Konular

• Mühendislik


Dergiler


Makaleler


A. DOĞRU, B. TEMEL, T. EREN
Kablosuz Sensör Ağlarında Konum Belirlemede Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Yarasa Algoritması Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2019)
İ. BOZACI, R. GÜNGÜNEŞ, E. ÇAM
Şarj Bitme Kaygısı ve Şarj İhtiyacıyla İlgili Olumsuz Duyguların Mobil Uygulama Enerji Tüketim Beklentisinde Rolü: Kırıkkale İlinde Bir Araştırma, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2019)
B. KALAYCIOĞLU, H. ARSLAN, İ. YAPAR
Döner Kanatlı Hava Araçları İçin Uçuş Verileri Kayıt Cihazı Tasarımının Sonlu Elaman Analizleri ve Deneysel Olarak Doğrulanması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2019)
H. DEMİR, C. ZEHİR
Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) İle Aile İşletmelerinde Performans Analizi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2019)
A. AKTEPE, S. ERSÖZ, A. HAYYAOĞLU, B. ŞAKAR
Kalite Fonksiyon Yayılımı Yaklaşımı İle Özel Bir Hastanede Hizmet Kalitesi İyileştirme Üzerine Bir Uygulama, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2018)
E. SARALOĞLU GÜLER, İ. KARAKAYA
Friction Reducing Composite Plating in Rocket Launchers, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
Ö. KAYA, K. ÇAKIR, Y. BOZKURT
Plazma Püskürtme Yöntemiyle Çelik Levha Üzerine Farklı Alaşımların Kaplanması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
H. KAYBAL, H. ULUS, A. AVCI
Influence of Nano-CaCO3 Particles on Shear Strength of Epoxy Resin Adhesives, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
K. ARSLAN, R. GÜNEŞ
Ballistic Impact Simulation of Ceramic/Metal Armor Structures, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
O. ALTUNTAŞ, A. GÜRAL
Bir Yüksek Karbonlu Toz Metal Çeliğin Östemperlenmesi Üzerine Bir Çalışma, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
M. İNAL, B. ÇAĞDAŞ TUNALI, M. YİĞİTOĞLU
Akrilamid-Krotonik Asit İç İçe Geçmiş Ağ Yapılı Hidrojellerinin Metilen Mavisinin Adsorpsiyonunda Kullanımı, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
C. CİRİTCİOĞLU, S. AKGÜN, E. VARLI, T. EREN
Kırıkkale Üniversitesi Güvenlik Görevlileri İçin Vardiya Çizelgeleme Problemine Bir Çözüm Önerisi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
M. ARSLAN, K. GÜNAY
Anyonik Boyaların Giderilmesi için 4-VP-g-PET Lif ve N-Oksit Türevinin Sentezi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
A. ERGÜZEN, H. LÜY
Maden Ocaklarını Gerçek Zamanlı İzleme ve Görüntüleme Yazılım Uygulaması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
M. CENGİZ, M. MEMİŞ, M. KAYNAKLI
The Temperature-Pressure-Frequency Relationship Between Electrical Power Generating in Stirling Engines, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
H. MAMUR, E. BEKTAŞ, A. ÇİÇEK, F. KORKMAZ, İ. TOPALOĞLU, M. ARI
Programlanabilir Lojik Denetleyici Tabanlı Rüzgâr İzleme Sistemi Uygulaması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
F. DİNÇER, K. DELİHACIOĞLU, M. TÜMKAYA, M. KARAASLAN, C. SABAH
Akaryakıt Sektörü için Metamalzeme Tabanlı Sensör Tasarımı ve Uygulaması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
F. ÇALLIALP KUNTER, F. CIRIK ACIKAYA
Farklı Mesafe ve Açılarda RF Yayılımına Maruz Kalan İnsan Kafasındaki Sıcaklık ve Özgül Soğurma Oranı Dağılımı, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
M. TEKELİ, M. ÖZTÜRK, M. BAHADIR
Yatay Eksenli Bir Rüzgâr Türbin Kanat Dizaynı, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
İ. ORUÇ, B. AKKOYUNLU, M. DOGRUEL, M. TAYANC
Ion Concentrations And Sources Of Sequential Sampling Of Wet Deposition In Istanbul, Turkey, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
A. ALTIN YAVUZ, E. GÜNDOĞAN AŞIK
Kantil Regresyon, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
N. BEDiR, H. ALAĞAŞ, T. EREN
Çok Ölçütlü Karar Verme İle Montaj Hattı Dengeleme, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
H. TİRYAKİ, A. ÇAĞIŞLAR, A. AKGÜNDOĞDU, İ. KOCAARSLAN
Elektrikli Araçlar İçin Fırçasız Doğru Akım Motorlarında Değiştirilebilir Manyetik Alan Uygulaması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2016)
E. ŞENYİĞİT, H. EKİNCİ
Değiştirilmiş Hata Türü ve Etkileri Analizi Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi Uygulaması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2016)
H. CEYLAN
Türkiye’de İş Kazalarından Kaynaklanan Ölüm ve Sürekli İş Göremezlik Vakalarının Regresyonla Tahmini, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2016)
Z. GÜN GÖK, B. ÇAĞDAŞ TUNALI
CRISPR-Cas İmmün Sisteminin Biyolojisi, Mekanizması ve Kullanım Alanları, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2016)
T. BAŞKAL, A. ÖZBEK
