. FIĞLALI
Forecasting operation times by using Artificial Intelligence, International Advanced Researches and Engineering Journal, (2018)
B. ÖZCAN, S. ŞENKAYA, Y. ÖZDİN, A. DİNÇ
TÜRKİYE'DEKİ iNTİHAR VAKALARININ ÇEŞİTLİ KRİTERLERE GÖRE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (2018)
E. ÇELTEK, B. ÖZCAN, N. SÖNMEZ, B. KIRIM
GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİ – KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2018)
B. ÖZCAN, E. GÜLER, Z. YERLİKAYA
Kocaeli Mühendislik Fakültesi Mezunlarının Akademik Başarılarının İncelenmesi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
L. ŞAHİNTÜRK, B. ÖZCAN
THE COMPARISON OF HYPOTHESIS TESTS DETERMINING NORMALITY AND SIMILARITY OF SAMPLES, Journal of Naval Sciences and Engineering, (2017)
G. Akman, B. Özcan
TÜRKIYE’DE KISITLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR: LİTERATÜR TARAMASI, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
F. AYTEKİN, B. ÖZCAN
NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA (NES) TEDARİK SÜRECİNDEKİ TAKIMLARIN ANOVA METODU İLE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, (2017)
G. MENTEŞE, E. İNCE, B. ÖZCAN
Gemi İnşa Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin İncelenmesi, Mühendis ve Makina, (2017)
B. OZCAN, G. AKMAN, C. KARABİCAK, Y. ERDOGAN
USING MULTI-CRITERIA DECISION MAKING FOR SELECTION PROVINCES FOR FATTENING FARM, PressAcademia Procedia, (2017)
B. Özcan, S. Sever
Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından Alkol Kullanımı ve Çeşitli Kriterlere Göre Analizi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
Ç. KARABIÇAK, A. BOYACI, M. KOCABAŞ AKAY, B. ÖZCAN
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ VE KARAYOLU ŞANTİYE YERİ SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
H. Yörükoğlu, C. Özkale, B. Özkan, C. Çelik
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RİSKLERİNİN BULANIK HTEA TEKNİĞİ İLE ANALİZİ, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2014)