Makaleler


K. KARACİF, H. KARABULUT
Alümina Takviyeli Alüminyum Esaslı Kompozit Malzemelerin Polipirol ile Kaplanması ve Korozyon Davranışının İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2020)
H. KARABULUT
Al2024 Matrisli Al2O3 Takviyeli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemiyle Üretiminde Takviye Oranının Mikroyapı, Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi, Technological Applied Sciences, (2020)
K. KARACİF, H. KARABULUT, R. ÇITAK
Al2O3 Takviyeli Alüminyum Esaslı Kompozit Malzemelerde Mekanik Alaşımlama Süresinin Korozyon Davranışına Etkilerinin İncelenmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2019)
M. TÜRKMEN, H. KARABULUT, M. ERDEN, S. GÜNDÜZ
EFFECT OF TIN ADDITION ON THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF PM STEELS, Technological Applied Sciences, (2017)
M. ERDEN, M. TÜRKMEN, H. KARABULUT, S. GÜNDÜZ
Effect of Boron Nitride Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of PM Steels, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
H. KARABULUT, M. TÜRKMEN
TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Al2024-Si ALAŞIMI KOMPOZİTLERDE Si MİKTARININ VE YAŞLANDIRMA SÜRELERİNİN ETKİSİ, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
H. KARABULUT, M. ERDEN, E. ÖZKURT, A. TANRIVERDI, A. YILMAZ, M. TÜRKMEN, S. GÜNDÜZ
AlC İLAVE EDİLEN TOZ METAL ÇELİKLERDE KARBON ORANININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, Technological Applied Sciences, (2016)