Genetik Algoritmayla Bindirmeli Tip Kaynaklı Bağlantılarda Optimum Kaynak Kalınlığı Seçimi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2016)
A. DOĞAN, Ü. SAKALLI
Bulanık İşlem Zamanlı Geleneksel Montaj Hattı Dengeleme Problemi İçin Yeni Bir Yaklaşım: Savunma Sanayii Uygulaması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2016)
H. CEYLAN
2014 Yılında Türkiye'de Meydana Gelen Ölümlü İş Kazalarının Analizi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2016)
H. BALTA, R. GÜÇLÜ
Uçak İniş Takımının MR Damperle Yarı Aktif Kontrolünün Yapılması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2016)
M. SEYMAN, B. SAÇAKLI
MC-CDMA Sistemlerinde Alt Taşıyıcı Tahsis Algoritmalarının Performanslarının İncelenmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2016)
K. BULUT, H. BULUT
Değer Akışı Haritalandırma Yöntemi: Mobilya Sektöründe Bir Uygulama, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2016)
M. YAVAŞ, A. AVCI, M. ŞIMŞIR, A. AKDEMIR
Ballistic Performance of Kevlar49/ UHMW-PEHB26 Hybrid Layered-Composite, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2015)
E. ERYILDIZ, A. AKDOĞAN EKER
Savunma Sanayinde Kullanılan İleri Kompozit Malzemeler ve Uygulama Alanları, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2015)
M. DEMİRCİ, A. VANLI, A. AKDOĞAN
Savunma Sanayinde Kullanılan Magnezyum Alaşımları ve Uygulama Alanları, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2015)
T. EKMEKYAPAR, A. AL-SHAREEF, D. BAKBAK
A Promising Approach in the World: Tensile Structures Roofing, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2015)
Y. GURTUG, A. SRIDHARAN
Prediction of Compaction Behaviour of Soils at Different Energy Levels, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2015)
F. GÖKTEPE, H. KÜYÜK, E. ÇELEBİ, M. AKTAŞ, E. AĞCAKOCA
Yüksek Hızlı Trenlerin Serbest Zemin Yüzeyinde Oluşturduğu Titreşimlerin Deneysel ve Analitik Olarak İncelenmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2015)
M. ÇETİNKAYA, E. ÇELEBİ, O. KIRTEL
Sismik Yüklere Maruz Yapı-Zemin Ortak Sisteminin Çözüm Sürecinde Temel-Zemin Etkileşiminin Sönümü, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2015)
G. GÖRHAN, G. KÜRKLÜ
Farklı Sınıf Çimento Harcı Üretiminde Metakaolin Katkısı Kullanımının Araştırılması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2015)
O. GÜRSEL, M. ERKEK
Developing an industrial centrifugal fan as prototype using an experiment series and finite volume method, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2012)
N. BAĞ, N. ÖZDEMİR, T. EREN
0-1 Hedef Programlama ve ANP Yöntemi ile Hemşire Çizelgeleme Problemi Çözümü, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2012)
H. GÜVEZ, M. DEGE, T. EREN
Kırıkkale’de Araç Rotalama Problemi İle Tıbbi Atıkların Toplanması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2012)
M. BARAN, T. TANKUT
QUASI-STATIC TESTING OF ONE-BAY TWO-STOREY R/C FRAMES, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2011)
M. Yegengil, H. Arslan, A. Sevinç
Örnek Bir Tedarik Zincirinin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle Modellenmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2011)
S. ATEŞ, E. KIZILOK
Basınçlı İnfiltrasyon İle Üretilen SiC/Al2014 Kompozitlerin Özelliklerine İnfiltrasyon Sıcaklığının Etkisinin Tek Yönlü Varyans Analizi İle İncelenmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2011)
S. Ramesh, A. Krishnan
A Non-Parametric Adaptive Tracking Algorithm Based On Multiple Feature Distributions, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2010)
T. CENGİZ, Â. ORBAK
Bir Süt Ve Süt Ürünleri İşletmesinde İş ve Zaman Etüdü Çalışması ile Verimliliğin Arttırılması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2010)
T. SEVİL, M. BARAN, E. CANBAY
Tuğla Dolgu Duvarların B/A Çerçeveli Yapıların Davranışına Etkilerinin İncelenmesi; Deneysel ve Kuramsal Çalışmalar, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2010)
Ş. EREL, M. AKDAŞ, M. TUGAY
Güneş Enerjisiyle Çalışan Bir Termoelektrik Jeneratörde Sıcaklık Faktörünün Etkisi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2010)
M. İŞLER, A. TÜRKER, S. ERSÖZ, M. YÜZÜKIRMIZI, M. ARSLAN
Portföy Yönetimi Ve Hisse Senedi Seçiminde Bir Karar Destek Sistemi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2009)
S. ERSÖZ, M. PINARBAŞI, A. TÜRKER, M. YÜZÜKIRMIZI
Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Esitlik Modelleri İle Analizi: Ögretmen Evi Uygulaması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2009)
M. ÖZTÜRK, K. BİLEN
Kanola Yagı Metil Esteri ve Karısımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2009)
M. ÖZTÜRK, K. BİLEN
Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Egzoz Emisyonuna ve Yakıt Tüketimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2009)