Konular

• Endüstri Mühendisliği


Makaleler


A. YILDIZ, E. AYYILDIZ, A. TAŞKIN GÜMÜŞ, C. ÖZKAN
Ülkelerin Yaşam Kalitelerine Göre Değerlendirilmesi İçin Hibrit Pisagor Bulanık Ahp-Topsis Metodolojisi: Avrupa Birliği Örneği, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
E. AYYILDIZ, G. ÖZÇELİK, C. TEMEL GENCER
Determining the most vital arcs on the shortest path for fire trucks in terrorist actions that will cause fire, Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1 Mathematics and Statistics, (2019)
E. AYYILDIZ, S. YALÇIN
TÜRKİYE’DE YER ALAN LOJİSTİK DOSTU ŞEHİRLERİN BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ-CODAS KULLANILARAK BELİRLENMESİ, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, (2018)
S. YALCİN, E. AYYİLDİZ
ANALYSIS OF AIRPORTS USING CLUSTERING METHODS: CASE STUDY IN TURKEY, Journal of Management Marketing and Logistics, (2018)
E. AYYILDIZ, G. ÖZÇELİK
Evaluation of Wastewater Treatment Performances for Municipalities by Using MCDM Methods: Case Study in Turkey, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2018)
E. AYYILDIZ, M. MURAT
Türkiye Süper Ligi’nin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi, CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (2018)
E. AYYILDIZ
Amerika Basketbol Ligi (NBA) Maç Sonuçlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, (2018)
E. AYYILDIZ, M. MURAT
Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Eğitim Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi, Kent Akademisi, (2017)